Posts Tagged ‘registracia’

Seminaristi a rehoľníci pripravujúci sa na kňazstvo sa môžu zúčastniť na slávení eucharistie, ktorú bude v sobotu 20. augusta o 10.00 hodine celebrovať v Katedrále Panny Márie Almudenskej v Madride Svätý Otec Benedikt XVI.

Každý záujemca sa musí oficiálne akreditovať na www.acreditacionseminaristas.org. Bude pritom potrebovať užívateľské meno a heslo, ktoré sa dajú získať zaslaním emailu na seminaristas@jmj2011madrid.com. V priebehu kráteho času záujemca obdrží potrebné informácie (meno a heslo) emailom.

Akreditácia pre seminaristov, ktorí sa chcú zúčastniť na slávení eucharistie celebrovanej Svätým Otcom je otvorená.

Akreditácia pre seminaristov, ktorí sa chcú zúčastniť na slávení eucharistie celebrovanej Svätým Otcom je otvorená.

Akreditácia spočíva vo vyplnení formulára, ku ktorému je potrebné pripojiť farebnú fotografiu. Akreditácia je k dispozícii v oficiálnych jazykoch SDM11: v španielčine, angličtine, francúzštine a taliančine a je otvorená do 30. júna 2011. Žiadateľ si akreditáciu bude môcť vyzdvihnúť osobne na mieste, ktorej bude upresnené neskôr.

Pri preukázaní sa bude potrebovať doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a poverovací certifikát. Certifikát je oficiálny doklad o tom, že dotyčný je v skutočnosti kandidátom na kňaza a musí byť opečiatkovaný a podpísaný zodpovednou osobou. Najvyšší možný vek účastníka je 35 rokov.

Poverovací formulár môže byť vyplnený v španielčine, angličtine, francúzštine alebo taliančine. Toto osobné poverenie k účasti na eucharistii nedáva možnosť získať ľahšie vízum, ani nenahrádza registráciu na Svetové dni mládeže, ani neumožňuje vstup na ďalšie podujatia SDM určené pre zaregistrovaných pútnikov.

Seminaristi a rehoľníci, ktorí sú diakonmi a majú záujem asistovať na slávení eucharistie so Svätým Otcom sa musia zaregistrovať na vyššie uvedenej webovej stránke a tiež ako diakoni na stránke www.acreditacionsacerdotesjmj.org.

V prípade záujmu o vyzdvihnutie viacerých akreditácií naraz, je nevyhnutné zachovať nasledujúci postup: seminarista či rehoľník, ktorý je kandidátom na kňazstvo bude môcť vyzdvihnúť viacero akreditácií pod podmienkou, že sa predstaví osobným dokladom a poskytne originálne poverovacie certifikáty ostatných seminaristov, či kandidátov na kňažstvo.

S akoukoľvek otázkou sa môžete obrátiť na emailovej adrese: seminaristas@jmj2011madrid.com.

FOTO: Archív SDM11.

Online registrácia medzinárodných dobrovoľníkov SDM11 je uzatvorená! V priebehu nasledujúcich týždňoch bude Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 intenzívne pracovať na výbere tých, ktorí sú srdcom celého stretnutia a ktorí sa rozhodli dať svoje talenty a čas do služby Bohu a druhým.

Už čoskoro sa tí, ktorí sa prihlásili prostredníctvom oficiálnej stránky SDM11 dozvedia, či prešli výberovým konaním a či sa SDM zúčastnia ako dobrovoľníci. “Celkovo sa zaregistrovalo viac než 20.000 mladých ľudí z celého sveta, pričom najviac záujemcov pochádza z Poľska, Mexika, Talianska, Brazílie, Kolumbie, Filipín a USA. Pokryť musíme 35.000 miest,” vysvetľuje riaditeľ Oddelenia pre dobrovoľníkov SDM11 Pedro Besari. Jeden dobrovoľník však môže, podľa jeho slov, pokryť viac než jednu pozíciu.

Parametre pri výbere medzinárodných dobrovoľníkov

V súčasnosti Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 pracuje na výbere a selekcií medzinárodných doborovoľníkov. Rozhodujúcimi pri výbere záujemcov o dobrovoľníctvo budú predovšetkým jazykové schopnosti. Prednosť budú mať tí, ktorí v registračnom formulári uviedli, že ovládajú viacero svetových jazykov. Rovnako budú dôležité zručnosti a pracovné schopnosti potrebné na funkciu, ktorá má byť dobrovoľníkom obsadená.

