Posts Tagged ‘Slovensko’

Pre veľký záujem zo strany slovenských pútnikov a ich počet sa organizácia rozhodla, že Slovákom udelí dve farnosti. Slovenské katechézy sa tak uskutočnia v okrem Farnosti sv. Any a nádeje aj vo Farnosti de la Merced.

Vo Farnosti de la Merced v Madride bude mať počas Svetových dní mládeže katechézy v slovenčine vladyka Peter Rusnák.

Mladí Slováci si tam budú môcť počas Svetových dní mládeže vypočuť katechézy žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa v farnosti augustiniánov alebo bratislavského eparchu Petra Rusnáka vo Farnosti de la Merced, ktorá má kapacitu približne 400 ľudí.

Na prípravu katechéz vladyku Rusnáka sa podujala skupina Saleziánov, ktorá pripraví všetky potrebné veci na to, aby Slováci v Madride mohli prežiť intenzívne spoločenstvo a posilnenie sa vo viere. Obe farnosti sú od seba vzdialené 5 min chôdzy, čo pútnikom umožní rýchly a pohodlný presun.

Témy sú na každý deň iné a pochádzajú predovšetkým z listu Svätého Otca Benedikta XVI. mladým pri tejto príležitosti. V stredu – podľa inštrukcií organizácií – by sa mali biskupi z celého sveta zamerať na tému Upevnení vo viere, vo štvrtok Zakorenení v Kristovi a v piatok Svedkovia Krista vo svete.

Slovenská delegácia udelila každému dňu symbol, v ktorom sa celé stretnutie bude niesť: symbolom stredy sú Korene, štvrtka Kríž, piatku Svedectvo. Program sa začína o 9.45h a končí sa slávením sv. omše o 12.30h.

Vzdialenosť medzi Farnosťou de la Merced (A) a Farnosťou sv. Any a nádeje (B).

Adresa farnosti:

Parroquia de la Nuestra Seňora de la Merced
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101, 28030 Madrid, Španielsko
Metro: Artilleros (linea 9)

FOTO: Alexandra Ščasnovičová.

Augustiniáni na Slovensku nie sú až tak známi napriek tomu, že ich zakladateľ bol velikán. V komunitnom dome v Košiciach je ich celkom päť. Po Svetových dňoch mládeže sa to pravdepodobne zmení… O situácií Augustiniánov na Slovensku, ich spiritualite a príprave na stretnutie v Madride sme sa rozprávali s ich predstaveným, pátrom Jurajom Pigulom.

“Tvoja duša nie je viac tvojou, ale všetkých bratov, a aj ich duše sú tvoje, alebo lepšie, ich duše spolu s tvojou vytvárajú jednu dušu, dušu Krista.” (sv. Augustín, List 243, 4)

Môžete sa nám trošku predstaviť?

Augustiniáni na mládežníckom plese na Slovensku.

Pôsobíme na Slovensku, konkrétne v Košiciach, už šestnásť rokov. Naša rozrastajúca sa komunita sa snaží žiť podľa Reguly a spirituality nášho duchovného zakladateľa, sv. Augustína. Základom jeho ideálu je život prvých kresťanov, ktorí mali “jedno srdce a jednu dušu” a takto spoločne kráčali k Bohu.

Z toho vychádza aj naša charizma: spoločenstvo priateľov na ceste k Bohu, vnútorný život slobody v Božej milosti a služba tam a tak, ako to Cirkev potrebuje. Na Slovensku to znamená najmä život v prospech mladých ľudí a rodín, ktorých vedieme ku duchovným i ľudským zdrojom Božej milosti.

Čo je základom vašej spirituality?

Sv. Augustín by azda povedal, že spoločné hľadanie Boha a zdieľanie tohto hľadania je našou duchovnou cestou. Čím viac Boha hľadáme a nachádzame, tým viac ho milujeme. Čím viac ho milujeme, tým viac rastie naša túžba po jeho hľadaní. Takto sa kláštor stáva školou lásky, spoločného hľadania a delenia sa s ľuďmi s tým čo sme už našli.

