Posts Tagged ‘pútnik’

Kultúrna a liturgická agenda, ktorá popri sprievodcovi pútnika a ďalších vecí bude tvoriť základnú výbavu každého zaregistrovaného pútnika je už na webe! Nájdeš tam všetky kultúrne podujatia počas Svetových dní mládeže: exhibície a múzeá, koncerty a hudobné podujatia, duchovné stretnutia, prehliadky, divadlo, konferencie a filmy.

Kultúrna a liturgická agenda obsahuje podrobný program každého kultúrneho aktu, ktorých bude počas SDM11 viac než 300.

Pútnik sa môže už dopredu dozvedieť, aký bude kultúrny a liturgický program počas mládežníckeho stretnutia v Madride. Tlačená verzia agendy, ktorú dostane pútnik v rámci batohu obsahuje informácie o Zbore a orchestri SDM11, expozíciách, Veľtrhu povolaní (Feria vocacional), múzeách, kultúrnych prehliadkách, filmovom “festivale” SDM11 a katechézach.

Organizácia všetkým pútnikom odporúča, aby si pozorne preštudovali program na webovej stránke, pretože tlačená verzia nemusí vo všetkom zodpovedať skutočnosti. Až do Svetových dní mládeže sa počíta so zmenami v programe.

Tlačená kultúrna a liturgická agenda bude pútnikom k dispozícií iba v španielčine. Oddelenie kultúry však hľadá riešenia, ako pútnikom poskytnúť počas SDM11 aktuálne informácie v jazyku, v ktorom budú potrebovať.

Slovenská hudobná skupina Jeno’s brothers bude hrať v stredu 17. augusta o 19.30 hod. do 21.00 hod. v hudobnom altánku v parku Retiro (po španiel. Templete de Música del Retiro), ktorý má kapacitu 500 ľudí. Hudobné predstavenie má názov S Ním včera, dnes a naveky. Ak môžete, nenechajte si to ujsť a prídite povzbudiť našich rodákov!

Organizácia pripravila rôzne druhy ubytovania, aby ste sa v Madride cítili ako doma. Ak ste sa zaregistrovali ako pútnici a požiadali ste o ubytovanie, pravdepodobne ste už dostali informáciu od organizačného výboru ohľadom ubytovania.

Ako už pravdepodobne viete, existujú dva druhy ubytovania:

 • Veľkokapacitné ubytovanie (výstavné haly, školy alebo farnosti)
 • Ubytovanie v rodinách

Organizačný výbor ponúka tieto priestory pútnikom, ktorí pri registrácii zvolili nasledovné varianty:

 • A1 (celý týždeň: ubytovanie a strava)
 • A3 (celý týždeň: iba ubytovanie)
 • B1 (iba víkend: ubytovanie a strava)

Privítanie pútnikov začína 15. augusta v dopoludňajších hodinách. V zvláštnych prípadoch sa ubytovne zatvoria v pondelok 22. augusta v dopoludňajších hodinách. V rámci variantov A1 a A3 je ubytovanie možné od 15.augusta do 22.augusta dopoludnia. V rámci variantu B1 je ubytovanie možné od popoludnia 19. augusta do 22. augusta dopoludnia.

Veľkokapacitné ubytovanie

Veľkokapacitné ubytovanie je určené predovšetkým pre veľké skupiny pútnikov. Účastníkom, ktorí prídu v rámci veľkých skupín bude poskytnuté ubytovanie vo veľkokapacitných priestoroch, ktoré budú upravené ako ubytovne a spoločné priestory pre účastníkov Svetových dní mládeže.

Vo väčšine ubytovní sa nachádzajú sociálne zariadenia, priestory na spanie a skupinové stretnutia. S ohľadom na charakteristiku tohto druhu ubytovania je vhodné, aby si pútnici priniesli spací vak a karimatku alebo nafukovačku. V priestore na spanie budú účastníci rozdelení podľa pohlavia.

Niektoré ubytovne budú mať kaplnku vhodnú pre slávenie svätej omše, poklonu sviatosti oltárnej alebo na modlitbu a meditáciu.

