Posts Tagged ‘ján pavol II’

Pri príležitosti inauguračnej sv. omše Svetových dní mládeže 2011, ktorá sa uskutoční v utorok 16. augusta na Námestí Cibeles v Madride a ktorej bude predsedať kardinál Antonio María Rouco Varela priniesli z poľského Krakowa relikviu blahoslaveného Jána Pavla II.

Ampulka s krvou Jána Pavla II. v relikviári v tvare knihy Evanjelia.

Milovaný pápež tak medzi mladými bude špeciálnym spôsobom prítomní. Organizácia SDM11 sa rozhodla, že táto uvítacia sv. omša sa bude slúžiť na jeho počesť. Ide o relikviu ex sanguine, čo znamená malú kapsulku, ktorá obsahuje krv Jána Pavla II., ktorá je uschovaná v ostenzóriu.

Ostenzórium (poz. red. liturgická ozdobná schránka) má tvar knihy a má pripomínať knihu Evanjelia, ktorá sa počas pohrebných obradov umiestnila na truhlu s telom Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Pri tejto príležitosti budú môcť mladí – po splnení Cirkvou určených podmienok – odpustky. Podmienkou je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysly Svätého Otca a predsavzatie viac nehrešiť.

Blahoslavený Ján Pavol II. bude na Svetových dňoch mládeže 2011 v Madride prítomný špeciálnym spôsobom.

FOTO: Archív SDM11.

Svätý Otec Ján Pavol II. bude mať výnimočnú prítomnosť na Svetových dňoch mládeže 2011. Časť kultúrnych aktivít počas podujatia v Madride bude zameraných na život a verejné účinkovanie Jána Pavla II. Otváracia svätá omša SDM, v utorok 16. augusta bude služená za blahorečeného Jána Pavla II., ktorý je zároveň patrónom mládežníckeho stretnutia v Madride.

Pútnici sa na SDM11 v Madride budú môcť s Jánom Pavlom II. stretnúť výnimočným spôsobom.

Pútnici sa na SDM11 v Madride budú môcť s Jánom Pavlom II. stretnúť výnimočným spôsobom.

Hlavná časť aktivít venovaných novému blahorečenému bude prebiehať v divadle Fernán Gómez, ktoré sa nachádza na madridskom námestí Plaza de Colón (miesto s veľkým významom, kde bývalý pápež ukončil svoju poslednú návšetvu Španielska v máji 2003).

Na tomto mieste sa bude premietať v portugalskom jazyku multimediálny muzikál Wojtyla, ktorý priblíži rôzne príbehy o ľuďoch, ktorých životy významne ovplyvnil Ján Pavol II.

Výstava pod názvom Teológia tela v Sixtínskej kaplnke, ktorá je organizovaná v spolupráci s Vatikánskymi múzeami a Inštitútom Jána Pavla II. priblíži mladým krásu a pravdu povolania k láske, prítomnú v ľudskom tele. Dielo bývalého pápeža obsahuje zbierku 129 katechéz o láske, sexualite a manželstve.

Ďalšou z plánovaných aktivít je výstava pod názvom Karol Wojtyla, básnik a herec, ktorá priblíži umeleckú dimenziu Jána Pavla II. V rámci výstavy prebehne recitácia básní a budu odohraté divadelné predstavenia z diela zosnulého pápeža.

Poslednou z aktivít bude premietanie dokumentárneho filmu Deväť dní, ktoré zmenili svet, ktorý priblíži vzťah Jána Pavla II. k Poľsku počas jeho pontifikátu a muzikál Wojtyla kde sa odohrávajú príbehy o ľuďoch, ktorých duchovná formácia vyzrela počas dlhého obdobia, kedy bývalý pápež stál na čele apoštolského úradu.

FOTO: Archív SDM11.

