Posts Tagged ‘tadeusz zasepa’

Príspevok rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu o tom, prečo sú Svetové dni mládeže dôležité a prečo by sa ich slovenská mládež mala zúčastniť. Článok bol dňa 03.02.2011 exkluzívne publikovaný na slovenskom profile SDM11 na FB.

“Idea Jána Pavla II, aby sa pravidelne organizovali Svetové dni mládeže, v realizácii ktorej pokračuje Benedikt XVI, je pozoruhodnou formou posilňovania mládeže vo viere,” vysvetľuje rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa. Podľa jeho slov je to práve prostredníctvom viery, kedy sa človek otvára pre Božie zjavenie.

“Pre pápeža a všetkých kňazov, pôsobiacich v pastorácii, poskytuje príležitosť k zamysleniu, či doteraz používané spôsoby ohlasovania evanjelia sú aj naďalej schopné dotýkať sa srdca súčasného mladého človeka,” pokračuje Zasepa. Zároveň sa pýta, čo treba zmeniť, aby v pastoračných metódach a jazyku komunikácie evanjelium odkrylo svoju silu a aby obnovovalo tvárnosť zeme.

“Pre mládež sú tieto dni príležitosťou k zamysleniu sa nad tým, ako spájať každodennú skúsenosť človeka, ktorý vníma seba a svet pod vplyvom sekulárnych médií, s evanjeliovým posolstvom, ktoré hlása pápež a ktoré predstavuje úplne iné horizonty života a konania.” Svetové dni mládeže sú podľa jeho slov “spôsobom, akým sa evanjelium lásky a radosti dostáva k mladým ľuďom, poznamenaným egoizmom, subjektivizmom, axiologickou prázdnotou, náboženskou indiferentnosťou a dokonca ľahostajnosťou voči vlastnému osudu”.

Rektor KU v Ružomberku povzbudzuje slovenskú mládež, aby išla do Madridu a zakúsila silu svedectva Petra našich čias, a aby sa ešte viac zakorenila v Kristovi a potom rozdávala získané dary. “Totiž, podobne ako minulé generácie, aj súčasný človek naďalej túži po Božej pravde a láske. V porovnaní s nimi si však oveľa menej uvedomuje túto túžbu. Zároveň je preňho evanjelium ohlasované tradičným spôsobom menej pochopiteľné a fascinujúce.”

Na záver dodáva: “V tejto situácii ste potrební Vy, mladí priatelia, ako pomocníci pri hľadaní nových spôsobov komunikovania viery. Budete sa to učiť v Madride. To, čo dostanete od samotného Krista, prinesiete nám na Slovensko, a tak sa podelíte s nami s Vašou posilnenou vierou”.

Fotky: Fotogaléria KU v Ružomberku; www.ku.sk.