Posts Tagged ‘tomáš gális’

Pre veľký záujem zo strany slovenských pútnikov a ich počet sa organizácia rozhodla, že Slovákom udelí dve farnosti. Slovenské katechézy sa tak uskutočnia v okrem Farnosti sv. Any a nádeje aj vo Farnosti de la Merced.

Vo Farnosti de la Merced v Madride bude mať počas Svetových dní mládeže katechézy v slovenčine vladyka Peter Rusnák.

Mladí Slováci si tam budú môcť počas Svetových dní mládeže vypočuť katechézy žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa v farnosti augustiniánov alebo bratislavského eparchu Petra Rusnáka vo Farnosti de la Merced, ktorá má kapacitu približne 400 ľudí.

Na prípravu katechéz vladyku Rusnáka sa podujala skupina Saleziánov, ktorá pripraví všetky potrebné veci na to, aby Slováci v Madride mohli prežiť intenzívne spoločenstvo a posilnenie sa vo viere. Obe farnosti sú od seba vzdialené 5 min chôdzy, čo pútnikom umožní rýchly a pohodlný presun.

Témy sú na každý deň iné a pochádzajú predovšetkým z listu Svätého Otca Benedikta XVI. mladým pri tejto príležitosti. V stredu – podľa inštrukcií organizácií – by sa mali biskupi z celého sveta zamerať na tému Upevnení vo viere, vo štvrtok Zakorenení v Kristovi a v piatok Svedkovia Krista vo svete.

Slovenská delegácia udelila každému dňu symbol, v ktorom sa celé stretnutie bude niesť: symbolom stredy sú Korene, štvrtka Kríž, piatku Svedectvo. Program sa začína o 9.45h a končí sa slávením sv. omše o 12.30h.

Vzdialenosť medzi Farnosťou de la Merced (A) a Farnosťou sv. Any a nádeje (B).

Adresa farnosti:

Parroquia de la Nuestra Seňora de la Merced
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101, 28030 Madrid, Španielsko
Metro: Artilleros (linea 9)

FOTO: Alexandra Ščasnovičová.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sa delí so svojími skúsenosťami zo Svetových dní mládeže, na ktorých sa osobne zúčastnil. Povzbudzuje mladých, aby neváhali prísť toto leto do Madridu a zakúsili tak silu a krásu spoločenstva Cirkvi, ktorá je stále mladá! Príspevok bol exkluzívne publikovaný dňa 24. mája na slovenskej oficiálnej stránke SDM11 na Facebooku

Biskup Gális počas katechézy v Sydney.

Biskup Galis počas katechézy v Sydney.

Osobne som sa ako biskup zúčastnil Svetových dní mládeže viackrát. Videl som zástupy mladých ľudí zo všetkých kontinentov, ako sa spoločne modlia, pristupujú k sviatosti zmierenia, spievajú, počúvajú katechézy Svätého Otca, adorujú Krista v Eucharistii.

Videl som ich, ako bezprostredne medzi sebou vzájomne komunikujú alebo si pomáhajú v rôznych sociálnych projektoch.

Boli to požehnané dni stretnutia s iným typom prežívania viery a celkovej kultúry života. Mnohé kontakty zostali živé aj po rokoch, mladí sa navštevujú, píšu si, spoločne zdieľajú svoju viery a pomáhajú si v ťažkostiach.

Preto kde môžem, všade odporúčam mladým ľuďom, aby sa zúčastnili Svetových dní mládeže, lebo načerpajú nové impulzy pre osobný život viery a dúfajme, že ich to vyprovokuje k väčšej angažovanosti vo svojich farnostiach, keď sa vrátia domov.

Svetové dni mládeže v mnohých naštartovali nový život viery alebo našli svoje životné povolanie. Som presvedčený, že v takomto duchu sa bude niesť aj stretnutie v Madride.

Teším sa, že sa tam stretneme!

Každý pútnik potrebuje správnu výbavu a prípravu...

Každý pútnik potrebuje správnu výbavu a prípravu...

FOTO: Tkkbs.