Mnohé príbehy o Jánovi Pavlovi II. dokazujú, že bol svätcom od začiatku až do konca. Jeho hnacím motorom v živote bola modlitba a oddanosť Panne Márii. Nedávne vydanie knihy Prečo svätý od Slawomira Odera prináša zbierku zaujímavých skutočných príbehov zo života Jána Pavla II., ktorého pápež Benedikt XVI. v nedeľu 1. mája 2011 vo Vatikáne blahorečil.

Ku každému písmenu v abecede si môžete prečítať krátky príbeh, či svedectvo, ktoré približuje osobu Jána Pavla II. (originálny text v španielčine nájdete tu).

“Aktívny” priateľ 

City, ktoré prechovával k svojím priateľom z mladosti, boli živé aj po mnohých rokoch. Stretával sa s nimi pri jedle, chodil na výlety, písal im, a keď už bol pápežom, neraz znova našiel tých, s ktorými stratil kontakt.

Tak to bolo napríklad aj so židovským inžinierom Jerzym Klugerom, priateľom z detstva vo Wadowiciach, s ktorým stratil kontakt dôsledkom tragických udalostí II. Svetovej vojny a deportácie židov do nacistických koncentračných táborov. Po svojom zvolení za pápeža sa začali opäť pravidelne vídať vo Vatikáne a Castel Gandolfe až do smrti Jána Pavla II.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.20-27.

Boh ho obdaril humorom

Pri jednej príležitosti sa spýtali osoby blízkej pápežovi, čo jej na Jánovi Pavlovi II. najviac imponuje. Odpoveď bola jednoduchá: dobrá nálada.

Ján Pavol II. vedel rozosmiať malých i veľkých

Ján Pavol II. vedel rozosmiať malých i veľkých

“Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dobrá nálada patrí k charakteru osoby. Ale mne sa vidí, že je to trvalá črta svätých. Zachovať si dobrú náladu rovnakú ako v mladosti (…) to môže znamenať iba toľko, že ten optimizmus pochádza z presvedčenia, že bol stvorený Bohom.

S vekom si musel Ján Pavol II. pomáhať pri chôdzi palicou. Aj túto novú situáciu prijal pokojne, ako to mohli vidieť milióny mladých počas vigílie SDM v Manile v roku 1995, keď s ňou točil, ako by to bola len hračka.

A často celú situáciu bagatelizoval jemu vlastnou iróniou. V roku 1998 povedal v jednom rozhovore: ´Rád by som sa opýtal: Prečo nosí pápež palicu?… Myslel som, že odpoviete: Lebo je starý! Vy ste však naopak odpovedali presnejšie: Lebo je pastier! A pastier má palicu ako oporu, ale aj aby usmerňoval svoje stádo.´

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.129.

 Cesta ku sviatosti zmierenia

Vždy na Veľký Piatok sa Ján Pavol II. spovedal v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Jeden kňaz z New Yorku sa raz chystal modliť v jednej rímskej farnosti, keď pri vchode stretol žobráka. Ako sa tak naňho díval, uvedomil si, že toho muža pozná. Bol to kamarát zo seminára vysvätený za kňaza spolu s ním. Kňaz sa predstavil, pozdravili sa a potom z úst žobráka počúval, ako stratil svoju vieru aj povolanie. Ostal hlboko otrasený.

Láska Jána Pavla II. nepoznala hraníc

Láska Jána Pavla II. nepoznala žiadne hranice

Na druhý deň mal americký kňaz možnosť stretnúť sa s pápežom. Keď naňho prišiel rad, prosil Svätého Otca, aby sa modlil za jeho starého priateľa zo seminára a v krátkosti pápežovi opísal situáciu.

Nasledujúci deň dostal z Vatikánu pozvanie na večeru s pápežom, kde ho prosil, aby so sebou vzal aj žobráka z farnosti. Kňaz sa vrátil do farnosti a povedal svojmu priateľovi o pápežovej prosbe. Keď žobráka presvedčil, aby šiel s ním, vzal ho k sebe, aby sa tam umyl a dal mu aj čisté oblečenie.