Mesto Madrid a jeho okolie bolo rozdelené podľa jazykových zón. Taktiež katechézy biskupov sa budú konať v rôznych zónach tak, aby sa pútnici ubytovaní v priestoroch spravovaných organizačným výborom nemuseli zbytočne presúvať na dlhé vzdialenosti na miesta, kde sa bude konať katechéza v ich jazyku.

Každá ubytovňa bude mať vedúceho logistiky zodpovedného za ubytovanie, ktorý bude spolu s dobrovoľníkmi organizačného výboru k dispozícii pre vybavenie požiadaviek pútnikov ubytovaných v týchto priestoroch.

Vďaka spôsobu registrácie sa nám podarilo ubytovať v blízkosti skupiny, ktoré o to požiadali a docieliť, aby členovia tej istej komunity alebo skupiny neboli od seba vzdialení.

U koho sa prihlásiť po príchode na ubytovňu?

 • Organizačný výbor pridelil každej ubytovni vedúceho ubytovania
 • Každá ubytovňa bude mať zároveň osobu zodpovednú za privítanie. Bude mať na starosti hlavné záležitosti ohľadom privítania pútnikov.

Aké veci je potrené doniesť na ubytovňu?

 • Spací vak
 • Karimatka alebo nafukovačka
 • Uterák
 • Plavky
 • Šľapky
 • Športová obuv

Po príchode na ubytovňu sa hláste u vedúceho privítania, ktorý vám odovzdá batoh pútnika a podá nasledovné informácie: miesto, kde si môžete vyzdvihnúť akreditáciu, stravné lístky, dátum a čas odchodu každej skupiny, miesto katechézy a ďalšie informácie o dôležitých miestach, doprave a pod.

Ak ste vedúcim skupiny pútnikov po príchode na ubytovňu sa musíte hlásiť u vedúceho ubytovania, ktorý vím podá nasledovné informácie: ubytovací poriadok, základné pravidlá spolunažívania a zloženie podporných tímov (ich členmi sú pútnici rôznych skupín a boli vytvorené za účelom dodržiavania čistoty , poriadku a bezpečnosti).

Ako budú vyzerať sociálne zariadenia a sprchy?

V mnohých ubytovniach bude bývať veľké množstvo pútnikov. Sociálne zariadenia a sprchy sa budú používať spoločne podľa okolností.

 • Odporúčame používať plavky a šľapky, aby sa uvoľnil priestor čo najrýchlejšie ďalším pútnikom a bola zachovaná čistota.
 • Príslušný podporný tím bude mať na starosti upratovanie, dopĺňanie toaletného papiera, atď.
 • Je potrebné rešpektovať oddelené priestory pre ženy a mužov.

Otváracie hodiny ubytovní

Presný otvárací čas ubytovne oznámi vedúci ubytovania. Všeobecné pravidlá sú nasledovné:

 • Dopoludnia sa ubytovne zatvoria približne o 10.30 hod.
 • Večer sa otvoria o 22.30 hod. a opätovne budú zatvorené o polnoci.
 • Počas dňa budú ubytovne zatvorené z bezpečnostných dôvodov a nikto tam nemôže zostať. V prípade choroby, vedúci privítania zavedie pútnika do príslušnej farnosti.
 • Taktiež z dôvodu bezpečnosti, budú ubytovne uzavreté aj v nočných hodinách. Pre zabezpečenie odpočinku pútnikov sa bude zatvárací čas striktne dodržiavať.
 • Noc zo soboty na nedeľu strávia pútnici na letisku Cuatro Vientos. Ubytovne ostanú v uvedenú noc zatvorené. V sobotu 20. augusta sa zatvoria a opätovne sa otvoria v nedeľu približne o 22.30 hod. (vedúci ubytovania vím podá bližšie informácie ohľadom otváracej doby počas týchto dní).

Ubytovací poriadok 

Kde si môžete odpočinúť v čase, keď bude ubytovňa zatvorená?

 • Na odpočinok vám odporúčame okolité parky. Obzvlášť park Retiro, kde je nespočetné množstvo zelene a kde si môžete oddýchnuť v tieni.
 • V prípade choroby, vedúci privítania môže zaviesť pútnika do príslušnej farnosti.

Je ubytovanie bezpečné?

