Posts Tagged ‘papez’

Do hlavnej budovy Svetových dní mládeže 2011 dnes, v stredu 10. augusta, prišli dva olivovníky, ktoré vo štrtok 18. augusta Svätý Otec Benedikt XVI. zasadí pri historickom mieste v centre mesta Madrid Puerta del Alcalá.

Doprevádzaný bude skupinou mladých ľudí pochádzajúcich z piatich kontinentov, mnohí pravdepodobne oblečení v národných krojoch a typických odevoch. Táto iniciatíva je spojená s hlavným uvítacím aktom, po ktorom bude na Námestí Cibeles nasledovať veľkolepé uvítanie Svätého Otca tisíckami mladých ľudí z celého sveta.

FOTO: Eva Jánošíková.

Papamobil už dorazil do Madridu! Bohužial prefrkol popred hlavné sídlo Svetových dní mládeže práve v čase, keď sa konala informatívna tlačová konferencia. Jednej z naších kolegýň sa však tento okamžik podarilo zvečniť a ďalší z kolegov zažil milú situáciu, s ktorou sa chcem s vami podeliť!

Papamobil, z ktorého bude Svätý Otec zdraviť tisícky mladých počas Svetových dní mládeže 2011 už dorazil do Madridu!

Papamobil, z ktorého Svätý Otec počas hlavných udalostí SDM11 pozdraví tisícky mladých ľudí z celého sveta dnes, 3. augusta, pricestoval do hlavného mesta Španielska. Okrem toho, že sa jednej z mojich kolegýň tento okamih podarilo odfotiť, ďalšiemu sa stala príjemná príhoda.

Po tlačovke si išiel vyzdvihnúť svoju motorku. Chlapík, ktorý tam stál a dával na dopravné prostriedky pozor si papamobil všimol. Kolega si pri motorne zabudol šiltovku Svetových dní mládeže, ktorú keď strážnik videl, okamžite si ju spojil s návštevou pápeža a tak sa pustili do reči.

To, čo môjho kolegu najviac zaskočilo bol komentár chlapíka: “Tento týždeň sa nebude dať v Madride pre množstvo ľudí vydržať, však?”, po čom nasledovali slová: “…i keď to je dobré, pretože nám to do prinesie kopec love (pozn. red. “love” je slengový výraz pre peniaze).

Z tejto jednoduchej príhody môj kolega dospel k záveru:

1) chlapík si vedel spojiť Svetové dni mládeže s veľkým počtom ľudí,
2) veľký počet ľudí s veľkým počtom peňazí,
3) a hlavne spojiť si pápeža so Svetovými dňami mládeže!

Záver anektody môjho kolegu bol veľmi výstižný a úsmevný:
“Zdá sa, že to nerobíme až tak zle ;)”

FOTO: Almudena Vigil Hochleitner.

Pápež Benedikt XVI. povzbudzuje veriacich na celom svete, aby svoje modlitby a prosby v mesiaci apríl venovali “novým generáciám”.

Všeobecný úmysel modlitby v apríli Svätý Otec zameranal na to, “aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôrazňovala novým generáciám zmysel  života a nádeje” (publikované v L´Osservatore Romano, 9. január 2011).

Každý mesiac Katolícka cirkev ponúka okrem všeobecného aj misionársky úmysel. Na mesiac apríl znie: “Aby misionári ohlasovaním evanjelia prinášali Krista všetkým, ktorí ho ešte nepoznajú”.

Konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich, aby sa v mesiaci apríl modlili aj za to, “aby slávenie Veľkonočného tajomstva posilnilo v nás lásku k Zmŕtvychvstalému Kristovi a k Cirkvi, v ktorej je stále prítomný až do skončenia sveta”.

FOTO: http://www.catholicnewsagency.com.

Vatikánsky denník L’Osservatore Romano 2. februára publikoval talianskú verziu predslov pápeža Benedikta XVI ku knihe YouCat, doplnku ku Katechizmu Katolíckej cirkvi pre mladých.

Drahí mladí priatelia,

Dnes vám odporúčam, aby ste si prečítali výnimočnú knihu. Je výnimočná svojím obsahom, ale tiež formou, ktorú by som vám chcel v krátkosti priblížiť, aby ste porozumeli, čím je výnimočná. Youcat má svoj pôvod, tak povediac, v inom diele z 80-tych rokov. Bolo to ťažké obdobie pre cirkev, tak ako aj pre spoločnosť vo svete, kedy vyvstala potreba nového smerovania v hľadaní cesty k budúcnosti. Po II. Vatikánskom koncile (1962-1965) a po zmene kultúrneho prostredia mnohí presne nevedeli, v čo majú vlastne kresťania veriť, čo učí cirkev, či vôbec môže učiť niečo také a ako by sa to všetko mohlo prispôsobiť novému kultúrnemu prostrediu.