Pápež  po večeri povedal kňazovi, aby ich nechal osamote a poprosil žobráka, aby ho vyspovedal. Dojatý muž odpovedal, že už nie je kňazom, na čo pápež povedal: „Keď si raz kňazom, si ním navždy.“ „Ale ja už som mimo svojich povinností duchovného,“ nástojil žobrák. „Ja som rímsky biskup, vezmem si to na starosť,“ povedal pápež.

Muž si vypočul spoveď Svätého Otca a prosil ho, aby si aj on vypočul tú jeho. Potom horko zaplakal. Nakoniec sa ho Ján Pavol II. opýtal, v akej farnosti žobral a v nej ho aj urobil farárovým pomocníkom a poveril ho záujmom o žobrákov.

Zdroj: Aciprensa. Tento príbeh sa nachádza aj v knihe Prečo svätý na str. 41.

 Dušou oddaný Božiemu milosrdenstvu

Ján Pavol II. bol živým príkladom toho, čo to znamená Božie milosrdenstvo

Ján Pavol II. bol živým príkladom toho, čo to znamená Božie milosrdenstvo

Medzi tisíckami mužov a žien, ktoré Boh vyzdvihol na oltáre, si najviac ctil poľskú rehoľníčku Faustinu Kowalsku (1905-1938), misionárku oddanosti Božiemu milosrdenstvu.

V auguste 2002 v Lagiewnikoch, kde sestra Faustina žila a odišla do večnosti, zveril Ján Pavol II. svet Božiemu milosrdenstvu, bezhraničnej dôvere v milosrdného Boha.

“Ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo! Tam, kde vládne nenávisť a smäd po pomste, kde vojna plodí bolesť a smrť nevinných, potrebujú nehu milosrdenstva, čo upokojí mysle a srdcia a dá vyklíčiť mieru.

Tam, kde sa rešpektuje ľudský život a dôstojnosť, potrebujú lásku milosrdného Boha, lebo v jej svetle sa prejaví nevypovedateľná hodnota každej ľudskej bytosti. Preto chcem dnes v tomto sanktuáriu slávnostne zasvätiť svet Božiemu milosrdenstvu.”

Ján Pavol umrel 2. apríla 2005 o 21:37, keď končila sobota a vstúpili sme do veľkonočnej oktávy a nedele Božieho milosrdenstva.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.158.

Emotívne stretnutia s chorými

Počas svojej prvej pontifikálnej cesty do Mexika v roku 1979 navštívil kostol plný chorých a invalidov. Jeden z jeho spoločníkov o tomto stretnutí hovorí takto: „Pápež sa pri každom z nich zastavil a mal som dojem, že sa všetkým klania: ku všetkým sa sklonil, snažil sa porozumieť, čo mu vraveli a potom ich pohladil po hlave“. Zodpovední za tento obrad si uvedomili, že pri takomto druhu ciest môžu k oltáru púšťať len 30 chorých. Inak by museli preskočiť program, ktorý nasledoval potom, lebo Ján Pavol II. ich všetkých pozdravil.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.110.

Fenomén viery a sily

Keď ho prosili, aby zmiernil tempo práce a ciest, a aby viac oddychoval, vždy odpovedal: „Odpočiniem si vo večnosti“. Počas jeho posledného Veľkého týždňa jednému kardinálovi, ktorý mu navrhol, nech si nevyčerpá posledné sily odpovedal: „Ak Ježiš nezišiel z kríža, prečo by som to mal urobiť ja?“.

Pretože vedel, že čas je obmedzený, chcel ho naplno využiť. Raz v posledných rokoch svojho života povedal: „Stále viac si uvedomujem, že sa blíži okamih, keď sa budem musieť Bohu postaviť z tváre do tváre. Dar života je príliš vzácny, aby nás unavil“.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.131.

Globalita v globálnom svete

Ján Pavol II. priniesol svetu novú nádej a budúcnosť

Ján Pavol II. priniesol svetu novú nádej

Ján Pavol II. bol prvým poľským pápežom a tiež prvým, ktorý pochádzal z komunistickej krajiny. Ak sa pád komunizmu začal v 1989 mierovou formou, bolo to podľa mnohých zásluhou Jána Pavla II.