Páči sa mi však charakterizovať našu spiritualitu písmenom X (IKS). I ako interiorita znamená hlboký vnútorný život. Ten sa pestuje prostredníctvom modlitby, kontemplácie a sily Božieho slova. K ako komunita. Spoločenstvo priateľov na ceste k Bohu. Sv. Augustín navrhuje projekt spoločného života, v ktorom si bratia uctievajú Boha, jední v druhých. Spoločným vlastníctvom bratov je Boh. S ako služba v Cirkvi a pre Cirkev. Vychádzame v ústrety potrebám Cirkvi a znameniam čias. Na Slovensku je to služba a formácia mladých ľudí, rodín, biblické katechézy Lectio divina, vyučovanie teológie, duchovné sprevádzanie, obnovy.

Čo môže povedať dnešným mladým sv. Augustín?

Sv. Augustín pozýva mladých milovať krásu. Nielen telesnú krásu, nielen krásu umenia, ale vnútornú krásu čnosti a predovšetkým večnú krásu Boha, ktorú vyžaruje láska.

Otec Juraj: "Sv. Augustín pozýva mladých milovať krásu."

Boh je totiž „krásou všetkých krás“. Mladým Augustín pripomína, že nefalšovaná láska k Bohu sa prejavuje ako prvá láskou k blížnemu. Láska nás oslobodzuj a v nej poznávame skutočne pravdu.

To všetko každý mladý zažíva v priateľstve. Priateľstvo je veľmi dôležitou dimenziou duchovného života pre sv. Augustína. S priateľmi prešiel roky v blúdení sekty manichejcov a spolu s priateľmi sa ako 33 ročný obrátil, dal sa pokrstiť a začal žiť rehoľný život.

Život bez priateľstva pre neho nemal zmysel. Jeho životné skúsenosti ho priviedli k tvrdeniu, že pravé priateľstvo musí byť zakotvené v Bohu.

„Blažený, kto ťa miluje Pane, kto v tebe miluje priateľa a nepriateľa pre teba. Lebo len ten nestráca nijakého milého priateľa, kto miluje všetkých v tom, ktorého nemožno stratiť. A ktože je to, ak nie náš Boh?“ (Sv Augustín, Vyznania 4,9,14)

Aká je situácia Augustiánov na Slovensku? 

Naša služba, čiže naša práca zahŕňa rôzne oblasti, napr. katechézy pre mládež a rodiny, duchovné obnovy, duchovné vedenie a spoveď, púte do Gaboltova a Prešova, učiteľstvo, špecializácia na spiritualitu a teológiu sv. Augustína. V službe sú využité osobné dary každého augustiniána, či už je kňazom alebo rehoľným bratom. Na Slovensku je to služba a formácia mladých ľudí, mladých rodín, biblické katechézy – Lectio divina, vyučovanie teológie, duchovné sprevádzanie, duchovné obnovy.

V súčasnosti pôsobíme na sídlisku vo Farnosti sv. Dominika v Ťahanovciach a rozvíjame pestrú duchovnú činnosť popri našom kláštore. V kláštore máme stretká pre študentov a pracujúcu mládež, mladé rodiny a pre starších Lectio divina. Ja vyučujem patrológiu na teologickej fakulte a br. Milan taliansky jazyk na Gymnáziu T. Akvinského a je tam súčasne aj kaplánom pre študentov. P. Jozef, náš ekonóm, sa v súčasnosti viac venuje stavbe a P. Miroslav má na starosti našich kandidátov a augustiniánske bratstvo.

Otec Juraj: "Všetky naše akcie sa snažíme robiť ako komunita."

To čo však charakterizuje náš štýl, je že všetky naše akcie sa snažíme robiť ako komunita, spoločne. Okrem spomínaného robíme duchovné obnovy pre študentov, pre rehoľné spoločenstvá, farské spoločenstvá a duchovne sprevádzame mnoho ľudí. Medzi naše najväčšie podujatia a duchovné obnovy počas roka patria púte Prešov Gaboltov v lete a Košice – Prešov v pôste. Ďalej Veľkonočné trojdnie pre mladých, Silvester, púť k Božiemu Milosrdenstvu (bicyklom), obnova pre mladých v Krakove, sviatky sv. Moniky a sv. Augustína, štvrtky sv Rity a jej sviatok, augustiniánsky ples, Oldies party a podobne by sme mohli pokračovať ešte ďalej.

Chystáte sa do Madridu? Ak áno, koľko vás príde?

