Posts Tagged ‘hudba’

Symfonický orchester a zbor Svetových dní mládeže 2011 oslnili svojím debutom. Spoločne 250 dobrovoľníkov, študentov a profesionálov, ktorí už viac než štyri mesiace pravidelne cvičia a pripravujú sa na mládežnícke stretnutie v Madride, odohrali v stredu 1. júna v Národnom auditóriu v Madride svoj oficiálne prvý koncert.

Orchester a zbor SDM11 mal v Madride premiéru

Orchester a zbor SDM11 mal v Madride premiéru

“Jednou z pochybností, ktoré mal každý na začiatku tohto projektu bola, či sme skutočne schopní nájsť dostatočný počet katolíckych hudobníkov, ktorí budú schopní takéhoto záväzku,” prezradil umelecký riaditeľ hudobného telesa Pedro Alfaro na margo začiatkov Orchestru a zboru SDM11.

Prekvapujúco sa v januári 2011, kedy bol oficiálne vyhlásený konkurz prihlásilo z celého Španielska viac než 700 záujemcov. Nasledoval výber, ktorý zodpovedá súčasnej zostave.

“Boli sme veľmi prekvapení. Pravdou je, že v Madride a v Španielsku je ešte stále veľa duchovne žijúcich ľudí, ktorí túžia zdieľať svoje dary a ponúknuť ich Cirkvi, ponúknuť ich Kristovi,” dodal Alfaro.

Pravdou je, že 250 členov Orchestru a zboru SDM11 sa stretáva každú sobotu v Madride a mnohí cestujú mnoho kilometrov z rôznych kútov Španielska na vlastné náklady, aby sa mohli týchto pravidelných skúšok zúčastniť.

Maria Carmen (15), ktorá hrá na violončele po koncerte prezradila: “Byť tu, pre mňa osobne znamená hrať pre orchester, ktorý prijíme Svätého Otca. Chcem, aby všetko dopadlo perfektne, a aby sa to pápežovi veľmi páčilo”. Pre Germána (25), ktorý spieva v zbore je táto činnosť predovšetkým službou.

Na koncerte odznela hymna Svetových dní mládeže 2011 “Pevní vo viere” a sakrálne skladby, ktoré budú hudobne doprevádzať slávnostnú svätú omšu celebrovanú pápežom Benediktom XVI. pri príležitosti záverečnej slávnosti SDM11.

FOTO: Archív SDM11.

Sú mladí, nadšení a v Madride budú prezentovať slovenské farby. Patria medzi päťstovku umelcov z päťdesiatich krajín sveta, ktorí budú tvoriť kultúrny program Svetových dní mládeže 2011. Viac o kapele Jeno’s brothers od Lukačoviec pri Humennom, ktorá bude propagovať myšlienku SDM11 aj na Slovensku hovorí ich manažérka Mária Vašková.

Kedy a kde vznikla kapela a prečo názov “Jeno’s brothers”?

Kapela Jeno´s Brothers vznikla v roku 2004 na Slovensku, v tom čase ešte pod názvom Pohoda. Ako Jeno´s Brothers funguje od roku 2009. Názov kapely vznikol z priezviska zakladajúcich členov – bratov Lukáša, Matúša a Jozefa Jeňa. Čo znamená názov kapely, to už fanúšik určite pochopí. Postupne do kapely prišla aj sestra Monika Jeňová a kamarát Peter Jakab.

Akému hudobnému štýlu sa venujete?

Kapela má svoj špecifický štýl – british popcorn; brit rock pop.

Vydali ste už nejaké CD?