Ako o tom svedčí aj jeden kvalifikovaný politický predstaviteľ: „Každý z týchto má na tom zásluhu: Američan Reagan, Britka Margaret Thatcher a Francúz François Mitterrand, ale aby sa všetci spojili, bol nutný zásah Svätého Otca“.

Dokonca aj ruský prezident Michail Grobačov ho verejne uznal, keď povedal: „To nie ja som skončil s komunizmom, bol to Ján Pavol II.“.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.104.

Hľadanie ľudskosti a vďačnosti

V roku 1991 pri 10. výročí atentátu šiel Ján Pavol II. do Fatimy, aby vyjadril svoju vďačnosť Panne Márii. Počas privítania sa naňho jeden z prítomných obrátil so slovami: „Svätý Otec, všetko najlepšie k narodeninám!“ Pápež po týchto slovách pokračoval vo vítaní, no potom sa vrátil a odpovedal: „Máte pravdu, prvý život mi dali, druhý som dostal do daru pred desiatimi rokmi.“ Dar, pre ktorý zaviedol zvyk sláviť v súkromnej kaplnke každého 13. mája večer v čase atentátu svätú omšu ako poďakovanie.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.94.

Inštrument v Božích rukách

Ján Pavol II. pri celebrovaní svätej omše

Ján Pavol II. pri celebrovaní svätej omše

Vždy sa považoval za nástroj v Božích rukách a konal, čo od neho On žiadal. „Moje povolanie je tajomstvom aj pre mňa,“ povedal Ján Pavol II. pri jednej príležitosti.

„Ako môžeme vysvetliť Božie cesty? A naopak viem, že v istej chvíli môjho života som jasne počul to, čo Kristus povedal tisícom predo mnou ´Poď a nasleduj ma!´ Bolo jasné, že to, čo som cítil v srdci nebol ani ľudský hlas, ani nejaký môj nápad. Kristus ma volal, aby som mu slúžil ako kňaz.“

Vysvätenie za kňaza bolo v živote Karola Wojtylu kľúčovým. Sám to potvrdil, keď povedal „nič pre mňa nie je dôležitejšie a radostnejšie ako každodenné slúženie svätej omše a služba Božiemu ľudu v Cirkvi. A takto je to od prvého dňa môjho kňazstva. Nič to nikdy nezmenilo, ani to, že som teraz pápež.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder. Str.32 a 40.

Jeho milovaní mladí

Jeho láska k mladým ho podnietila k tomu, aby v roku 1985 začal Svetové dni mládeže. Počas 19 stretnutí SDM v čase jeho pontifikátu sa na nich zišli milióny mladých z celého sveta.

„Čo je mládež?“, pýta sa Ján Pavol II. v jednom rozhovore. „Nie je to len nejaké obdobie života korešpondujúce s určitým vekom, ale aj čas daný každému Božou Prozreteľnosťou, keď hľadá tak ako bohatý mladík z evanjelia odpoveď na základné otázky; nielen zmysel života, ale aj konkrétny plán, ako začať stavať svoj život. V mladých je obrovský potenciál dobra a kreativity. Nikto nevymyslel Svetové dni mládeže. To oni, mladí ich vymysleli. Nebol to pápež, ktorý ich nosí mladým z druhého konca sveta. To oni ich nesú pápežovi.“

Zdroj: Prekročiť prah nádeje. Ján Pavol II. Str.131.

 Karol Wojtyla v súkromí

„Karol Wojtyla bol presne taký, ako aj na verejnosti: zaľúbený muž, kresťan, čo videl oveľa ďalej než seba. Jeho osobnou zvláštnosťou bol hlavne jeho vzťah s Bohom. Preto bolo jeho duchovno príťažlivé, až podmanivé. V trápeniach či radostiach, vždy si zachovával hĺbavý vzťah so vzdialeným Božstvom.