Do Madridu sa chystáme ako skupina 50 ľudí. Sme zapísaní ako dve skupiny Augustiniani Slovakia po 25 ľudí. Jedna skupina je z farnosti Trebišov. Boli to vlastne mladí a kaplán z tejto farnosti, ktorý ma presvedčili, aby sme šli spolu autobusom. Teda sme si vybavili jeden autobus a ubytovanie u našich augustiniánov v Colegiu san Agustín pri slávnom štadióne Real Madrid. Španielski augustiniáni už vopred dali vedieť, aby sme sa registrovali bez ubytovania, a že v našich školách a kláštoroch sa nám dostane dobrej starostlivosti. Ponúkajú nám to grátis a takto si chcú uctiť aj našu prácu v prospech mladých.

Ako sa na Madrid pripravujete?

Všetka služba v prospech mladých, ktorým slúžim bola dobrou prípravou a zakorenením sa v Kristovi. Teraz nastáva čas v prípravnom stretnutí (7. augusta) na dlhšiu reflexiu nad témou Madridu 2011. Aj cesta do Španielska bude pre nás peknou prípravou. Túžba po stretnutí so Svätým Otcom a mladými v Madride však v nás horí od prvého okamihu, keď sme sa rozhodli pre účasť.

Plánujete aj nejaký program pre mladých?

Chodíme na svetové stretnutia augustiniánskej mládeže, prípadne na podobné stretnutia na východe Európy. Všade sa tam od nás žiada nejaký program.

"SDM sú príležitosťou vychutnať si niečo, čo pre nás pripravia druhí."

Je to mnohokrát aj namáhavé, ale samozrejme radostné. Svetové stretnutia sú príležitosťou vychutnať si niečo, čo pre nás pripravia druhí. Konečne čerpanie a radosť zo zdieľania viery s mladými z celého sveta. Nemusieť myslieť práve na náš program je oslobodzujúce.

Čo si sľubujete od účasti v Madride? 

Sľubujem si istý záväzok a istú zodpovednosť, ktorá vychádza z každého takéhoto stretnutia. Väčšinou si ako skupina urobíme manifest s nejakými konkrétnymi bodmi, na ktoré môžeme nadviazať ďalší rok na našich stretkách.

Svetové dni mládeže väčšinou nadchýna ducha, zapaľuje srdcia. To si sľubujem aj tentokrát. Dáva život mladým, aby boli konkrétni naďalej v živote. Nie sú to dni ilúzie, ale „výstrelu“ do služby, ku konkrétnej láske, k hlbokému životu s Bohom.

Viete o tom, že slovenských pútnikov prichýli augustiniáni?

Som veľmi rád, že katechézy pre Slovákov budú u augustiniánov vo Farnosti sv. Anny a nádeje. Na Slovensku nás málo ľudí pozná, lebo sme len jedna komunita a naše aktivity sa sústredia na východe. Paradoxne nás možno mnohí Slováci nespoznajú na Slovensku, ale v Španielsku.

FOTO: Juraj Pigula.

-ml-

Väčšinu času trávi s mladými. Ich pastorácii sa venuje naplno najmä v Trnavskej arcidiecéze. K tejto práci sa pridala ďalšia, začiatkom tohto leta vymenil na poste tajomníka Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity kňaza Jána Buca. Chýbať nebude ani na Svetových dňoch mládeže v Madride, kde bude mať na starosti liturgiu pre slovenských pútnikov. Zoznámte sa s mladým a nadšeným kňazom – Ondrejom Chrvalom, s ktorým sme sa rozprávali netradične, cez on-line chat.

"Kňazom som chcel byť odjakživa. Akosi som si nevedel v živote predstaviť robiť niečo iné, čo by ma viac napĺňalo."

Milý Ondrej, predstavíte sa nám…

Volám sa Ondrej Chrvala, mám 28 rokov a pochádzam z obce Naháč, malej dedinky pri Trnave. Mám mladšieho a staršieho brata.

Kde ste študovali?

Tri roky v bratislavskom seminári, potom na Lateránskej a Saleziánskej Univerzite v Ríme – odbor Pastorácia mládeže a animátorstvo.

Kde sa zrodila vaša túžba stať sa kňazom?

Kňazom som chcel byť odjakživa. Ale až v seminári si ma začal Pán formovať, akým smerom kňazstva sa vyberiem.

Miništrovali ste?

