Posts Tagged ‘preslov’

Vatikánsky denník L’Osservatore Romano 2. februára publikoval talianskú verziu predslov pápeža Benedikta XVI ku knihe YouCat, doplnku ku Katechizmu Katolíckej cirkvi pre mladých.

Drahí mladí priatelia,

Dnes vám odporúčam, aby ste si prečítali výnimočnú knihu. Je výnimočná svojím obsahom, ale tiež formou, ktorú by som vám chcel v krátkosti priblížiť, aby ste porozumeli, čím je výnimočná. Youcat má svoj pôvod, tak povediac, v inom diele z 80-tych rokov. Bolo to ťažké obdobie pre cirkev, tak ako aj pre spoločnosť vo svete, kedy vyvstala potreba nového smerovania v hľadaní cesty k budúcnosti. Po II. Vatikánskom koncile (1962-1965) a po zmene kultúrneho prostredia mnohí presne nevedeli, v čo majú vlastne kresťania veriť, čo učí cirkev, či vôbec môže učiť niečo také a ako by sa to všetko mohlo prispôsobiť novému kultúrnemu prostrediu.

Nebolo už kresťanstvo ako také prekonané? Dá sa ešte dnes triezvo rozmýšľajúc byť veriacim? Toto sú otázky, ktoré si ešte dnes kladie mnoho veriacich. Pápež Ján Pavol II. preto prijal odvážne rozhodnutie: rozhodol, že biskupi z celého sveta napíšu knihu s odpoveďami na tieto otázky.

Mne zveril úlohu, aby som koordinoval prácu biskupov a dával pozor na to, aby z príspevkov biskupov vznikla kniha – skutočná kniha, a nie jednoduchý súbor rôznych textov. Táto kniha mala niesť tradičný názov: Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale napriek tomu byť niečím úplne podnecujúcim a novým; mala poukázať na to, v čo dnes verí Katolícka cirkev, a ako sa dá veriť rozumne. Mal som z tejto úlohy obavy a musím sa priznať, že som mal pochybnosti, že niečo také by sa mohlo podariť. Ako sa mohlo stať, že autori roztrúsení po celom svete by mohli vytvoriť knihu, ktorá by sa dala čítať?

Ako by mohli ľudia žijúci na rôznych kontinentoch, a to nielen z hľadiska zemepisného, ale aj z intelektuálneho a kultúrneho vytvoriť text, ktorý by mal vnútornú jednotu zrozumiteľnú vo všetkých kontinentoch?

K tomu sa ešte pridávala skutočnosť, že biskupi nemohli písať iba ako individuálni autori, ale ako zástupcovia svojich bratov a ich miestnych cirkví.

Musím sa priznať, že ešte aj dnes sa mi fakt, že sa nakoniec projekt podaril, zdá ako zázrak. Stretávali sme sa tri, či štyrikrát do roka počas jedného týždňa a vášnivo sme diskutovali o každej jednej časti textu, ktoré sa medzitým vytvorili.

Prvou úlohou bolo určiť štruktúru knihy: mala byť jednoduchá, aby skupiny autorov dostali jasnú úlohu a nemuseli tak svoje tvrdenia vtískať do zložitého systému. Štruktúra knihy je taká jednoduchá ako kniha samotná; vychádza zo širokej katechetickej skúsenosti počas storočí: v čo veríme, akým spôsobom slávime kresťanské tajomstvá, akým spôsobom máme život v Kristovi, ako sa máme modliť. Nechcem teraz vysvetľovať, ako sme sa vysporadúvali s takým veľkým počtom otázok, aby nakoniec vznikla kniha. V diele tohto druhu existujú diskutabilné veci: všetko to, čo ľudia robia je nedokonalé a dá sa zlepšovať, a napriek tomu sa jedná o veľkú knihu, znak jednoty v rôznorodosti. Z mnohých hlasov sme poskladali zbor, pretože sme mali spoločnú partitúdu viery, ktorú nám cirkev odovzdala od apoštolov po stáročia až do dnes.

Prečo toto všetko?