Počas jeho dňa bolo pobudnúť s Bohom pre neho najväčšou vášňou, najdôležitejšou prioritou a zároveň aj tou najnormálnejšoua vecou na celom svete. Boh nie je mravný kódex, ale Osoba, s ktorou sa dá porozprávať a ak je to nutné, povedať: ´Niekedy ti skutočne nerozumiem!´

Zdroj: Spomienky a úvahy. Joaquín Navarro-Valls.

Lolek by obrátil aj mafiánskych bossov

Jána Pavla II. prezývali Lolek

Jána Pavla II. prezývali Lolek

V detstve ho kamaráti volali Lolek a túto zdrobneninu potom používali aj jeho príbuzní a blízki priatelia z Poľska. Kto povedal, že je nemožné, aby sa stal Lolek pápežom a jeho príklad potom mnohých obrátil…?

Dňa 14. novembra 2002 navštívil Ján Pavol II. taliansky parlament, bolo to prvý raz po 150 rokoch, čo tak hlava Katolíckej cirkvi urobila.

Jeho príhovor bol zameraný na svetový terorizmus a globalizáciu. Keď ho taliansky mafián Benedetto Marciante, šéf Cosa Nostra a obvinený z vraždy a vydierania videl v televízii, šiel sa udať rímskej polícii.

Zdroj: Aciprensa.

 Milosť zo skrytého umŕtvovania sa

„Svojím príkladom učil, že je lepšie trpieť s Bohom ako sa radovať sám. Ján Pavol II. tak robil veľmi často: využíval každodenný život, aby ponúkol väčšiu či menšiu obetu. Odmietnutie postele určenej pre neho v lietadle pri dlhých interkontinentálnych cestách a namiesto toho spať, či pokúsiť sa o to na sedadle, znižovanie množstva jedla, to všetko so zjavnou ľahostajnosťou. Celá táto striedmosť mala vždy zabezpečiť jeho duši dokonalú jednotu s Kristom a neustálu pripravenosť pri načúvaní vnútorného Božieho volania.“

Zdroj: Spomienky a úvahy. Joaquín Navarro-Valls.

Prvé slová Jána Pavla II. vošli do histórie

Prvé slová Jána Pavla II. vošli do histórie

“Nebojte sa!” 

„Nebojte sa,“ boli prvé slová, ktoré Ján Pavol II. predniesol svetu z Námestia sv.Petra vo Vatikáne, keď 22.októbra 1978 začal svoj pontifikát. Tieto slová sa vinuli celou jeho prácou Kristovho zástupcu, až po jeho svätú smrť v roku 2005.

“Nemajte strach otvoriť dokorán dvere Kristovi!” Tento výrok je asi jeden z najnádejnejších a najrevolučnejších zvolaní do súčasného sveta, ktorý sa zmieta medzi úzkosťou a strachom z netvorov, čo si sám vytvoril: vojna, kultúra smrti, či strata ľudskej dôstojnosti.

Otvor svoje srdce pre modlitbu

„V istej modlitbe, keď si myslel, že je vo svojej kaplnke sám, som ho videl spievať pri pohľade fixovanom na Bohostánok. Nenôtil žiadnu liturgickú melódiu, ale poľské ľudovky. Opäť mi prišlo na myseľ to Augustínovo:´Kto spieva, dvakrát sa modlí´. Osobne sa mi zdalo, že sa v ňom spájali intelektuálne bohatstvo teológa a spontánna nevinnosť dieťaťa.“

Zdroj: Spomienky a úvahy. Joaquín Navarro-Valls.

Prepáčiť a prosiť o odpustenie

Dňa 12.marca 2000 poprosil o odpustenie ľudských chýb spôsobených Katolíckou cirkvou v celej jej histórii. Odkazoval sa na križiacke výpravy, inkvizíciu, diskrimináciu žien a etnických skupín.

Tiež sa stretol v cele s Alim Agcom, ktorý naňho spáchal atentát. Ján Pavol II. vravel, že mu odpustil hneď.