Nebolo už kresťanstvo ako také prekonané? Dá sa ešte dnes triezvo rozmýšľajúc byť veriacim? Toto sú otázky, ktoré si ešte dnes kladie mnoho veriacich. Pápež Ján Pavol II. preto prijal odvážne rozhodnutie: rozhodol, že biskupi z celého sveta napíšu knihu s odpoveďami na tieto otázky.

Mne zveril úlohu, aby som koordinoval prácu biskupov a dával pozor na to, aby z príspevkov biskupov vznikla kniha – skutočná kniha, a nie jednoduchý súbor rôznych textov. Táto kniha mala niesť tradičný názov: Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale napriek tomu byť niečím úplne podnecujúcim a novým; mala poukázať na to, v čo dnes verí Katolícka cirkev, a ako sa dá veriť rozumne. Mal som z tejto úlohy obavy a musím sa priznať, že som mal pochybnosti, že niečo také by sa mohlo podariť. Ako sa mohlo stať, že autori roztrúsení po celom svete by mohli vytvoriť knihu, ktorá by sa dala čítať?

Ako by mohli ľudia žijúci na rôznych kontinentoch, a to nielen z hľadiska zemepisného, ale aj z intelektuálneho a kultúrneho vytvoriť text, ktorý by mal vnútornú jednotu zrozumiteľnú vo všetkých kontinentoch?

K tomu sa ešte pridávala skutočnosť, že biskupi nemohli písať iba ako individuálni autori, ale ako zástupcovia svojich bratov a ich miestnych cirkví.

Musím sa priznať, že ešte aj dnes sa mi fakt, že sa nakoniec projekt podaril, zdá ako zázrak. Stretávali sme sa tri, či štyrikrát do roka počas jedného týždňa a vášnivo sme diskutovali o každej jednej časti textu, ktoré sa medzitým vytvorili.

Prvou úlohou bolo určiť štruktúru knihy: mala byť jednoduchá, aby skupiny autorov dostali jasnú úlohu a nemuseli tak svoje tvrdenia vtískať do zložitého systému. Štruktúra knihy je taká jednoduchá ako kniha samotná; vychádza zo širokej katechetickej skúsenosti počas storočí: v čo veríme, akým spôsobom slávime kresťanské tajomstvá, akým spôsobom máme život v Kristovi, ako sa máme modliť. Nechcem teraz vysvetľovať, ako sme sa vysporadúvali s takým veľkým počtom otázok, aby nakoniec vznikla kniha. V diele tohto druhu existujú diskutabilné veci: všetko to, čo ľudia robia je nedokonalé a dá sa zlepšovať, a napriek tomu sa jedná o veľkú knihu, znak jednoty v rôznorodosti. Z mnohých hlasov sme poskladali zbor, pretože sme mali spoločnú partitúdu viery, ktorú nám cirkev odovzdala od apoštolov po stáročia až do dnes.

Prečo toto všetko?

A odvtedy, čo sme vytvorili Katechizmus Katolíckej cirkvi, museli sme priznať, že nielen kontinenty a kultúry ich obyvateľov sú rôzne, ale že aj vo vnútri každej jednej spoločnosti existujú rôzne „kontinenty“: robotník má odlišnú mentalitu od roľníka a fyzik odlišné zmýšľanie od filozofa; podnikateľ iné od novinára a mladý iné ako postarší. Preto sme sa museli v jazyku a v myslení povzniesť nad všetky tieto rozdiely a takpovediac hľadať to, čo majú tieto rôzne myšlienkové svety spoločné; a tak sme si boli čím ďalej tým viac istí, že budeme text potrebovať „preložiť“ v rôznych svetoch, aby sme sa dostali k osobám s ich rôznym zmýšľaním a s rôznymi problematikami. Odvtedy sme na Svetových dňoch mládeže (v Ríme, Toronte, Kolíne, Sydney) sa z celého sveta našli mladí, ktorí chcú veriť, ktorí hľadajú Boha, ktorí milujú Krista a hľadajú spoločné cesty. V tomto kontexte sme sa pýtali, či by sme sa nemali pokúsiť preložiť Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých, a tak nechať preniknúť jeho slová do ich sveta. Prirodzene, aj medzi dnešnými mladými je mnoho rozdielov; a tak sa pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönberna vytvoril pre mladých Youcat. Dúfam, že mnohí mladí sa nechajú touto knihou okúzliť.