 • Vedúci ubytovania budú robiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Z bezpečnostných dôvodov budú ubytovne uzatvorené v stanovenom čase. Odporúčame, aby si pútnici so sebou brali cennosti a veci väčšej hodnoty.
 • Vstup do ubytovne bude možný jedine s akreditáciou pútnika.
 • Akúkoľvek škodu, poškodenie veci alebo krádež ohláste ihneď vedúcemu ubytovania.

Čistota a poriadok na ubytovni taktiež záležia od každého

Batohy a spacie vaky v triedach a miestach vyhradených pre spanie je potrebné uložiť do radu tak, aby sa medzi nimi dalo prechádzať.

Odpadky podľa možnosti odhadzujte do smetných košov a rešpektujte separovaný zber tak, aby bolo možné odpad recyklovať.

Podporné tímy zodpovedné za čistotu budú mať na starosti nasledovné úlohy: vyprázdnenie smetných košov, výmena plastových vreciek a pod.

Ubytovanie v rodinách

Ubytovanie v rodinách je druhou z možností, ktorú SDM Madrid ponúkajú. Túto formu ubytovania si spoločenstvo môže zvoliť pri zápise. Je obzvlášť vhodná pre malé spoločenstvá. Pobyt v rodinách určite obohatí pobyt na stretnutí. Mladí spoznajú spôsob života kresťanských rodín v Madride a potreba starostlivosti o pútnika bude určite obohacujúca aj pre rodinu.

Rodiny ponúkajú jedine ubytovanie. Stravovanie si hradia pútnici sami. Bude zabezpečené organizačným výborom pre pútnikov, ktorí o to požiadali pri zápise (varianty A1 a B1: ubytovanie a stravovanie).

Keďže ubytovanie v rodinách je závislé od srdečnej ponuky rodín v Madride, nie je možné zaručiť ubytovanie v blízkosti jazykovej zóny, do ktorej bude pútnik začlenený. Taktiež nie je možné zabezpečiť, že členovia tej istej skupiny budú ubytovaní nablízku.

Ako sa správať v rodine?

 • Rodina, ktorá vás prichýli bude počas týchto dní aj vaša rodina a ponúkne vám všetku svoju starostlivosť. Odvďačte sa im za to.
 • Dodržujte pokyny hostiteľa.
 • Snažte sa podľa možností prispôsobiť režimu vašej novej domácnosti.
 • Dbajte o poriadok a dávajte pozor na veci ešte viac, ako vo vlastnej domácnosti.
 • V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov a námetov sa obráťte na vedúceho farnosti, do ktorej vaša rodina patrí.

Každý zaregistrovaný účastník Svetových dní mládeže obdrží v jednom z jedenástich Koordinačných a príjmových centier pre pútnikov (CECAP) alebo vo svojej farnosti batoh a pas. V batohu nájde potrebnú výbavu a pas mu umožní vstup na kľúčové miesta súvisiace so Svetovými dňami mládeže 2011.

Ubytovanie, strava, doprava, účasť na kultúrnych aktivitách, toto všetko je pripravené pre tých, ktorí sa v predstihu zaregistrovali a dali organizácií vedieť, že sa na Svetových dňoch mládeže zúčastnia.

Počas Svetových dňoch mládeže budú pre pútnikov k dispozícií jedenásť Koordinačných centier CECAP v celom Madride.

Prvé, čo by mal každý zaregistrovaný pútnik po príchode do Madridu urobiť, je obrátiť sa na miesto, kde bude ubytovaný. Tam mu bude – ako účastníkovi Svetových dní mládeže – odovzdaný batoh.

Tí, ktorí sa zaregistrovali bez ubytovania, obdržia batoh pútnika v priestoroch IFEMA (adresa sa dá zistiť na Linke pre pútnikov: 0034/902 2011 08).

Ak si účastník stretnutia zabezpečil ubytovanie sám, môže navštíviť ktorékoľvek z jedenástich Koordinačných a príjmových centier pre pútnikov CECAP (pozn. red.: CECAP zo španiel. Centros de Coordinación y Acogida al Peregrino), ktorých zoznam a kontakty sú uvedené nižšie a vyzdvihnúť si svoj batoh a pas.