Kto je Ján Pavol II. podľa Benedikta XVI. (podľa španielského Quien es Juan Pablo II., por Benedecto XVI)

Ján Pavol II. a Benedikt XVI.

Ján Pavol II. a Benedikt XVI.

Ján Pavol II. bol kňazom až do konca, lebo dal svoj život Bohu za svoje ovce a za celú ľudskú rodinu v každodennom darovaní sa v službe Cirkvi a hlavne v ťažkých skúškach posledným mesiacov.

V prvom období jeho pontifikátu bol Ján Pavol II. ešte mladý a plný sily a šiel až na kraj sveta. Neskôr sa stotožnil s Kristom na kríži a tiež neúnavne hlásal evanjelium, tajomstvo lásky až do konca (porov. Jn 13,1).

Bolo zjavné, že učenie trpiaceho pápeža bolo učením presahujúcim akékoľvek slová. Zdalo sa, že skutkami hovoril to, čo pred tým slovami: „Kristus trpiac za nás všetkých dal utrpeniu nový rozmer a uviedol ho do poriadku lásky… To utrpenie spaľuje a ničí zlo plameňom lásky.“

Zdroj: Homília kardinála Jozefa Ratzingera na pohrebe Jána Pavla II. a Svetlo sveta. Benedikt XVI, str. 93.

 Ruženec, obľúbená modlitba Jána Pavla II.

Ruženec, ako sám priznával, bola jeho obľúbená modlitba. „Po jednom rozhovore s pápežom“, spomína jeden svedok, „som mal to šťastie počuť, ako mi povedal:´Ideme sa modliť ruženec, chcete ísť s nami?´Následoval som ho na balkón jeho bytu, a tak som pochopil význam ruženca: bola to chvíľa bdenia za jeho diecézu, za celú Cirkev, za svet a za trpiacich. ´Pozrite!´, povedal mi medzi dvoma tajomstvami a ukázal na vatikánske a rímske budovy. Keď sa díval na tie budovy, modlil sa za všetkých, čo v nich bývali a pracovali.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder.

Služba v každodennom živote

V roku 2004 vo svojom životopise povedal: „Pre biskupa je dôležité mať vzťahy s osobami a učiť sa primerane sa k nim správať. Čo sa mňa týka, dôležité je, aby som nikdy nemal pocit, že počet stretnutí je prílišný. V každom prípade sa vždy snažím, aby bolo každé stretnutie osobné. Každé jedno je kapitola sama o sebe. Ja sa jednoducho len za všetkých denne modlím. Keď niekoho stretnem, už sa za neho modlím a to vždy uľahčuje vzťah. Mám jednu zásadu: prijať každého ako osobu, ktorú mi posiela Pán a rovnako mi ju aj zveruje.“

Zdroj: Vstaňte! Ideme! Ján Pavol II.


Ján Pavol II. miloval Matku Božiu. Po atentáte na Námestí sv. Petra si vyžiadal, aby bol jej obraz na tomto mieste viditeľne umiestnený.

Obraz Matky Božej na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Totus tuus 

Na počesť Panny Márie chcel, aby v rámci jeho biskupského znaku figurovalo motto: “Totus tuus!” (Prekl. “Celý tvoj!”).  Tým chcel Panne Márii vyjadriť, ako veľmi jej dôveruje.

Mnoho príbehov hovorí o jeho dôvere v Matku Božiu. Napríklad kardinál Deskur hovoril, že keď bol Wojtyla menovaný krakovským arcibiskupom, navštívil seminár, ktorý zíval prázdnotou, preto sľúbil Panne Márii: „Urobím toľko peších pútí do všetkých sanktuárií, malých či veľkých, blízkych či ďalekých, ako počet povolaní, ktoré mi každý rok dáš.“

Zrazu sa seminár začal znovu plniť; keď opustil arcibiskup Krakov, aby sa stal pápežom, bolo tam 15 žiakov. Tento svätý sľub Panne Márii bol jedným z dôvodov, prečo Ján Pavol II. tak nástojil na tom, aby počas jeho naprogramovaných pastoračných návštev zahrnuli aj nejaké miesto mariánskej úcty.