Niektorí ľudia mi vravia, že katechizmus dnešnú mládež nezaujíma; ale ja tomuto tvrdeniu neverím a som si istý, že mám pravdu. A nie je to pravda povrchná, ako o nej mnohí hovoria; mladí chcú vedieť, v čom skutočne spočíva život. Policajný román je neodolateľný, lebo nás vťahuje do údelu iných, ktorý by ale mohol byť aj tým naším; táto kniha je neodolateľná, lebo nám hovorí o našom vlastnom osude, a preto sa týka každého jedného z nás.

Preto vás vyzývam: študujte katechizmus! Toto je moje prianie zo srdca.

Tento prídavok ku Katechizmu vám nebude lichotiť; neposkytuje jednoduché riešeni; požaduje nový život z vašej strany; predstavuje vám posolstvo evanjelia ako „vzácnu perlu“ (Mt 13,45), pre ktorú treba obetovať čokoľvej. Preto vás prosím: študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Venujte mu váš čas! Študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho v dvojici, ak ste priatelia, vytvorte skupiny a siete a vymieňajte si postrehy na internete. Za každých okolností ostante v dialógu o svojej viere!

Musíte poznať to, v čo veríte; musíte poznať svoju vieru s rovnakou presnosťou, ako poznáodborník na informatiku operačný systém počítača; musíte ju poznať ako hudobník pozná svoje dielo; áno, musíte byť hlboko zakorenení vo viere generácie vašich rodičov, aby ste mohli odhodlane odolávať výzvam a pokušeniam tejto doby. Potrebujete božskú pomoc, ak vaša viera vyschla ako kvapka rosy na slnku, ak nechcete podľahnúť pokušeniu konzumizmu, ak nechcete, aby sa vaša láska udusila v pornografii, ak nechcete zradiť slabých a obete zneužívania a násilia.

Ak sa vášnivo venujete štúdiu katechizmu, chcel by som vám dať poslednú radu: všetci dobre viete, ako bolo spoločenstvo veriacich v poslednom čase ranené útokmi zla, prienikom hriechu do vnútra, ba priamo do srdca cirkvi. Neberte to ako zámienku, aby ste sa vyhli Bohu; vy sami ste Kristovým telom, cirkvou! Prinášajte neporušené svetlo vašej lásky do tejto cirkvi zakaždým, keď jej ľudia zatienia tvár. „V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi“ (Rim 12,11).

Keď sa Izrael ocitol v najtemnejšom bode svojej histórie, Boh nepovolal dôležité či vážené osoby, ale mladíka menom Jeremiáš, ktorý sa cítil tou veľkou úlohou prigniavený: „I povedal som: ,Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som!´“ (Jer 1,6). Ale Boh sa nedal pomýliť: „Ale Pán mi riekol: ,Nehovor: „Mladučký som,“ lebo pôjdeš všade, kam ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem.´“ (Jer 1,7)

Žehnám Vám a modlím sa za vás všetkých každý deň.

Benedikt XVI

Madridské letisko Cuatro Vientos, na ktorom sa uskutoční sobotňajšia Vigília a záverečná sv. omša.

Program Svätého Otca Benedikta XVI počas Svetových dní mládeže 2011 bol prezentovaný na tlačovej konferencii v stredu 9. februára v hlavnom sídle SDM 2011 v Madride.

ŠTVRTOK 18. AUGUSTA
12.00 Príchod na letisko v Barajas
Ceremónia privítania na Pabellón de Estado (Štátny pavilón)
12.40 Cestovanie od vtupu do Madridu papamobilom a príchod na nunciatúru
19.00 Akt privítania mladých na Plaza de Cibeles (Námestie Cibeles).
Na Plaza de la Independencia (Námestí nezávislosti) Svätý Otec prejde La Puerta de Alcalá (Bránou Alcalá)s mladými z piatich kontinentov. Po tomto akte vystúpi na papamobil, ktorý ho prepraví až na Plaza de Cibeles

PIATOK 19. AUGUSTA
11.30  Stretnutie s mladými rehoľníčkami na Patio de los Reyes del Monasterio (Dvor Kráľov kláštora) v Escorial
19.30  Krížová cesta na Plaza de Cibeles

SOBOTA 20. AUGUSTA
10.00  Svätá omša pre seminaristov v Katedrále Almudena
19.40   Návšteva Fundación Instituto San José (Nadácie Inštitútu sv. Jozefa), centra rádu Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Nemocničný rád svätého Jána od Boha), ktorý sa venuje starostlivosti o osoby s rozličným postihnutím
20.30  Vigília s mladými na letisku Cuatro Vientos (Štyri vetry).