Každý batoh pútnika Svetových dní mládeže 2001 bude obsahovať:

1. Evanjelium.
2. Knihu pútnika (ktorá poslúži pri liturgických slávnostiach).
3. Sprievodcu pútnika (s programom a potrebnými informáciami pre účastníkov SDM11).
4. Kultúrnu a liturgickú agendu (s viac než 300 kultúrnymi akciami a katechézami).
5. Katechizmus YouCat.
6. Plán dopravy mesta Madrid.
7. Tričko SDM11.
8. Šiltovku SDM11.
9. Vejár SDM11.
10. Kríž a ruženec.

Bez pasu pútnika ani na krok!

Pri vyzdvihnutí si batohu v Koordinačných centrách CECAP alebo vo svojej farnosti, každý zaregistrovaný účastník tiež obdrží pas pútnika, ktorý mu zabezpečí vstup zadarmo na všetky kultúrne aktivity, rovnako ako aj vstup do múzeí a návštevu madridských pamiatok.

Pre lepšiu identifikáciu a organizáciu je dôležité nosiť pas so sebou. Pútnik musí na pase uviesť svoje osobné údaje (meno), názov miesta ubytovania počas SDM11 a telefónne číslo.

Každý zaregistrovaný pútnik sa bude môcť pri vstupe na kultúrne podujatia preukázať pasom, ktorý mu umožní vstup zadarmo.

Každý zaregistrovaný pútnik sa bude môcť pri vstupe na kultúrne podujatia preukázať pasom, ktorý mu umožní vstup zadarmo.

Pútnik rovnako získa predplatný cestovný lístok, aby sa mohol voľne pohybovať v rámci mesta počas svojho pobytu v Madride. Podľa typu zvolenej registrácie, ďalej obdrží stravné lístky.

Organizácia poskytne počas SDM11 k dispozícií tiež rozmerné Registračné a príjmové centrá, kde sa bude pútnik môcť obrátiť s akýmkoľvek problémom, čo sa týka registrácie. V prípade, že sa nenachádzajú v jeho blízkosti, môže sa so svojou otázkou obrátiť na ktorékoľvek centrum CECAP.

Okrem toho na letisku v Madride a na ďalších kľúčových miestach v centre mesta, kde pútnici budú prichádzať a pohybovať sa, budú umiestnení dobrovoľníci, aby poskytli informácie a pomohli v akejkoľvej situácií.

Zoznam Koordinačných a príjmových centier CECAP

1. Hlavné sídlo SDM11
Námestie San Juan de la Cruz, 2b; (0034)913426779.

2. CECAP Madrid Sever (Vikariát I)
Farnosť San Fernando, Avenida de Alberto Alcocer, 9; (0034)913500841.

3. CECAP Madrid Nordeste (Vikariát II)
Hlavné sídlo Vikariátu, Calle Ignacio Ellacuría, 2; (0034)917252104.

4. CECAP Madrid Východ (Vikariát III)
Farnosť San Jerónimo el Real, Calle Moreto, 2; (0034)914203578.

5. CECAP Madrid Juhovýchod (Vikariát IV)
Farnosť Nuestra Señora de la Misericordia, Calle Arroyo del Olivar, 100; (0034)917773597.

6. CECAP Madrid Juh (Vikariát V)
Hlavné sídlo Vikariátu, Paseo de las Delicias, 27; (0034)915280315.

7. CECAP Madrid Juhozápad (Vikariát VI)
Hlavné sídlo Vikariátu, Plaza Gándara de Oro, 2 bis; (0034)914726761.

8. CECAP Madrid Západ (Vikariát VII)
Kostol de San Aurelio, Calle Evaristo San Miguel, 24; (0034)915599134.

9. CECAP Madrid Severozápad (Vikariát VIII)
Farnosť Santa María Micaela y San Enrique, Calle General Yague, 23; (0034)915794269.

10. CECAP Diecéza ALCALÁ
Biskupský úrad Alcalá de Henares, Plaza de Palacio, 1, Alcalá de Henares; (0034)918886294.

11. CECAP Diecéza GETAFE
Mládežnícka delegácia, Avenida de Juan Carlos I, 3, Getafe; (0034)916958852.

Zoznam Informačných centier pre pútnikov

1. Námestie nezávislosti (Plaza de la Independencia)

2. Letisko Barajas – Madrid (Terminál 1)

3. Letisko Barajas – Madrid (Terminál 2)

4. Letisko Barajas – Madrid (Terminál 4)

5. Letisko Barajas – Madrid (Metro)

6. Stanica Atocha

7. Stanica Chamartín

8. Nuevos Ministerios (Metro)

9. Nuevos Ministerios (Mostradores)

10. Moncloa

11. Námestie Castilla (Plaza de Castilla)

12. Avenida de América

13. Príncipe Pío

14. Plaza Elíptica

15. IFEMA

FOTO: Archív SDM11.

