Posts Tagged ‘zbor’

Symfonický orchester a zbor Svetových dní mládeže 2011 oslnili svojím debutom. Spoločne 250 dobrovoľníkov, študentov a profesionálov, ktorí už viac než štyri mesiace pravidelne cvičia a pripravujú sa na mládežnícke stretnutie v Madride, odohrali v stredu 1. júna v Národnom auditóriu v Madride svoj oficiálne prvý koncert.

Orchester a zbor SDM11 mal v Madride premiéru

Orchester a zbor SDM11 mal v Madride premiéru

“Jednou z pochybností, ktoré mal každý na začiatku tohto projektu bola, či sme skutočne schopní nájsť dostatočný počet katolíckych hudobníkov, ktorí budú schopní takéhoto záväzku,” prezradil umelecký riaditeľ hudobného telesa Pedro Alfaro na margo začiatkov Orchestru a zboru SDM11.

Prekvapujúco sa v januári 2011, kedy bol oficiálne vyhlásený konkurz prihlásilo z celého Španielska viac než 700 záujemcov. Nasledoval výber, ktorý zodpovedá súčasnej zostave.

“Boli sme veľmi prekvapení. Pravdou je, že v Madride a v Španielsku je ešte stále veľa duchovne žijúcich ľudí, ktorí túžia zdieľať svoje dary a ponúknuť ich Cirkvi, ponúknuť ich Kristovi,” dodal Alfaro.

Pravdou je, že 250 členov Orchestru a zboru SDM11 sa stretáva každú sobotu v Madride a mnohí cestujú mnoho kilometrov z rôznych kútov Španielska na vlastné náklady, aby sa mohli týchto pravidelných skúšok zúčastniť.

Maria Carmen (15), ktorá hrá na violončele po koncerte prezradila: “Byť tu, pre mňa osobne znamená hrať pre orchester, ktorý prijíme Svätého Otca. Chcem, aby všetko dopadlo perfektne, a aby sa to pápežovi veľmi páčilo”. Pre Germána (25), ktorý spieva v zbore je táto činnosť predovšetkým službou.

Na koncerte odznela hymna Svetových dní mládeže 2011 “Pevní vo viere” a sakrálne skladby, ktoré budú hudobne doprevádzať slávnostnú svätú omšu celebrovanú pápežom Benediktom XVI. pri príležitosti záverečnej slávnosti SDM11.

FOTO: Archív SDM11.

“Som dirigentkou Mládežníckeho katedrálneho zboru v Banskej Bystrici, i keď radšej používam oslovenie vedúca, kedže nie som profesionálnou dirigentkou,” zdôrazňovala skromne Lenka Smatanová, profesiou právnička, ktorá bola zodpovedná za preklad textu, koordináciu hudby, až po samotné nahrávanie slovenskej verzie hymny Svetových dní mládeže 2011 Pevní vo viere.

Lenka Smatanová s Mládežníckym katedrálnym zborom v Banskej Bystici pri nahrávaní hymny SDM11.

Je to veľká česť pre váš zbor, že bol Konferenciou biskupov Slovenska poverený nahratím hymny SDM11 v slovenčine. Ako ste to vnímali?

Je to vôbec po prvýkrát, čo dostal zbor príležitosť nahrať hymnu SDM. Doposiaľ nahrávali hymny iba sólisti, alebo skupiny. Chcela by som ešte upresniť, že náš zbor nie je profesionálne teleso. Stretávame sa iba v rámci voľného času.

Koľko mladých pôsobí v zbore?

V súčasnosti je v zbore tridsaťpäť spevákov a sedem hudobníkov. Okrem toho s nami príležitostne spolupracuje minimálne ďalšia desiatka ľudí. Hudbu nahrali Jeno’s brothers, ktorí sú aj hudobníkmi v našom zbore (pozn. red. skupina bude účinkovať aj počas SDM11 v Madride).

Spolupracuje zbor s niekým?

Áno, spolupracujeme s diecéznym centrom Maják v Španiej Doline a tiež s Univerzitným pastoračným centrom v Banskej Bystrici. Mnohí členovia zboru sa chystajú na Svetové dni mládeže 2011 do Madridu, či už prostredníctvom Majáku alebo Banskobystrickej diecézy.

Poznačila táto pieseň váš zbor?

Duchovne nás to veľmi spojilo. Veľa sme sa ako spoločenstvo za toto nahrávanie modlili, a tiež nás veľa ľudí podporovalo, čo sme počas nahrávania cítili.

Ako sa zrodili slová hymny?

Slová som dala preložiť asi štyrom rôznym prekladateľom zo španielského jazyka a boli preložené doslovne. Následne nám pri tvorbe slov pomáhali traja profesionálni hudobníci, ktorí s katedrálnym zborom v minulosti spolupracovali, či boli jeho aktívnymi členmi. Niektorí z nich sa podieľali aj na tvorbe predchádzajúcich textov hymien.

Vznikal text ťažko alebo to bolo s prekladom jednoduché?

Musím povedať, že to bola asi najproblematickejšia časť, kedže sme sa snažili zachovať čo najvierohodnejšie pôvodný obsah slov. Napasovať to na pôvodnú španielskú melódiu bolo veľmi náročné, lebo sme nechceli zasahovať do melodiky a celkovej štruktúry piesne. V každom prípade si myslím, že v takejto podobe bude veľmi chytľavá.

Aké nesie pre teba osobne hymna SDM11 posolstvo pre dnešnú mládež?

Myslím si, že má veľmi hlboké slová. Mladých ľudí môže povzbudiť vo viere a pomôcť im uvedomiť si podstatu ľudského života a tiež, že je dôležité kráčať s Ním, predovšetkým s Ním.

Zbor pripravuje nahravanie CD s hymnou a inými SDM11 piesňami. Kedy bude k dispozícií a čo všetko bude obsahovať?

Zbor by chcel nahrať aj ostatné hymny SDM a tiež hymny kvetných víkendov v Banskobystrickej diecéze. Zatiaľ je to vo fáze príprav, nakoľko je to náročné a členovia zboru sú v prevažnej miere vysokoškolskí študenti alebo pracujúci.

Foto: Matej Šajgalík.