Kapela Jeno´s Brothers vydala svoje prvé CD v roku 2009 pod názvom Atmosféra. Obsahuje piesne, na ktorých sa autorsky podieľa nielen kapela Jeno´s Brothers. Toto CD vzniklo v spolupráci so Združením mariánskej mládeže (ZMM) a v rámci toho sa textovo na ňom podieľala aj Veronika Benikovská (rod. Pavlišinová). Producentsky ho zastrešil Peter Halgaš. Atmosféra vyšla v máji 2009 vo vydavateľstve ROSA Slovensko. Toto CD je prvotným info o tejto kapele. Naznačuje, kam by sa chcela kapela v rámci svojej tvorby uberať.

Prejdime k SDM. Kde sa zrodila túžba vymyslieť niečo pre Madrid?

Začalo sa to snom, snom ísť zahrať Svätému Otcovi. Bola to pre nás výzva! Vedeli sme, že bez Božej pomoci a Jeho vôle to nepôjde. V pravú chvíľu prišla cez sociálnu sieť Facebook ponuka napísať projekt a zaradiť sa tak medzi účinkujúcich na SDM11.

Neváhali sme. Vypracovali sme projekt a odoslali sme ho priamo organizátorom do Madridu. V priebehu týždňa nám prišla odpoveď, že sme zaradení do výberového konania a 16. januára sme dostali z Madridu správu, že sme prešli prvým kolom, čo znamenalo, že sme takpovediac v Madride.

Druhým výberovým kolom bolo dopracovanie projektu a presný popis vystúpenia na SDM. Koncom februára sme dopracovaný projekt odoslali. Vďaka Božej pomoci sme prešli aj týmto výberom a 6. marca sa členovia kapely Jeno´s Brothers stali oficiálne účinkujúcimi na SDM11.

Ako prebehne toto účinkovanie?

Podmienkou, ktorá je zakotvená aj v projekte Jeno´s Brothers je urobiť na Slovensku ešte pred našim vystúpením v Madride propagáciu SDM 2011 a realizovať tak celoslovenské turné. Našou úlohou bude pozývať mladých ľudí do Madridu na stretnutie sa so Svätým Otcom.

Ako bude vaše slovenské turné vyzerať?

Slovenské turné bude prebiehať od mája do júna tohto roku, mali by sme odohrať koncerty vo väčšine diecéznych miest. Bližšie informácie budú v priebehu mesiaca apríl zverejnené na internetovej stránke jenosbrothers.sk a rovnako budú rozoslané plagáty do každého koncertného mesta.

Môžete nám bližšie priblížiť samotný projekt kapely?

“S Ním včera, dnes i zajtra; chceme sa spojiť v jedno, aby sme boli jedno, ako je On s nami” je projekt, ktorý hovorí o našom vzťahu k Bohu, o našich životoch, myšlienkach, o našej tvorbe. Hovorí o našej viere a o postoji voči nej. Opisuje, čo všetko sme Bohu ochotní ponúknuť za Jeho neskutočnú lásku voči nám. Hlavným zámerom projektu je samozrejme účinkovanie na SDM a propagácia tohto stretnutia v rámci Slovenska. Program v Madride je zatiaľ v štádiu riešenia. Bližšie informácie budeme vedieť začiatkom apríla po podpísaní zmluvy.

Ako prebieha vaša príprava na SDM11?

Najprv musíme nájsť sponzorov, získať potrebné množstvo financií na to, aby sme mohli vycestovať. V najbližšom čase si tiež musíme vybrať konkrétny termín nášho vystúpenia. V súčasnosti kapela pripravuje nové piesne, ale nie konkrétne na tému SDM. Predpokladáme, že v Madride bude spievať v angličtine. S istotou to však budeme vedieť až po podpise zmluvy.

Aké sú vaše očakávania?

Chceme zažiť to, k čomu nám Pán pripravil cestu. Chceme stretnúť mladých ľudí z celého sveta a pokúsiť sa ich osloviť aj skrze našu hudbu. Chceme im povedať o tom, ako Boh koná v našich životoch, ako nás denno denne sprevádza. Chceme sa stretnúť so Svätým Otcom.

Foto: Jeno´s brothers archív.