Sprievodca Svetových dní mládeže 2011 má za úlohu uľahčiť pútnikom pobyt a účasť na stretnutí sa so Svätým Otcom. Táto 288 stranová brožúrka o veľkosti 11 x 17 cm bude k dispozícií v šiestich oficiálnych jazykoch: v angličtine, španielčine, taliančine, francúzštine, nemčine a poľštine. 

Štruktúra Sprievodcu SDM11

Sprievodca SDM11 sa vyznačuje svojou praktickosťou, pohodlným spracovaním informácií a jednoduchou prenosnosťou. Svojou veľkosťou sa zmestí do každej kabelky, či cestovného batohu.

Sprievodca pútnica SDM11 ponúka dôležité informácie o stretnutí a ešte oveľa viac.

Sprievodca pútnica SDM11 ponúka dôležité informácie a ešte oveľa viac.

Na začiatku brožúrky si mladí budú môcť prečítať uvítací list kardinála a arcibiskupa Madridu Mons. Antonia M. Rouca Varelu, nájsť údaje a čísla o Cirkvi v Španielsku, dozvedieť sa viac o patrónoch SDM11, či zaspomínať si na Svetové dni mládeže v Santiago de Compostela.

Druhá dôležitá časť Sprievodcu obsahuje samotný program SDM11 spolu zo zaujímavými informáciami o mládežníckom stretnutí. Popri každodennom programe si pútnici budú môcť v rámci Sprievodcu viesť aj malý denník, aby im ani jeden z výnimočných zážitkov neušiel.

Organizácia pripravila aj podrobné informácie ohľadom ubytovania, stravy, dopravy, bezpečnosti pútnikov počas SDM11. Malou pozornosťou je dvadsať madridských miest, ktoré by si mladí nemali nechať ujsť.

Sprievodca obsahuje aj mapu metra, mapu mesta Madrid z pohľadu všetkých dôležitých miest, kde sa uskutočnia hlavné udalosti SDM11, mapu letiska Cuatro Vientos, námestia Cibeles a oveľa viac.

Pól milióna výtlačkov

Celkovo sa vytačí 500.000 kusov Sprievodcu: 165.000 v španielčine, 155.000 v angličtine, 56.000 vo francúzštine, 80.000 v taliančine, 20.000 v nemčine, 15.500 v polštine. Okrem Sprievodcu obdržia pútnici aj Kultúrnu a liturgickú agendu, ktorá sa zatiaľ iba pripravuje a v ktorej nájdu podrobné informácie o viac než 300 kultúrnych podujatí v rámci SDM11.

Sprievodca a Kultúrna a liturgiská agenda nebudú distribuované v batohu pútnika. Vyzdvihnúť si ich budú zaregistrovaní pútnici môcť v rámci Koordinačných centier (v meste Madrid ich bude osem, ďalšie dve budú v diecézach Alcalá a Getafe a posledná sa bude nachádzať v hlavnom sídle SDM11 na Plaza San Juan de la Cruz 2) a na Príjme pútnikov.

FOTO: Archív SDM11.

Pútnici Svetových dní mládeže 2011 si budú môcť vychutnať stravu v stovkách madridských reštaurácií. Pri príchode obdržia stravné lístky, ktorými budú môcť v reštauráciach a v baroch “zaplatiť”.

Približne šesť miliónov jedál počas jedného týždňa

Pútnici SDM11, ktorí si zaplatili stravu obdržia stravný balíček.

Pútnici SDM11, ktorí si zaplatili stravu obdržia stravný balíček.

Zásobovanie pútnikov jedlom sa vždy prispôsobí pripraveným aktivitám a programu. Od 16. do 19. augusta sa mladí budú môcť zúčastniť na ranných katechézach, ktoré budú viesť biskupi z celého sveta a ktoré sa budú konať v rôznych častiach Madridu. Reštaurácie a bary v okolí miest, kde sa budú jednotlivé katechézy konať, poskytnú mladým “pútnické menu”.

