Posts Tagged ‘peter rusnák’

Pre veľký záujem zo strany slovenských pútnikov a ich počet sa organizácia rozhodla, že Slovákom udelí dve farnosti. Slovenské katechézy sa tak uskutočnia v okrem Farnosti sv. Any a nádeje aj vo Farnosti de la Merced.

Vo Farnosti de la Merced v Madride bude mať počas Svetových dní mládeže katechézy v slovenčine vladyka Peter Rusnák.

Mladí Slováci si tam budú môcť počas Svetových dní mládeže vypočuť katechézy žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa v farnosti augustiniánov alebo bratislavského eparchu Petra Rusnáka vo Farnosti de la Merced, ktorá má kapacitu približne 400 ľudí.

Na prípravu katechéz vladyku Rusnáka sa podujala skupina Saleziánov, ktorá pripraví všetky potrebné veci na to, aby Slováci v Madride mohli prežiť intenzívne spoločenstvo a posilnenie sa vo viere. Obe farnosti sú od seba vzdialené 5 min chôdzy, čo pútnikom umožní rýchly a pohodlný presun.

Témy sú na každý deň iné a pochádzajú predovšetkým z listu Svätého Otca Benedikta XVI. mladým pri tejto príležitosti. V stredu – podľa inštrukcií organizácií – by sa mali biskupi z celého sveta zamerať na tému Upevnení vo viere, vo štvrtok Zakorenení v Kristovi a v piatok Svedkovia Krista vo svete.

Slovenská delegácia udelila každému dňu symbol, v ktorom sa celé stretnutie bude niesť: symbolom stredy sú Korene, štvrtka Kríž, piatku Svedectvo. Program sa začína o 9.45h a končí sa slávením sv. omše o 12.30h.

Vzdialenosť medzi Farnosťou de la Merced (A) a Farnosťou sv. Any a nádeje (B).

Adresa farnosti:

Parroquia de la Nuestra Seňora de la Merced
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101, 28030 Madrid, Španielsko
Metro: Artilleros (linea 9)

FOTO: Alexandra Ščasnovičová.

Pre vladyku Petera Rusnáka, bratislavského eparchu, budú Svetové dni mládeže 2011 v Madride prvé, ktoré osobne zažije v hosťujúcej krajine v službe biskupa. Rozhodol sa, že si toto dobrodružstvo nenechá ujsť ako správny pútnik, a tak sa do Madridu s mladými z Bratislavskej eparchie vyberie autobusom.

Vladyka Rusnák sa zúčastnil aj na paralelnom stretnutí počas SDM v Sydney vo Velehrade.

Teším sa najmä na prežívanie spoločenstva, spoločné putovanie, spoločnú modlitbu, spoločnú únavu i spoločnú posilu. Dúfam, že svet, ale i Španielsko, ktoré sa dnes nachádzajú v hlbokej morálnej kríze, nezatvoria oči a nezatvrdia srdce pred svedectvom viery týchto státisícov mladých ľudí z celého sveta. Nech sú tieto dni oslavou Boha!

Pre mňa samého je novinkou, že to budú moje prvé Svetové dni mládeže v službe biskupa. Roky nezastavíš, ale chcel som byť v kontakte s mladými v autobuse v ozajstnom putovaní, dúfam, že to zvládnem (veď som aj čosi potrénoval): byť im na blízku, ako priateľ, ako Cirkev, ktorá sprevádza človeka bez šomrania, čakajúc, kto požiada o pomoc.

Myslím najmä na Cirkev v Európe, ktorá potrebuje nanovo evanjelizovať, aj seba aj iných. Počuť z úst „Petra“ slovo o vzkriesení Kristovom, o potrebe nášho obrátenia a o dare krstu. Kerygma nikdy nezovšednie, nikdy sa neopočúva. Nech Pán vloží slovo do našich úst, a potom mu dá rast v našom srdci!

+ vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Vladyka Rusnák: "Nech sú tieto dni oslavou Boha!".

FOTO: Archív Sekcie pre mládež KBS.