Hej, odmalička. Akosi som si nevedel predstaviť v živote niečo iné, čo by ma viac napĺňalo.

Inšpirovali vás nejako aj rodičia?

Neviem, ani veľmi nie. Držal som si to tak sám pre seba, dozvedeli sa to až keď som si dával prihlášku na teológiu. Ale myslím si, že to na mne aj tak každý videl.

Napriek tomu, nezapochybovali ste niekedy…

Ale určite, mal som krízy, ale väčšinou to boli krízy smerovania, nie však také, či kňazstvo áno alebo nie.

Nikdy predtým ste neuvažovali o manželstve?

Viem dobre, čo mi ponúkala cesta manželstva. A nie je to tak, že by som nad tým nikdy nerozmýšľal. Rozmýšľal – a vybral som si kňazstvo.

Rím v sebe spája históriu i veľa ďalšieho. Nechceli ste zostať?

Rozhodla poslušnosť, keď ma tam vyslali. Ja nie som “rímsky” typ kňaza, ja radšej medzi ľudí. Z Ríma som sa teda snažil čím skôr dostať domov a do praxe.

Kedy ste boli vysvätený a kam smerovali ďalšie kroky?

Vysvätený som bol 1. júla 2007. Dostal som určenie – za kaplána v Seredi, ale zároveň na starosti pastoráciu mládeže v Trnavskej arcidiecéze, ktorá mala len pol roka po rozdelení s Bratislavskou. Nikto nebol oficiálne predtým delegovaný pre mládež, a preto som v podstate začína “na zelenej lúke” v novovzniknutej diecéze.

"Ja nie som "rímsky" typ kňaza, ja radšej medzi ľudí. "

Ako ste začali?

Začínal som tým, že sme si sadli s jedným priateľom, urobili základný plán na najbližší rok – dva a začali sme ho pomaličky plniť. Za tie štyri roky sa to rozbehlo do úctyhodných rozmerov.

To museli byť ťažké začiatky…

No, mal som štúdiá, ale nemal som skúsenosti a kontakty.

Čo všetko máte za sebou?

Trochu sme pretransformovali Diecézne stretnutie mládeže, vznikla Trnavská animátorská škola, konferencia Big Fish pre aktívnych mladých, či Diecézny mládežnícky ples. Veľmi veľa sa pohlo dopredu vďaka super spolupracovníkom, ktorých mi Pán poslal do cesty.

Náročná práca, myslíte, že by sa dala k niečom prirovnať?

Neviem, či sa dá k niečomu prirovnať. Niekedy ju však prirovnávam k práci s počítačmi. Keď človek šesť mesiacov nesleduje situáciu a zaspí, je stratený a doba mu ujde.

Tak, čo vám dáva a čo vám naopak – vzala?

Je to “špeciálna pastorácia”, v ktorej si plne rozumieme len my kňazi, čo to máme na starosti v jednotlivých diecézach. Dala mi nesmierne veľa, cítim sa tam, ako ryba vo vode. Vzala mi voľný čas a oddych, ale stojí to za to.

Znamená to, že je to niečo hlbšie, ako to na prvý pohľad vyzerá?

Áno, skôr je to o prenikaní do hĺbok duší mladých a veľká radosť z toho, keď vidím ich rast, najmä cez spovede. A z veľkej časti bohužiaľ aj organizačná a manažérska práca.

Rast je spojený aj s tým, že človek nezastane. To sa stalo aj vám – dostali ste novú výzvu… prevzali ste prácu kňaza Jána Buca na poste tajomníka Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity. Nie je vám ľúto, že musíte opustiť Trnavu?

"Je to o prenikaní do hĺbok duší mladých a veľká radosť z toho, keď vidím ich rast, najmä cez spovede."

Ľúto mi nie je, lebo nič neopúšťam. Ostávam naplno pracovať v Trnavskej arcidiecéze. Nový post beriem, ako niečo navyše, nie ako vec na plný úväzok a dá sa to zvládať. Práca je len na pol úväzku. Z Trnavy teda neodchádzam.

Ako ste sa k nej dostali?

Oslovil ma môj predchodca. Spýtal sa ma to. Už bol čas posunúť veci na ďalšiu generáciu. Ja som síce mal hneď zo tri vhodnejšie mená, ale po určitých diskusiách som to prijal.