NEDEĽA 21. AUGUSTA
09.00 Príchod na Cuatro Vientos a cesta papamobilom
09.30 Začiatok záverečnej sv. omše SDM
17.30 Stretnutie s dobrovoľníkmi SDM na výstavišti IFEMA.
18.30 Oficiálna rozlúčka na letisku Barajas

Pápež a urazení

Posted: November 17, 2010 in Španielsko
Tags: , ,

Keby sa mala posúdiť pápežova návšteva v Španielsku (november 201, pozn. red.) podľa niektorých z reakcií, mohlo by sa myslieť, že Benedikt XVI. úmyselne hľadal konfrontáciu alebo použil agresívny či polemický tón. Ale čítanie jeho príhovorov vyvracia takýto postoj.

Svaty Otec Benedikt XVI na papezskej navsteve Spanielska na zaciatku novembra 2010To, že katolícka doktrína, predovšetkým v oblasti sexuality a rodiny, nie je medzi mnohými španielskymi médiami vnímaná pozitívne, je viac než známe. Posledná návšteva Svätého Otca však poukázala na hlboký rozdiel postojov: na jednej strane konštruktívny, rešpektujúci a racionálny prejav pápeža, na strane druhej reakcie jeho kritikov od hlbokého rozhorčenia až po hrubý a povrchný výsmech, v niektorých prípadoch až so zlým vkusom.

Kritizovanie Benedikta XVI. prekvapuje o to viac, že pápež sa nedotýkal tém, ktorým by sa nebol býval venoval už od začiatku svojho pontifikátu: vzťah medzi rozumom a vierou, ochrana ľudskej dôstojnosti, nenahraditeľný vzťah prirodzenej rodiny, sekularizmus. Prinášame niektoré z jeho vyhlásení prevzatých zo šiestich prejavov, ktoré mal Svätý Otec počas svojej návštevy Španielska v Santiagu de Compostela a v Barcelone a počas rozhovorov v tomto čase.

Otvorenie sa rozumu a viere

Jedným z intelektuálnych snáh Benedikta XVI. je vzbudiť vedomie o transcendentne v ľudskom bytí s ospalou nábožnosťou alebo úplne poznačenou dvoma storočiami sekularizácie. Počas homílie na Námestí Obradoiro (v Santiagu de Compostela) potvrdil: “Je tragédiou, že v Európe, predovšetkým v 19. storočí, sa pridŕžalo predstave a rozšírilo presvedčenie, že Boh je antagonistom človeka a nepriateľom jeho slobody”.

Benedikt XVI. niekoľkokrát odsúdil odstrčenie náboženských hodnôt považujúc to za príčinu škodlivého interpretovania zdravej odluky Cirkvi od štátu. Požadoval rešpekt, lebo: “Španielsko a Európa sú ustarostené nielen pre materiálne potreby človeka, ale aj pre morálne a sociálne, duchovné a náboženské, lebo  všetky sú prvotnými požiadavkami človeka, ktorý je jedinečný”.

A “jedinečný človek”, ktorého sa pápež snaží pochopiť je rozumový, ale tiež človek viery a umelec. Takto to vyjadril počas príchodu do Španielska: “Viera, a viera kresťanská, nachádza svoju identitu jedine v otvorení sa rozumu, a rozum sa realizuje jedine, ak je otvorený transcendentnej viere. Rovnako je však dôležitý vzťah medzi vierou a umením, pretože pravda, koniec i začiatok rozumu, sa vyjadruje v kráse a uskutočňuje sa v kráse”.

Sekularizácia a sekularizmus

Vyhlásenia, ktoré zapálili oheň polemiky, tvorili časť odpovedí pápeža na otázku, či Španielsko bolo jedným z hlavných dôvodov novej evanjelizácie. Benedikt XVI. zdôraznil význam, ktorý Španielsko vo viacerých historických momentoch zastávalo, kedy bolo oporou katolicizmu, ale pripomenul aj silný sekularizmus a antiklerikalizmus 30-tych rokov. Potom doplnil, že “tento rozpor medzi vierou a modernou, obe veľmi temperamentné, sa začal obnovovať a reprodukovať  v súčasnom Španielsku”.

