Posts Tagged ‘kultúra’

Kultúrna a liturgická agenda, ktorá popri sprievodcovi pútnika a ďalších vecí bude tvoriť základnú výbavu každého zaregistrovaného pútnika je už na webe! Nájdeš tam všetky kultúrne podujatia počas Svetových dní mládeže: exhibície a múzeá, koncerty a hudobné podujatia, duchovné stretnutia, prehliadky, divadlo, konferencie a filmy.

Kultúrna a liturgická agenda obsahuje podrobný program každého kultúrneho aktu, ktorých bude počas SDM11 viac než 300.

Pútnik sa môže už dopredu dozvedieť, aký bude kultúrny a liturgický program počas mládežníckeho stretnutia v Madride. Tlačená verzia agendy, ktorú dostane pútnik v rámci batohu obsahuje informácie o Zbore a orchestri SDM11, expozíciách, Veľtrhu povolaní (Feria vocacional), múzeách, kultúrnych prehliadkách, filmovom “festivale” SDM11 a katechézach.

Organizácia všetkým pútnikom odporúča, aby si pozorne preštudovali program na webovej stránke, pretože tlačená verzia nemusí vo všetkom zodpovedať skutočnosti. Až do Svetových dní mládeže sa počíta so zmenami v programe.

Tlačená kultúrna a liturgická agenda bude pútnikom k dispozícií iba v španielčine. Oddelenie kultúry však hľadá riešenia, ako pútnikom poskytnúť počas SDM11 aktuálne informácie v jazyku, v ktorom budú potrebovať.

Slovenská hudobná skupina Jeno’s brothers bude hrať v stredu 17. augusta o 19.30 hod. do 21.00 hod. v hudobnom altánku v parku Retiro (po španiel. Templete de Música del Retiro), ktorý má kapacitu 500 ľudí. Hudobné predstavenie má názov S Ním včera, dnes a naveky. Ak môžete, nenechajte si to ujsť a prídite povzbudiť našich rodákov!

Svätý Otec Ján Pavol II. bude mať výnimočnú prítomnosť na Svetových dňoch mládeže 2011. Časť kultúrnych aktivít počas podujatia v Madride bude zameraných na život a verejné účinkovanie Jána Pavla II. Otváracia svätá omša SDM, v utorok 16. augusta bude služená za blahorečeného Jána Pavla II., ktorý je zároveň patrónom mládežníckeho stretnutia v Madride.

Pútnici sa na SDM11 v Madride budú môcť s Jánom Pavlom II. stretnúť výnimočným spôsobom.

Pútnici sa na SDM11 v Madride budú môcť s Jánom Pavlom II. stretnúť výnimočným spôsobom.

Hlavná časť aktivít venovaných novému blahorečenému bude prebiehať v divadle Fernán Gómez, ktoré sa nachádza na madridskom námestí Plaza de Colón (miesto s veľkým významom, kde bývalý pápež ukončil svoju poslednú návšetvu Španielska v máji 2003).

Na tomto mieste sa bude premietať v portugalskom jazyku multimediálny muzikál Wojtyla, ktorý priblíži rôzne príbehy o ľuďoch, ktorých životy významne ovplyvnil Ján Pavol II.

Výstava pod názvom Teológia tela v Sixtínskej kaplnke, ktorá je organizovaná v spolupráci s Vatikánskymi múzeami a Inštitútom Jána Pavla II. priblíži mladým krásu a pravdu povolania k láske, prítomnú v ľudskom tele. Dielo bývalého pápeža obsahuje zbierku 129 katechéz o láske, sexualite a manželstve.

Ďalšou z plánovaných aktivít je výstava pod názvom Karol Wojtyla, básnik a herec, ktorá priblíži umeleckú dimenziu Jána Pavla II. V rámci výstavy prebehne recitácia básní a budu odohraté divadelné predstavenia z diela zosnulého pápeža.

Poslednou z aktivít bude premietanie dokumentárneho filmu Deväť dní, ktoré zmenili svet, ktorý priblíži vzťah Jána Pavla II. k Poľsku počas jeho pontifikátu a muzikál Wojtyla kde sa odohrávajú príbehy o ľuďoch, ktorých duchovná formácia vyzrela počas dlhého obdobia, kedy bývalý pápež stál na čele apoštolského úradu.

FOTO: Archív SDM11.

“Viac než 300 aktivít z 37 krajín z piatich kontinentov sú dôkazom kultúrneho bohatstva kresťanov,” uviedla riaditeľka Oddelenia kultúry SDM11 Carla Diez de Rivera. Hudba, divadlo, film, tanec – to všetko bude súčasťou kultúrneho programu Svetových dní mládeže 2011, ktorý v utorok 12. apríla predstavili v hlavnom sídle SDM11 v Madride.

Tím z Oddelenia kultúry Svetových dní mládeže 2011 na tlačovej konferencii v Madride, kedy v utorok 12. apríla 2011 predstavili kultúrny program SDM11.

Oddelenie kultúry Svetových dní mládeže 2011 predstavilo v utorok 12. apríla na tlačovej konferencii v Madride svoj program.

“Kultúrny program je jedným z hlavných piliérov Svetových dní mládeže v Madride okrem hlavných stretnutí so Svätým Otcom a katechéz,” dodala Carla Diez de Rivera. Pútnici, ktorí sa oficiálne zaregistrujú budú mať vstup na všetky kultúrne predstavenia, ktoré sa v Madride uskutočnia od pondelka 15. do soboty 20. augusta zadarmo. Oddelenie kultúry SDM11 pripravuje webovú stránku, prostredníctom ktorej si budú môcť pozrieť a vybrať z ponúknutého programu ešte pred príchodom do Madridu.

Skladanie z kríža, Carravaggio

Do kultúrneho programu SDM11 sa zapoja aj dve najväčšie národné múzeá v Madride – Prádo a Thyssen, ktoré pripravili pre pútnikov špeciálne výstavy zobrazujúce Krista.

V múzeu Prádo si pútnici budú môcť pozrieť aj známe dielo od talianského veľumelca Carravaggia s názvom “Skladanie z kríža”, ktoré sa nachádza vo Vatikánskych múzeách. Thyssen pripravuje výstavu s názvom “Stretnutia”, ktorá ponúkne diela zobrazujúce verejný život Krista.

Streda 17. augusta bude dňom, kedy hlavné kiná v centre Madridu (predovšetkým na známej ulici Fuencarral) budú žiť Svetovými dňami mládeže. Premietanie filmov, stretnutia so známymi producentmi, či hercami bude súčasťou programu.

Jednou z ďalších aktivít bude expozícia Antonia Gaudího, architekta Baziliky Svätej Rodiny v Barcelóne, s názvom “Dojatí krásou”. Gaudí sa podelí s pútnikmi aj o tom, odkiaľ čerpá inšpiráciu.

Ján Pavol II bude mať v rámci kultúrneho programu SDM11 tiež svoje miesto. Pripravuje sa muzikál o jeho živote, fotografická výstava, ďalšia s jeho básňami. Zaujímavá bude výstava vysvetľujúca teológiu tela, názov, ktorý udelil 129 katechézam o láske, ľudskej sexualite a manželstve v rokoch 1979 a 1984.

Všetky kultúrne podujatia a iniciatívy sa uskutočnia v centre Madridu, čo uľahčí pútnikom a návštevníkom prežiť tento nezabudnuteľný kultúrny zážitok počas Svetových dní mládeže naplno.

FOTO: Archív SDM11.