-ml-

Hymna Svetových dní mládeže (SDM) má dlhú tradíciu a medzi mladými veľkú priazeň. Očakáva sa vždy s napätím a emóciami a tiež s istou dávkou porovnávania s predošlými stretnutiami mládeže. Mladých sprevádza pri prípravách a slávení SDM a zakaždým sa snaží vierohodne nadviazať na tému aktuálnych stretnutí. Prečo takýto symbol? Myslím si, že jedným z dôvodov je aj jednoduchý fakt, že hudba má silu zjednotiť ľudí, i keď pochádzajú z rôznych kútov sveta a hovoria rozličnými jazykmi.

Reakcie na hymnu SDM11 Upevnení vo viere, ktorá mala premiéru 8. novembra 2010, v predvečer sviatku Panny Márie Almudenskej – patrónky Madridu, boli zmiešané. Pozitívne i negatívne. Čo je dobre, lebo to odráža rôznorodosť a pestrosť, ktorá je možná a správna aj medzi kresťanmi. Niektorí vyjadrili svoj obdiv a podčiarkli duchovný rozmer piesne, ktorá vovádza do kontemplatívnejšej modlitby a hlbšieho stretnutia s Kristom, ktorému patrí “sláva na veky”, ako sa spieva v hymne. Iní zase poukázali na to, že pieseň nie je dostatočne atraktívna a moderná.

V každom prípade, slová hymny “zdôrazňujú sväté Kristovo človečenstvo skrz španielsku mystickú tradíciu a chcú ho priblížiť mladým,” ako hovorí autor hymny Mons. César Franco. Každá hosťujúca krajina sa snaží vložiť do piesne kus svojho srdca a histórie. Španielsko, ako jedna z krajím Európy s dlhou kresťanskou tradíciou chce osloviť aj dnešnú mládež a ponúknuť jej nestárnuce posolstvo Evanjelia. Dôkazom toho je aj pieseň Upevnení vo viere.

Správa o hľadaní novej skladby, ktorá odznie počas SDM11 vytvorila u niektorých dojem, že sa pracuje na novej hymne. Pravdou však je, že pieseň, na tvorbe ktorej sa môže zúčastniť každý nenahrádza hymnu, iba doplňuje hudobný repertoár a profil SDM11. O konkurze budí mladí postupne informovaní prostredníctom oficiálnej stranky SDM11 http://www.madrid11.com a slovenského Facebook profilu SDM11.

Rada by som sa s vami na záver podelila o jeden milý zážitok s hymnou SDM, ktorý mi osobne pomohol pochopiť hĺbku slov a krásu piesne Upevnení vo viere. Keď nás prednedávnom v sídle organizačného výboru SDM11 navštívil otec Thomas Rosica, bývalý generálny riaditeľ Svetových dní mládeže v Toronte 2002 odslúžil pre nás svätú omšu. Na záver sv. omše, na ktorej sa zúčastnil veľký počet pracovníkov a dobrovoľníkov SDM11 niekto začal spievať hymnu SDM11. Na tvárach sa rýchlo zjavili úsmevy a postupne sa v kostole zoroznel hlasno refrén:

Upevnení vo viere, kráčame v Kristovi,
našom priateľovi, našom Pánovi.
Jemu sláva naveky! Jemu sláva naveky!
Kráčame v Kristovi, upevnení vo viere.

Som presvedčená o tom, že hymna SDM11 rozžiari tváre ešte mnohých mladých a upevní ich vo viere! Ako dodáva Mons. Franco: “Hymna nám chce pomôcť vo vyznávaní našej viery v Krista, ktorý sa stal bratom a priateľom ľudí, aby sa tak stal Pánom všetkých  triunfujúc nad smrťou”. Tak vykroč a spievaj!

Hymna SDM11 (hudba, slová a noty) k stiahnutiu tu:
http://www.madrid11.com/es/oficina-de-prensa/descargas