Tieto slová, poniektorými kritizované, lebo ich chápali, že predpokladajú neprípustné porovnanie so Španielskom 30. rokov, zabudované do idey, ktorú Benedikt XVI. chce navrhnúť o sekularizácii. Pápež pokračoval týmito slovami: “Preto budúcnosť viery a stretnutia – nie konfrontácie, ale stretnutia – medzi vierou a sekularizáciou má svoje hlavné zameranie aj v španielskej kultúre“. Po týchto vyhláseniach možno len ťažko aj naďalej obraňovať postoj, že katolicizmus sa  podozrivo díva na oddelenie Cirkvi a štátu, to znamená na sekularizáciu.

Inou vecou je sekularizmus, ktorý predpokladá negatívnu interpretáciu náboženskej skutočnosti – nech je akéhokoľvek vyznania – pretože ho považuje za potenciálne nebezpečné pre spolužitie a vyžaduje preň „neutrálny“ verejný priestor, hoci táto neutralita sa odvodzuje z praktického ateizmu. Od počiatku svojho pontifikátu Benedikt XVI. Neprestával upozorňovať pred nebezpečenstvom umlčovať vo verejnej sfére otázky ohľadom Boha. V homílii v Santiago de Compostela sa pýtal: „Ako je možné, že sa verejne zamlčala prvá a podstatná skutočnosť ľudského života? Ako môže byť v ňom to, čo je najurčujúcejšie odsunuté do čírej intimity alebo do tieňa?“

Ľudská dôstojnosť

“Chcel by som odtiaľto vyhlásiť slávu človeka.” Tieto slová, pod ktoré by sa mohol podpísať akýkoľvek vzdelanec, prehlásil Benedikt XVI. na Námestí Obradoiro v Santiagu de Compostela. Ďalšou častou témou v prejavoch aktuálneho pápeža je obrana ľudskej dôstojnosti ako stvorenia milovaného Bohom. Neskôr v Barcelone komentoval túto tému slovami sv. Pavla: “Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy (1Kor 3, 16-17). Tu sa spája pravda a dôstojnosť Boha s pravdou a dôstojnosťou človeka”.

Táto dôstojnosť človeka nesmie zostať, podľa Benedikta XVI. v peknej teoretickej úvahe, ale musí fungovať ako moderátorka politickej aktivity a vedeckého výskumu, predovšetkým na kontroverznom poli bioetiky. Tak, v tej istej homílii v Barcelone pápež vyhlásil, „že tí, ktorí trpia psychickým alebo fyzickým hendikepom, môžu vždy dostať tú lásku a pozornosť, aby sa cítili hodnotní, ako osoby s konkrétnymi potrebami”.

Benedikt XVI. podobne pripomenul kresťanskú náuku, ktorá zabezpečuje formu sociálnej a politickej organizácie rešpektujúcej dôstojnosť človeka: “Tam, kde niet obetovania sa pre druhých, vznikajú formy dominancie a vykorisťovania, ktoré nenechávajú priestor pre autentický integrálny rozvoj ľudských zdrojov”.

Prvotnosť rodiny

Posvätenie Baziliky Svätej Rodiny dalo Benediktovi XVI. príležitosť, aby pripomenul prvoradú úlohu, akú Katolícka cirkev pripisuje rodine: „Je veľkou témou dneška a ukazuje až kam môžeme ísť pri stavaní spoločnosti ako aj jednoty medzi vierou a životom, medzi náboženstvom a spoločnosťou“. Pápež si dokonale uvedomuje, že boje sekularizmu a ľudskej dôstojnosti sa oslobodzujú predovšetkým v  prostredí rodiny.

Jednou z najväčších kritík proti Cirkvi je prevládanie mužskosti: odmietnutie vysviacky žien alebo podporu materstva vnímajú niektorí ako formy opovrhnutia ženskosťou. Niekoľko slov z homílie v Barcelone poslúžilo na ospravedlnenie za to, aby sa opäť mohlo zatriasť týmto obvinením: “Cirkev vyzýva k vhodným ekonomickým a sociálnym opatreniam, aby žena našla svoju plnú realizáciu v domácnosti a v práci“ Zmienka o domácnosti poburovala tých, ktorí sa nazdávajú, že domáce práce sa odvodzujú od materstva a predpokladajú v ňom mechanizmus potrenia ženskosti.

Avšak ostatní práve v týchto slovách pápeža videli opačné posolstvo: práca a rodina sú dve oblasti, v ktorých sa žena realizuje ako osoba, a preto verejná administrácia má bdieť, aby obe boli zlučiteľné a aby sa žena plne rozvíjala. Oveľa prijateľnejší výklad, ktorý je bližší k literárnemu prekladu vyhlásení. Inou vecou je, ak si niekto zaumieni uraziť sa.

Preklad zo španielčiny doc. ThDr. Alžbeta Dufferová OSU, PhD.

(Originálny článok nájdete tu).