V roku 1981 nechal umiestniť do kostola na Námestí sv. Petra obraz Panny Márie Matky, lebo žiadny taký obraz tam nebol.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder, str. 165.

Univerzálnosť

V polovici deväťdesiatich rokov bol vo Vatikáne populárny vtip: „Aký je rozdiel medzi Bohom a Jánom Pavlom II.? Boh je všade a pápež tam už bol.“ Ján Pavol II. uskutočnil 146 ciest v Taliansku a 104 v zahraničí. Tieto cesty umožnili, aby milióny ľudí, ktoré nemohli nikdy navštíviť Vatikán, uvideli pápeža osobne a počúvali jeho slová a s nimi evanjeliovú nádej.

Volanie ku svätosti pre všetkých kresťanov

Ján Pavol II. povzbudil mnohých mladých, aby sa nebáli na Božie volanie do kňažského, či rehoľného života odpovedať "áno!"

Ján Pavol II. povzbudil mnohých mladých, aby sa nebáli na Božie volanie do kňažského, či rehoľného života odpovedať "áno!"

„Ciest k svätosti je mnoho a sú práve také, aby vyhovovali povolaniu každého jednotlivca. Aký potenciál milostí ostáva akoby uspatý v nespočítateľnom dave pokrstených! Volanie neznie len kňazom, či mníchom a rehoľným sestrám, je určené všetkým. Ako biskup som podporoval mnohé iniciatívy laikov.

(…) Napríklad Úrad pre pastoráciu rodín, študijné stretnutia pre študentov medicíny nazvané Kler-med, či Inštitút pre rodinu. Bol som aj pri nových iniciatívach: Neokatechumenálna cesta, či Opus Dei. Obe sa zrodili v Španielsku, v krajine, ktorá už toľkokrát zázračne podnietila duchovnú obnovu. V rokoch vykonávania môjho úradu v Krakove som cítil vždy duchovnú blízkosť hnutia Fokoláre. Ďalšie hnutie, čo vzniklo zo životnej sily Cirkvi v Taliansku je hnutie Spoločenstvo a oslobodenie.“

Zdroj: Vstaňte! Ideme! Ján Pavol II. Str.50 a 108.

Wojtyla, kde je Wojtyla?

Kde je Wojtyla? Keď si spomíname, čo všetko Ján Pavol II. vykonal, „veľké podujatia“ sa miešajú so spomienkami na jednoduché chvíle modlitby, ktoré boli zdrojom obdivu aj pre jeho spolupracovníkov. V sedemdesiatych rokoch som bol kaplánom na Katolíckej univerzite v Lubline. Na začiatku akademického roku, keď už bol krakovským kardinálom, prišiel a zúčastnil sa na sv. omši v univerzitnom kostole, na oficiálnej inaugurácii vo veľkom salóne a na obede. Potom sa otec kardinál vrátil do Krakova.

Keď ho otec Krapiec, rektor univerzity odprevádzal až k autu, zdržal sa pri rozhovore s iným hosťom. A hľa, kardinál „zmizol“! Tých desať sekúnd, čo čakali, sa im zdalo ako desať storočí. Rektor navyknutý mať všetko pod kontrolou, nevedel, kam mohol kardinál ísť. Opýtal sa ma: „Kde je Wojtyla? Kardinál zmizol! Kde je?“ S ľahko posmievačným úsmevom som ešte chvíľu čakal s odpoveďou. A napokon som povedal: „Zrejme šiel do kostola.“ Šli sme tam a skutočne sme tam našli kardinála kľačiaceho v modlitbe pred Krížovou cestou.

Zdroj: Prečo svätý. Slawomir Oder.