Spojitosť a blízkosť týchto miest tiež umožní rýchle premiestnenie a malo by napomôcť vyhnutiu sa dlhým radom.

Mladí budú mať možnosť zvoliť si z viacerých ponúk jedál v rôznych reštauráciách. Pri výbere reštaurácií sa tiež počíta s potrebami pútnikov, ktorí majú záujem o menu pre celiatikov, či diabetikov.

V podvečer počas týchto dní sa v Madride tiež uskutočnia mnohé kultúrne podujatia a hlavné udalosti, ako napr. uvítacia sv. omša, či Krížová cesta. Keďže sa na týchto podujatiach predpokladá účasť veľkého početu pútnikov, Fehrcarem umiestni v uliciach Madridu stany, či kamióny, aby sa predišlo presýteniu lokálnych podnikov.

Spôsob zásobovania jedlom počas týchto SDM predpokladá nový plán v porovnaní s predošlími SDM, ktoré boli založené na jedle rozdávanom počas pikniku. Takto sa dopĺňa adekvátne poskytnutie služieb pútnikovi s propagáciou schopnosti, kvality a profesionality madridských reštaurácií. Obe strany neustále pracujú na rozširovaní siete podnikov, ktoré by poskytli pútnikom menu a tiež potrebné informácie pre účastníkov.

Pútnici sa budú môcť stravovať v Mc Donalde, či ochutnať španielské 100 Montaditos

Reštauračná sieť vznikla vďaka dohode Asociácie moderných reštaurácií Fehrcaremv spolupráci s Asociáciou La Viña, ktorá zhromažďuje stovky nezávislých barov a reštaurácií v Madride. Táto spolupráca a záujem zo strany ďalších reťazcov vytvorí sieť reštaurácií, kde sa budú pútnici a dobrovoľníci SDM môcť stravovať.

Viac než 900 osôb bude ponáhať s distribúciou stravy na letisku Cuatro Vientos.

Viac než 900 osôb bude ponáhať s distribúciou stravy na letisku Cuatro Vientos.

V súčasnosti Fehrcarem tvoria: sieť Rodilla, Autogrill, Areas, Brutus, Buffalo Grill, Comess, Le Pain Quotidien, Cafestore, The Eat Out Group, Mc Donald’s, Select Service Partner, Restalia (ktorá je v Španielsku preslávená ako 100 Montaditos), Telepizza, Casual Brand, Barril, Beer and Food a tiež Vips. Spolupracujúce podniky prispejú podľa svojej polohy a typu nimi ponúkanej služby.

Víkend na Cuatro Vientos

Hlavné udalosti počas víkendu SDM sa odohrajú na letisku Cuatro Vientos. Multinárodná spoločnosť Aramark bude rozdávať na tomto mieste viac než jeden a pol milióna stravných balíčkov pre tých pútnikov, ktorí pri registrácií uviedli, že majú o stravu záujem. Stravu na miesto privezie 125 kamiónov a rozdá ju viac než 950 osôb v stanoch.

FOTO: Archív SDM11.

Stravný balíček pre pútnikov SDM11, ktorý obdržia na letisku Cuatro Vientos je už známy! Balíček zahrňuje olovrant a večeru v sobotu 20. augusta a raňajky spolu s obedom v nedeľu 21. augusta.

Pútnici sa môžu počas čakania na Vigíliu so Svätým Otcom Benediktom XVI. a pred i po slávení rozlúčkovej svätej omše v nedeľu 21. augusta na Cuatro Vientos tešiť na 100% španielské menu.

V stravnom balíčku nebudú chýbať “bocadillos” (v prekl. bagety) so syrom a šunkou, chipsy, poriadna dávka vody a hlavne cukru! Organizácia pripravila špeciálny stravný balíček aj pre celiatikov, diabetikov a vegetariánov. Svoje preferencie môžu uviesť vo formulári pri oficiálnej registrácií.

Tieto produkty bude obsahovať štandartný stravný balíček pre pútnika SDM11 na letisku Cuatro Vientos.

Tieto produkty bude obsahovať štandartný stravný balíček pre pútnika SDM11 na letisku Cuatro Vientos.

FOTO: Archív SDM11.