Aké sú vaše očakávania?

Prijímam túto pozíciu s nesmiernym rešpektom a odovzdaním sa do Božích rúk, lebo len s Ním to zvládnem. Neviem si to veľmi predstaviť, ale chápem, že nové veci prichádzajú a treba im čeliť a toto je jedna z nich.

Čo to pre vás znamená – byť tajomníkom tejto rady?

Pozícia pre mňa znamená predovšetkým veľkú zodpovednosť. Necítim sa na to, ale na druhej strane aby som to zvládol, núti ma to do ďalšieho rastu, a to je dobre.

Čo vás čaká ako prvé?

Úvod máme za sebou – prevzatie práce. Teraz ma čaká hlavne Madrid 🙂 Keďže som začal len 1. júna, ešte nemám za Svetové dni mládeže (SDM) hlavnú zodpovednosť. Potom je to skôr o sledovaní situácie, hľadaní vízie a jej následné pretavovanie do konkrétnych akcií. Náš tím tvoria kňazi, ktorí sú určení pre prácu s mládežou v jednotlivých diecézach. Plus je tu výkonný tajomník Rady KBS, ktorý ma na starosti konkrétnu prácu. Tým zostáva Martin Janus.

Boli ste však nejako prizvaný do tímu ľudí, ktorí pripravujú program pre slovenských pútnikov v Madride?

Áno, som prizvaný do centrálneho tímu. Mojou prvoradou úlohou je však pozorovať, učiť sa od starších a múdrejších. Pretože nasledujúce Svetové dni mládeže už budem mať na starosti ja.

Aký je váš vzťah k tejto veľkej oslave mládeže, mali ste možnosť zažiť nejaké?

Doteraz som zažil len SDM v Kolíne nad Rýnom z pohľadu účastníka, a v Rade sú ľudia, ktorí už boli zapojení v organizácií dvoch, či troch SDM.

"Láka ma, že v danom momente sa akosi zmení klíma v celom meste. Jednak z pohľadu viery, jednak z pohľadu veku - celé mesto akosi omladne."

Čo dali vám na starosti, v Madride?

Konkrétna úloha, ktorú mám na starosti, je liturgia.

Čo to znamená?

V Madride budú tri dni prebiehať slovenské katechézy. Každý deň bude sv. omša. Tú budem mať na starosti ja. Zo Slovenska treba priniesť liturgické knihy, obetné dary, zabezpečiť rôzne veci, ako napríklad omšový formulár, piesne.

Sv. omša má svoj daný poriadok, mojou úlohou bude všetko doladiť tak, aby to fungovalo a prebiehalo. Takže, komplet servis.

Hovoríte, že ste zažili Kolín. Čo si sľubujete od Madridu, aký je váš vzťah k myšlienke SDM?

V Kolíne to bolo úžasné. Kopec mladých ľudí na jednom mieste, všetci musia s nami rátať, a musia rátať aj s tým, že sme prišli kvôli pápežovi, nech už sú hocijako neveriaci. Láka ma, že v danom momente sa akosi zmení klíma v celom meste. Jednak z pohľadu viery, jednak z pohľadu veku – celé mesto akosi omladne. Už len tá atmosféra mi bude stačiť a veľmi sa na ňu teším.

Tentoraz to však bude aj trochu pracovné…

Áno, tentoraz si to tam nejdem užiť, ale idem „makať“ 🙂 To znamená okrem konkrétnych spomenutých vecí, ktoré budem práve aktuálne vybavovať, neustály tlak zodpovednosti za ľudí, ktorí tam sú. Ale myslím, že moje pocity budú skôr dobré – rozlietaný, s trochou obavy zo zodpovednosti, ale aj tak neustále naplnený tou atmosférou SDM.

Je naopak niečo, čoho sa obávate?

"Je sa na čo tešiť. Nedá sa to opísať dopredu, treba to zažiť!"

Že sa tam stane fakt niečo veľké – typu prevráti sa autobus zo zrázu, niekoho zožerie žralok v mori alebo niečo podobné 🙂 Vždy treba rátať aj z katastrofálnymi vecami, ale zas nemyslím na to príliš, inak by som sa nikdy nepustil organizovať niečo také. Ak chceme zažiť silné veci, treba na to aj dávku risku a odvahy. A tiež sa trošku obávame španielskeho prístupu. Ale žil som v Taliansku, takže to beriem s nadhľadom a ľahkosťou.