A odvtedy, čo sme vytvorili Katechizmus Katolíckej cirkvi, museli sme priznať, že nielen kontinenty a kultúry ich obyvateľov sú rôzne, ale že aj vo vnútri každej jednej spoločnosti existujú rôzne „kontinenty“: robotník má odlišnú mentalitu od roľníka a fyzik odlišné zmýšľanie od filozofa; podnikateľ iné od novinára a mladý iné ako postarší. Preto sme sa museli v jazyku a v myslení povzniesť nad všetky tieto rozdiely a takpovediac hľadať to, čo majú tieto rôzne myšlienkové svety spoločné; a tak sme si boli čím ďalej tým viac istí, že budeme text potrebovať „preložiť“ v rôznych svetoch, aby sme sa dostali k osobám s ich rôznym zmýšľaním a s rôznymi problematikami. Odvtedy sme na Svetových dňoch mládeže (v Ríme, Toronte, Kolíne, Sydney) sa z celého sveta našli mladí, ktorí chcú veriť, ktorí hľadajú Boha, ktorí milujú Krista a hľadajú spoločné cesty. V tomto kontexte sme sa pýtali, či by sme sa nemali pokúsiť preložiť Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých, a tak nechať preniknúť jeho slová do ich sveta. Prirodzene, aj medzi dnešnými mladými je mnoho rozdielov; a tak sa pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönberna vytvoril pre mladých Youcat. Dúfam, že mnohí mladí sa nechajú touto knihou okúzliť.

Niektorí ľudia mi vravia, že katechizmus dnešnú mládež nezaujíma; ale ja tomuto tvrdeniu neverím a som si istý, že mám pravdu. A nie je to pravda povrchná, ako o nej mnohí hovoria; mladí chcú vedieť, v čom skutočne spočíva život. Policajný román je neodolateľný, lebo nás vťahuje do údelu iných, ktorý by ale mohol byť aj tým naším; táto kniha je neodolateľná, lebo nám hovorí o našom vlastnom osude, a preto sa týka každého jedného z nás.

Preto vás vyzývam: študujte katechizmus! Toto je moje prianie zo srdca.

Tento prídavok ku Katechizmu vám nebude lichotiť; neposkytuje jednoduché riešeni; požaduje nový život z vašej strany; predstavuje vám posolstvo evanjelia ako „vzácnu perlu“ (Mt 13,45), pre ktorú treba obetovať čokoľvej. Preto vás prosím: študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Venujte mu váš čas! Študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho v dvojici, ak ste priatelia, vytvorte skupiny a siete a vymieňajte si postrehy na internete. Za každých okolností ostante v dialógu o svojej viere!

Musíte poznať to, v čo veríte; musíte poznať svoju vieru s rovnakou presnosťou, ako poznáodborník na informatiku operačný systém počítača; musíte ju poznať ako hudobník pozná svoje dielo; áno, musíte byť hlboko zakorenení vo viere generácie vašich rodičov, aby ste mohli odhodlane odolávať výzvam a pokušeniam tejto doby. Potrebujete božskú pomoc, ak vaša viera vyschla ako kvapka rosy na slnku, ak nechcete podľahnúť pokušeniu konzumizmu, ak nechcete, aby sa vaša láska udusila v pornografii, ak nechcete zradiť slabých a obete zneužívania a násilia.

Ak sa vášnivo venujete štúdiu katechizmu, chcel by som vám dať poslednú radu: všetci dobre viete, ako bolo spoločenstvo veriacich v poslednom čase ranené útokmi zla, prienikom hriechu do vnútra, ba priamo do srdca cirkvi. Neberte to ako zámienku, aby ste sa vyhli Bohu; vy sami ste Kristovým telom, cirkvou! Prinášajte neporušené svetlo vašej lásky do tejto cirkvi zakaždým, keď jej ľudia zatienia tvár. „V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi“ (Rim 12,11).

Keď sa Izrael ocitol v najtemnejšom bode svojej histórie, Boh nepovolal dôležité či vážené osoby, ale mladíka menom Jeremiáš, ktorý sa cítil tou veľkou úlohou prigniavený: „I povedal som: ,Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som!´“ (Jer 1,6). Ale Boh sa nedal pomýliť: „Ale Pán mi riekol: ,Nehovor: „Mladučký som,“ lebo pôjdeš všade, kam ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem.´“ (Jer 1,7)

Žehnám Vám a modlím sa za vás všetkých každý deň.

Benedikt XVI