Posts Tagged ‘František Tondra’

Príspevok špišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru o tom, prečo sú Svetové dni mládeže dôležité a prečo by sa ich slovenská mládež mala zúčastniť. Článok bol dňa 14.02.2011 exkluzívne publikovaný na slovenskom profile SDM11 na FB.

Svetové dni mládeže sú obdivuhodným dielom veľkého pápeža Jána Pavla II. Ako sa v mnohých iných oblastiach života Cirkvi prejavil ako prorok, ktorý vníma znamenia časov a predvída budúcnosť, tak sa to stalo aj v prípade ustanovenia Svetových dní mládeže.

Videl mnohostranné ohrozenia mládeže v súčasnej dobe, ktorá hľadá orientáciu a cestu života. Jej postoje ešte nie sú upevnené ani potvrdené životnou skúsenosťou. Jánovi Pavlovi II. mládež veľmi ležala na srdci. Často ju oslovoval.

Svetové dni mládeže sú pre Cirkev veľkou príležitosťou osloviť ju a ukázať že Cirkvi, a v nej Kristovi, veľmi záleží na tom, aby dostala správnu orientáciu, aby vedela medzi premnohými postojmi k životu zaujať ten, ktorý jej zabezpečí vnútornú radosť, istotu pravdy a pevnú nádej v budúcnosť, ktorá presahuje horizonty tohto sveta.

Okrem toho je to veľké medzinárodné stretnutie mládeže. Vznikajú nové kontakty a možnosti výmeny skúseností i fyzických návštev. Nadväzujú sa tu mnohé komunikácie, najmä cez e-mail a internet, či Facebook.

V novej dobe treba vidieť nové pozitívne možnosti a tak budovať nový svet, ktorého budúcnosť je v rukách mládeže. Svetové dni mládeže sú pre mňa znamením a nádejou na lepšiu budúcnosť sveta.

Foto: www.tkkbs.sk.