Na záver, ako vás tam môžu mladí slovenskí pútnici spoznať a čo by ste im odkázali?

Neviem, ako má budú môcť spoznať, ale myslím, že to nebude potrebné. Nie som nejakým kľúčovým hráčom v SDM v Madride, a moja práca nebude mať nejaký konkrétny dosah na to, čo budú mladí prežívať. Skôr sa týka organizačnej práce v pozadí, ktorú navonok nie je veľmi vidieť.

A odkaz? Tešte saaaaaaaaaaaa! Rozhodne je sa na čo tešiť. Nedá sa opísať dopredu, treba to zažiť. A keď to potom vy budete chcieť opísať, tiež sa vám to nebude dariť. Ale nikdy na to nezabudnete.

FOTO: Ondrej Chrvala.

-ml-

Keby mi pred jedenástimi mesiacmi niekto povedal, že budem obedovať so Svätým Otcom, asi by som mu neverila. Dnes si v mysli každý deň premietam, čo sa ho spýtam, a ako to bude všetko prebiehať. Mala som to šťastie, že ma vyžrebovali, aby som v piatok 19. augusta počas SDM11 spolu s ostatnými jedenástimi mladými z celého sveta obedovala so Svätým Otcom Benediktom XVI.

Obed s pápežom počas Svetových dní mládeže je už niekoľkoročná tradícia. Fotografia so stretnutia v Sydney.

O obede s pápežom sa hovorilo v kuloároch našich kancelárií už dlhší čas. V minulosti predstavovali potencionálnych kandidátov na obed s pápežom samotné biskupské konferencie.

Tento rok sa organizácia SDM11 v Madride rozhodla, že vyžrebuje dvanástich šťastlivcov, ktorí budú reprezentovať päť kontinentov, aj spomedzi svojích medzinárodných dobrovoľníkov.

Počas jedného informačného stretnutia, na ktorom sa zišli všetci pracujúci na prípravách stretnutia sa so Svätým Otcom, sa na záver z dvanástich čaší (polovica modrých, v ktorých sa nachádzali mená chlapcov a polovica červených s menami dievčat) vylosovali tí, ktorí budú mať šancu stráviť vzácny čas v blízkosti Svätého Otca počas Svetových dní mládeže 2011.

Každý kontinent mali zastupovať jedno dievča a jeden chlapec. Španielsko, ako hosťujúca krajina, obdržala dve miesta. Žrebovanie bolo prekvapením pre všetkých! Medzi prvými odzeli štáty ako napríklad Spojené Štáty Americké, Ekvádor, Vietnam, Taiwán, či Demokratická republika Kongo.

Čaša, z ktorej bol vylosovaný lístok zo slovami: "Eva Jánošíková, 19. augusta obeduje zo Svätým Otcom".

Ako posledný, z ktorého sa losovalo bol európsky kontinent. Potom, ako odznelo rumunské mužské meno z modrého pohára, nasledovalo posledné žrebovanie – dievča z Európy.

Skupina Európaniek je jednou z najväčších, a preto mi ani vo sne nenapadlo, že by mohlo oznieť moje meno.

Už vopred som sa tešila a pripravovala sa, že zagratulujem jednej z mojich priateľiek z Poľska, Talianska, Francúzska a pod.

Vtom však odznelo moje meno a k tomu neuveriteľný aplauz a polesk! Nemohla som tomu uveriť! Naozaj budem obedovať so Svätým Otcom? Reprezentovať celý kontinent pri tak vzácnej príležitosti sa nedeje každý deň!

Preto vás chcem všetkých poprosiť o modlitby, aby sa v tomto drahocennom okamihu odzrkadlili v našich svedectvách bohatstvá našej viery a nádej mladých, ktorí sa neboja naplno prežívať dar a dedičstvo našich Otcov.

Niektoré z čaší, z ktorých sa losovalo dvanásť šťastlivcov, ktorí budú obedovať so Svätým Otcom Benediktom XVI.

Výherný lístok, na ktorom stojí: "Eva Jánošíková v piatok 19. augusta obeduje so Svätým Otcom.

FOTO: internet, Eva Jánošíková.

