Posts Tagged ‘hymna’

“Som dirigentkou Mládežníckeho katedrálneho zboru v Banskej Bystrici, i keď radšej používam oslovenie vedúca, kedže nie som profesionálnou dirigentkou,” zdôrazňovala skromne Lenka Smatanová, profesiou právnička, ktorá bola zodpovedná za preklad textu, koordináciu hudby, až po samotné nahrávanie slovenskej verzie hymny Svetových dní mládeže 2011 Pevní vo viere.

Lenka Smatanová s Mládežníckym katedrálnym zborom v Banskej Bystici pri nahrávaní hymny SDM11.

Je to veľká česť pre váš zbor, že bol Konferenciou biskupov Slovenska poverený nahratím hymny SDM11 v slovenčine. Ako ste to vnímali?

Je to vôbec po prvýkrát, čo dostal zbor príležitosť nahrať hymnu SDM. Doposiaľ nahrávali hymny iba sólisti, alebo skupiny. Chcela by som ešte upresniť, že náš zbor nie je profesionálne teleso. Stretávame sa iba v rámci voľného času.

Koľko mladých pôsobí v zbore?

V súčasnosti je v zbore tridsaťpäť spevákov a sedem hudobníkov. Okrem toho s nami príležitostne spolupracuje minimálne ďalšia desiatka ľudí. Hudbu nahrali Jeno’s brothers, ktorí sú aj hudobníkmi v našom zbore (pozn. red. skupina bude účinkovať aj počas SDM11 v Madride).

Spolupracuje zbor s niekým?

Áno, spolupracujeme s diecéznym centrom Maják v Španiej Doline a tiež s Univerzitným pastoračným centrom v Banskej Bystrici. Mnohí členovia zboru sa chystajú na Svetové dni mládeže 2011 do Madridu, či už prostredníctvom Majáku alebo Banskobystrickej diecézy.

Poznačila táto pieseň váš zbor?

Duchovne nás to veľmi spojilo. Veľa sme sa ako spoločenstvo za toto nahrávanie modlili, a tiež nás veľa ľudí podporovalo, čo sme počas nahrávania cítili.

Ako sa zrodili slová hymny?

Slová som dala preložiť asi štyrom rôznym prekladateľom zo španielského jazyka a boli preložené doslovne. Následne nám pri tvorbe slov pomáhali traja profesionálni hudobníci, ktorí s katedrálnym zborom v minulosti spolupracovali, či boli jeho aktívnymi členmi. Niektorí z nich sa podieľali aj na tvorbe predchádzajúcich textov hymien.

Vznikal text ťažko alebo to bolo s prekladom jednoduché?

Musím povedať, že to bola asi najproblematickejšia časť, kedže sme sa snažili zachovať čo najvierohodnejšie pôvodný obsah slov. Napasovať to na pôvodnú španielskú melódiu bolo veľmi náročné, lebo sme nechceli zasahovať do melodiky a celkovej štruktúry piesne. V každom prípade si myslím, že v takejto podobe bude veľmi chytľavá.

Aké nesie pre teba osobne hymna SDM11 posolstvo pre dnešnú mládež?

Myslím si, že má veľmi hlboké slová. Mladých ľudí môže povzbudiť vo viere a pomôcť im uvedomiť si podstatu ľudského života a tiež, že je dôležité kráčať s Ním, predovšetkým s Ním.

Zbor pripravuje nahravanie CD s hymnou a inými SDM11 piesňami. Kedy bude k dispozícií a čo všetko bude obsahovať?

Zbor by chcel nahrať aj ostatné hymny SDM a tiež hymny kvetných víkendov v Banskobystrickej diecéze. Zatiaľ je to vo fáze príprav, nakoľko je to náročné a členovia zboru sú v prevažnej miere vysokoškolskí študenti alebo pracujúci.

Foto: Matej Šajgalík.

Dlhoočakávaná hymna Svetových dní mládeže 2011 v slovenčine prekonala všetky očakávania!

Mládežnícky zbor pri Katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorý bol poverený nahratím slovenskej verzie hymny SDM11 si zaslúži nemalú pochvalu a veľkú vďaku.

Názov hymny “Pevní vo viere” vierohodne zachytáva slová hymny v španielskom origináli, ktorá je k dispozícií vo viacerých hudobných obmenách. Hlavným motívom sú slová sv. Pavla “Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere” (Porv. Kol 2,7).

Príjemné počúvanie!

Pevní vo viere

R.: Pevní vo viere, pevní vo viere,
kráčame za Kristom, naším priateľom, naším Pánom.
/:Sláva nech mu znie, sláva nech mu znie,
chceme kráčať len s Kristom pevní vo viere.:/

1. Tvoj kríž nám pevnosť skál a silu dáva
a tvoja láska chrám náš upevňuje.
Krv Tvoja nás obnoví a napája
a Telo nám prináša vykúpenie.