Dobrovoľníci, ktorí budú akceptovaní obdržia kód prostredníctvom emailu, v ktorom budú tiež oboznámení s ďalšími podrobnosťami ich dobrovoľníckej služby.

Medzinárodní dobrovoľníci SDM11 musia zaplatiť finančný príspevok solidarity 90 eur (rovnakú sumu musia uhradiť aj dobrovoľníci zo Španielska; mladí dobrovoľníci z Madridu sa budú finančne podieľať 45 eurami).

Organizácia SDM11 dobrovoľníkov uhradí zdravotné poistenie, ktoré v sebe zahňuje ošetrenie v prípade nehody, či úrazu. Európskym dobrovoľníkov sa odporúča zabezpečiť si tiež európsky preukaz poistenca. Rovnako im bude pokryté ubytovanie, strava a cestovné v rámci Madridu počas ich dobrovoľníckej služby.

Spolupráca s biskupskými konferenciami

“Chceme spolupracovať so všetkými biskupskými konferenciami, z krajín ktorých sa budú mladí ľudia uchádzať o miesto dobrovoľníka,” upresňuje Pedro Besari. V praxi to znamená, že každý medzinárodný dobrovoľník sa musí preukázať referenciou od biskupa, či biskupskej konferencie, ktorá sa za medzinárodného dobrovoľníka zaručí.

Tí, ktorí nebudú na začiatku vybraní budú figurovať na zozname náhradných dobrovoľníkov a môžu byť oslovení v prípade, že niektorí z vopred určených dobrovoľníkov sa nakoniec nebude môcť SDM11 zúčastniť. Každý záujemca o post medzinárodného dobrovoľníka SDM11 má stále možnosť zúčastniť sa stretnutia ako pútnik.

Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 sa momentálne zameriava na hľadanie dobrovoľníkov medzi španielskou mládežou. Registrácia pre nich preto stále pokračuje (z toho dôvodu je registrácia na oficiálnej stránke v španielčine ešte otvorená). Pre dobrovoľníkov z Madridu bude registrácia ukončená ako posledná.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 na voluntariosinternacional@jmj2011madrid.com.

FOTO: Archív SDM11.

Ak rozmýšľate nad tým, či sa zúčastniť na Svetových dní mládeže 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 16. do 21. augusta tohto leta v Madride, neváhajte! Do 31. marca je registračný poplatok pre pútnikov zo Slovenska so všetkým len za 155 eur.

Organizácia SDM11 sa rozhodla udeliť všetkým pútnikom, ktorí sa zaregistrujú do 31. marca 5% zľavu. Ceny poplatkov sa líšia podľa toho, z ktorej krajiny pútnik pochádza (krajiny s vyššou životnou úrovňou platia viac a krajiny s nižšou menej) a tiež podľa toho, čo všetko registrácia v sebe zahrňuje (ubytovanie, stravu, počet dní).

Pútnici majú tiež pri platbe možnosť prispieť 10 eurami do Fondu solidarity, z ktorého je sponzorovaná účasť mladých z krajín tretieho sveta na SDM11.

V prípade, že nad registráciou reálne uvažujete, poradila by som vám kontaktovať vašu diecézu a zaregistrovať cez ňu. Každá diecéza zabezpečuje svoju vlastnú dopravu a tiež zaujímavý program pred Svetovými dňami mládeže 2011 v Madride (ako napr. návšteva pútnických miest a účasť na Dňoch v španielských diecézach). Zoznam všetkých slovenských diecéz, ako aj možnosť prihlásiť sa nájdete na oficiálnej slovenskej stránke SDM11 www.madrid2011.sk.

Ak máte strach, pretože nikoho, kto sa na SDM chystá nepoznáte, nebojte sa, aj to patrí k dobrodružstvu, ktoré na vás čaká! Určite na ceste a v skupine mladých zo svojej diecézy stretnete mnoho zaujímavých ľudí, s ktorými budete môcť zažiť a nazbierať skúsenosti na celý život.

Ak sa pripravujete prísť na SDM v skupine, určite nezabudnite pozvať aj “zabudnutého” priateľa, či suseda z vedľajšieho vchodu. Svetové dni mládeže sú otvorené pre všetkých a možno práve jedno “malé” pozvanie môže rozhodnúť o ďalšom smerovaní mnohých.

Všetky podrobné informácie o registrácií nájdete aj na oficiálnej stránke SDM11: www.madrid11.com, ktorá je k dispozícií v 11 jazykoch.

Foto: Archív SDM11.