Španielská arcidiecéza Valencia príjme počas Dní v diecézach, krátko pred začiatkom Svetových dní mládeže 2011 v Madride, celkovo 487 slovenských pútnikov (poz. red. v minulosti sme uviedli číso 695, ktoré sa však neskôr zmenilo na momentálnych 487). Rozhovor o tom, ako sa arcidiecéza pripravuje, kde bude slovenská mládež ubytovaná, či samotný program nám poskytol Fede Ferrando, vedúci ubytovania počas Dní v diecézach vo Valencii.

"Valencia ťa víta" - znie oficiálny slogan, ktorým pozýva Arcidiecéza Valencia pútnikov zažiť Dni v diecézach.

Ako sa pripravujete na príchod tisícok pútnikov?

Občania Valencie spolu s farnosťami a školami, s ktorými úzko spolupracujú sa nesmierne tešia na príchod pútnikov. Špeciálne mladí sú zapojení do príprav. Rovnako aj náš arcibiskup Mons. Carlos Osoro sa aktívne zúčastňuje na príprave Dní v diecézach SDM11. Čakáme vás s otvorenou náručou!

Pripravujete niečo špeciálne pre pútnikov?

Pútnici sa môžu tešiť na mnohé aktivity, či už kultúrne alebo duchovné, ktoré im umožnia spoznať naše mesto a našu kultúru a tiež vytvoria priestor na stretnutie sa s mladými z iných kultúr a krajín, ako aj s miestnou mládežou. Napríklad 12. augusta budú všetci pozvaní na vigíliu s našim arcibiskupom a 14. augusta sa môžu zúčastniť na sv. omši pre pútnikov, na ktorej očakávame účasť približne 15.000 mladých.

Kde presne budú slovenskí pútnici ubytovaní?

Všetci mladí budú ubytovaní v školách, v centrách a vo farnostiach, v ktorých vytvoríme potrebné podmienky pre hygienu a komport. Zaujímavosťou je, že takmer všetky miesta, ktoré ubytujú pútnikov, pripravujú “deň svätého alebo patróna toho miesta”. Takým to spôsobom chceme umožniť pútnikom, aby mohli poznať históriu a charizmu miesta, ktoré ich príjma. Konkrétne, mladí z Nitrianskej diecézy, ktorých je presne 191 budú ubytovaní vo Farnosti San Pascual Baylón a 296 pútnikov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy bude umiestnených vo Farnosti Nuestra Señora del Soccoro.

Aké ďalšie národnosti očakávate?

Prísť by mali napr. pútnici z Austrálie, Sudánu, Argentíny, Južnej Afriky, Palestíny, Spojených Štátov Amerických, atď. Spoločne pripravíme svoje srdcia, aby sme mohli osláviť Svetové dni mládeže, ako znak nádeje pre celý svet.

"Nezaspi! Prebuď sa!" - ďalší zo sloganov Valencie, ktorá ponúka pútnikom SDM11 bohatý program.

Budú mať pútnici vstup zadarmo do múzeí a iných historických pamiatok?

Organizácia Dní v diecézach garantuje voľný vstup do múzeí, ktoré má na starosti verejná správa mesta a ktoré sú súčasťou nášho programu. Nemôžeme zaručiť vstup zadarmo do múzeí privátneho charakteru.

Aký je oficiálny program vo vašej arcidiocéze počas Dní v diecézach?

Arcidiecéza Valencia pripravila bohatý program, ktorý bude už čoskoro k dispozícií aj na našej oficiálnej webovej stránke www.redjoven.org.

Od 11. do 13. augusta budú môcť mladí navštíviť mnohé múzeá, výstavy, či zvoliť si z niekoľkých možných prehliadok mesta, o ktorých ich budeme informovať. Pútnici si budú môcť vybrať z niekoľkých možnosťí naraz:

Štvrtok, 11. augusta

Ranné hodiny: Ranné chvály, eucharistická slávnosť v katedrále, koncet Maeve Louise na Námestí Panny Márie, modlitba Taizé, ruženec. Napoludnie organový koncert, či divadlo, ktoré je meditáciou o sviatosti manželstva.
Popoludňajšie hodiny: Modlitba Taizé, koncerty, divadlo, ruženec.
Nočné hodiny: Vešpery s pútnikmi z Blízkeho východu v katedrále a ich svedectvá na Námestí Panny Márie, koncert na privítanie.