Ó, Kriste, ty si náš brat,
ó, Kriste, si náš priateľ,
si náš Pán,
upevni vieru v nás,
upevni vieru v nás.

R.:

2. Tvoj dotyk uzdravuje naše rany
a tisíckrát z pier počuť odpustenie.
Zrak očistíš nám pohľadom láskavým,
a Tvoj krok nás do večnosti povedie….

Ó, Kriste, ty si náš brat,
ó, Kriste, si náš priateľ,
si náš Pán,
upevni vieru v nás,
upevni vieru v nás.

R.:

3. Dnes Tvoji mladí kráčajú s Máriou,
tá spieva šťa nevesta ozdobená,
s ňou ospevujeme Tvoje víťazstvo,
ty pokoril si navždy vládu temna.

Ó, Kriste, ty si náš brat,
ó, Kriste, si náš priateľ,
si náš Pán,
upevni vieru v nás,
upevni vieru v nás.

R.:

Foto: www.katedralabb.sk.

Hymna Svetových dní mládeže (SDM) má dlhú tradíciu a medzi mladými veľkú priazeň. Očakáva sa vždy s napätím a emóciami a tiež s istou dávkou porovnávania s predošlými stretnutiami mládeže. Mladých sprevádza pri prípravách a slávení SDM a zakaždým sa snaží vierohodne nadviazať na tému aktuálnych stretnutí. Prečo takýto symbol? Myslím si, že jedným z dôvodov je aj jednoduchý fakt, že hudba má silu zjednotiť ľudí, i keď pochádzajú z rôznych kútov sveta a hovoria rozličnými jazykmi.

Reakcie na hymnu SDM11 Upevnení vo viere, ktorá mala premiéru 8. novembra 2010, v predvečer sviatku Panny Márie Almudenskej – patrónky Madridu, boli zmiešané. Pozitívne i negatívne. Čo je dobre, lebo to odráža rôznorodosť a pestrosť, ktorá je možná a správna aj medzi kresťanmi. Niektorí vyjadrili svoj obdiv a podčiarkli duchovný rozmer piesne, ktorá vovádza do kontemplatívnejšej modlitby a hlbšieho stretnutia s Kristom, ktorému patrí “sláva na veky”, ako sa spieva v hymne. Iní zase poukázali na to, že pieseň nie je dostatočne atraktívna a moderná.

V každom prípade, slová hymny “zdôrazňujú sväté Kristovo človečenstvo skrz španielsku mystickú tradíciu a chcú ho priblížiť mladým,” ako hovorí autor hymny Mons. César Franco. Každá hosťujúca krajina sa snaží vložiť do piesne kus svojho srdca a histórie. Španielsko, ako jedna z krajím Európy s dlhou kresťanskou tradíciou chce osloviť aj dnešnú mládež a ponúknuť jej nestárnuce posolstvo Evanjelia. Dôkazom toho je aj pieseň Upevnení vo viere.

Správa o hľadaní novej skladby, ktorá odznie počas SDM11 vytvorila u niektorých dojem, že sa pracuje na novej hymne. Pravdou však je, že pieseň, na tvorbe ktorej sa môže zúčastniť každý nenahrádza hymnu, iba doplňuje hudobný repertoár a profil SDM11. O konkurze budí mladí postupne informovaní prostredníctom oficiálnej stranky SDM11 http://www.madrid11.com a slovenského Facebook profilu SDM11.

Rada by som sa s vami na záver podelila o jeden milý zážitok s hymnou SDM, ktorý mi osobne pomohol pochopiť hĺbku slov a krásu piesne Upevnení vo viere. Keď nás prednedávnom v sídle organizačného výboru SDM11 navštívil otec Thomas Rosica, bývalý generálny riaditeľ Svetových dní mládeže v Toronte 2002 odslúžil pre nás svätú omšu. Na záver sv. omše, na ktorej sa zúčastnil veľký počet pracovníkov a dobrovoľníkov SDM11 niekto začal spievať hymnu SDM11. Na tvárach sa rýchlo zjavili úsmevy a postupne sa v kostole zoroznel hlasno refrén:

Upevnení vo viere, kráčame v Kristovi,
našom priateľovi, našom Pánovi.
Jemu sláva naveky! Jemu sláva naveky!
Kráčame v Kristovi, upevnení vo viere.

Som presvedčená o tom, že hymna SDM11 rozžiari tváre ešte mnohých mladých a upevní ich vo viere! Ako dodáva Mons. Franco: “Hymna nám chce pomôcť vo vyznávaní našej viery v Krista, ktorý sa stal bratom a priateľom ľudí, aby sa tak stal Pánom všetkých  triunfujúc nad smrťou”. Tak vykroč a spievaj!

Hymna SDM11 (hudba, slová a noty) k stiahnutiu tu:
http://www.madrid11.com/es/oficina-de-prensa/descargas