  XXXX ciest okolo sveta 

Ján Pavol II. bol známy početnými cestami

Ján Pavol II. bol známy početnými cestami

Nasleduje pár štatistík z histórie pontifikátu Jána Pavla II., ktorý nastúpil do funkcie 16.októbra 1978. Pápež bol v úrade viac než 26 rokov, čo je 3. najdlhší pontifikát v 2000 ročnej histórii Rímskokatolíckej cirkvi.

Počas svojho pontifikátu pápež Ján Pavol II.:
– uskutočnil 104 ciest mimo Talianska,
– navštívil 129 rôznych krajín a oblastí,
– vykonal 146 ciest po Taliansku a 301 návštev rímskych farností,
– strávil 822 dní (čo je viac než dva roky a tri mesiace) mimo Vatikán,
– mal viac ako 20 000 prejavov s viac ako 100 000 stranami,
– stretol sa s viac ako 1 590 hlavami štátov či vlád,
– slávil viac ako 1 166 generálnych audiencií vo Vatikáne, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 17,64 miliónov osôb,
– blahorečil 1 345 osôb a kanonizoval 483, čo je viac než všetci jeho predchodcovia spoločne za predošlé štyri storočia. Všetky ich životopisy vložil do dvoch veľkých dosiek, ktoré mal vo svojej izbe a často ich čítaval, aby sa inšpiroval,
– počas pápežských ciest precestoval spolu 1 247 613 km alebo 3,24-krát vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom,
–  vydal viac ako 100 dôležitých dokumentov, zahŕňajúcich 14 encyklík, 45 apoštolských listov a 15 apoštolských výziev.

Najviac ľudí zúčastnených na pápežskej omši boli štyri milióny ľudí v Manile v roku 1995. Najmenší počet ľudí na pápežskej omši bolo asi 200 osôb počas cesty do severských krajín v roku 1989.

Svätosť Jána Pavla II. bola známa už počas jeho života

Ihneď: „Svätý hneď!“ (zo španielského Ya „Santo ya!“)

Ján Pavol II. odišiel do večnosti 2.apríla 2005 o 21:37h. Od jeho úmrtia až do 8.apríla, keď sa slávil jeho pohreb, vzdali Jánovi Pavlovi II. česť viac než 3 milióny pútnikov a to aj napriek 24-hodinovému čakaniu pred vstupom do Baziliky sv. Petra. Mnohí skandovali a držali transparenty s nápisom: Santo súbito (čo z taliančiny znamená “hneď svätý”).

Dňa 28.apríla Svätý Otec Benedikt XVI. zrušil 5-ročnú dobu čakania od smrti Jána Pavla II., aby sa mohol začať proces beatifikácie a kanonizácie. Proces oficiálne otvoril 28.júna 2005 kardinál Camillo Ruini, generálny vikár rímskej diecézy. V nedeľu 1.mája 2011 bol Ján Pavol II. blahorečený.

Z okna neba

Po smrti Karola Wojtylu sa kardinál Ratzinger vyjadril o svätosti Jána Pavla II. týmito slovami: „Počas svojho života požehnával pápež z okna svojej izby ľudí. Teraz sa na nás díva z okna Otcovho domu v nebesiach a žehná nás.“

Tisíce osôb sa na celom svete každodenne spontánne, či cez modlitbu utiekajú k jeho prímluve, aby si cez ňu vyprosili milosti.

Preklad: Alexandra Ščasnovičová.
FOTO: Archív SDM11.

“Hľadal som vás. Teraz ste prišli vy za mnou a za to vám ďakujem”, oznamovali bilbordy v angličtine a v taliančine na každom kroku Ríma. Jána Pavla II ste mohli stretnúť na letisku, vo vlaku, na ulici, či v obchodnom stredisku. Občas sa zazdalo, akoby sa celý Rím pripravoval na jeho samotný príchod… Blahorečenia milovaného poľského pápeža sa zúčastnilo viac než milión pútnikov z celého sveta, no predovšetkým z jeho rodného Poľska.

FOTO: Eva Jánošíková.