Piatok, 12. augusta

Ranné hodiny: Ranné chvály, Medzinárodne slávenie eucharistie, modlitba Taizé, organový koncert, divadlo, adorácia celý deň.
Popoludňajšie hodiny: Modlitba Taizé, ruženec, divadlo.
Nočné hodiny: Vešpery, koncert Maeve Louise, vigília s mladými.

Sobota, 13. augusta

Ranné hodiny: Ranné chvály, medzinárodné slávenie sv. omše, modlitba Taizé, koncert Maeve Louise, organový koncert, divadlo, modlitba.
Popoludňajšie hodiny: Koncert skupiny z Afriky na Námestí Panny Márie, modlitba Taizé, koncerty, divadlo, ruženec.
Nočné hodiny: Vešpery, modlitba Taizé, koncert.

Nedeľa, 14. augusta

Ranné hodiny: Ranné chvály, o 10.00h Svätá omša pre pútnikov na Námestí Panny Márie, koncert skupiny z Afriky, adorácia celý deň.
Popoludňajšie hodiny: Spoločný obed – paella!

Pondelok, 15. augusta

Ranné hodiny: Ranné chvály a eucharistia.

Slováci sa vo svete nestratia. O to viac to platí o otcovi Pavlovi Nogovi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Nie je to tým, že by mal schopnosť prekričať všetkých Španielov, i keď na hlasný prejav a smiech si už v Madride privykol.

Je to skôr tým, že meria minimálne dva metre. Hneď od prvého okamihu sme si porozumeli a veľmi rýchlo ma presvedčil o tom, že nie je nič lepšie nad zdravý sedliacky rozum so štipkou slovanského humoru.

Minulú sobotu som od neho dostala tento mail:

14. mája 2011 11:32

Zdravím evka,
zajtra v nedelu o 17:30 v nasej bazílike bude slovenská sv. omsa, ak
sa ti bude dat, tak prosím ta príjdi.

Hasta luego
Otec Pavol

V nedeľu Dobrého Pastiera sa nás v Bazilike Panny Márie Zázračnej tak zišla hŕstka Slovákov. Bola to príjemná a komorná atmosféra s Kvetkou, Soňou, Igorom, Ruženkou a Dankou.

“Viete, nám Slovákom je obraz ovčinca a pastiera celkom známy. Ja si hneď predstavím Kubka a Maťka. Vysvetliť to Španielom je však trochu ťažšie,” začal svoju kázeň otec Pavol.

Aké milé a príjemné je stretnúť sa s rodákmi v cudzine. O to je to lepšie, ak sa tak stane okolo eucharistického stola.

Vďaka, otec Pavol!

Komorná sv. omša v slovenčine celebrovaná o. Pavlom Nogom v Bazilike Panny Márie Zázračnej v Madride.

Komorná sv. omša v slovenčine celebrovaná o. Pavlom Nogom v Bazilike Panny Márie Zázračnej v Madride.

FOTO: Eva Jánošíková.

Zvykla som si už na to, že ľudia v zahraničí mávajú problém s výslovnosťou môjho slovenského priezviska a mám pre to pochopenie. Ťažko však znášam skutočnosť, že si ľudia v Španielsku aj po mesiacoch vedia pomýliť krajinu môjho pôvodu. A tak som sa rozhodla, že budem proti tomu rázne bojovať!

Počas nedávneho nahrávania Lip Dubu SDM11 ma jedna zo španielských kolegýň predstavila ako Slovinku, a hneď na to jeden francúzsky dobrovoľník z oddelenia Kultúry SDM11 celkom vážne prehlásil, že pochádzam z Českej republiky.

Deň na to, ma kontaktoval novinár zo španielského denníka La Razón, pretože chcel so mnou urobiť rozhovor a každá jeho otázka začínala slovami: “Ako to vidia mladí v Slovinsku?” Mala som chuť mu odpovedať: “Neviem, v Slovinsku som nikdy nebola.”

Rozhodla som sa, že proti tomuto geografickému analfabetizmu rázne a vizuálne zakročím.

Presvedčte sa sami…

Takto vyzerá môj pracový stôl v kancelárií oddelenia Komunikácie SDM11.

Takto vyzerá môj pracový stôl v kancelárií oddelenia Komunikácie SDM11.

FOTO: Hana Grabowska.