Posts Tagged ‘doprava’

Sieť mestskej hromadnej dopravy (MHD) v autonómnej oblasti Madrid je jednou z najkompletnejších na svete. Vďaka hustote liniek, prijateľnému cestovnému a poriadku a kvalitnému vybaveniu, obyvatelia Madridu využívajú na dopravu predovšetkým metro a mestské autobusy. Počas konania sa Svetových dní mládeže budú linky MHD posilnené tak, aby sa ponúkli čo najlepšie služby pútnikom.

Konzorcium verejnej dopravy regiónu Madrid je organizácia ktorá zastrešuje jednotlivých poskytovateľom služieb verejnej dopravy. Koordinuje služby, siete a ceny tak, aby cestujúcim bola poskytnutá čo najväčšia dopravná kapacita a služby na vysokej úrovni. O to sa spoločne usilujú vláda Autonómnej oblasti Madrid, Magistrát mesta Madrid, obecná samospráva ďalších lokalít, Španielska vláda, ako aj štátne a súkromné spoločnosti.

Všetky hlavné podujatia počas SDM sa budú konať v meste Madrid a preto vám odporúčame, aby ste využívali MHD. Pre pútnikov zaregistrovaných na 3 alebo 7 dní bude MHD v tomto období zdarma.

Ako sa dostanete do Madridu z medzinárodného letiska Barajas?

Ak pricestujete do Madridu lietadlom, do centra sa najrýchlejšie dostanete linkou metra č. 8, ktorá má na letisku 2 zastávky: Aeropuerto T1-T2-T3 a Aeropuerto T4 (konečná zastávka). Ďalej odtiaľ premávajú dve autobusové linky MHD (101 a 200) a takzvaná expresná autobusová linka.

V každom prípade, cesta do centra mesta potrvá v rozpätí od 30 do 45 minút. Ak máte turistický časový lístok alebo lístok SDM, nemusíte platiť príplatok 1 € pri ceste na alebo z letiska. Časové lístky nie sú platné v expresnej autobusovej linke.

Mapa metra v meste Madrid, ktorú si ľahko stiahnete z internetu alebo ju dostanete k dispozícii na každej metro zastávke.

Popis MHD v Madride

Madrid má kvalitnú sieť MHD, ktorá uľahčí dopravu pútnikov počas SDM. Súčasťou systému MHD sú výmenné stanice, strategicky rozmiestnené po celom meste, ktoré umožňujú rýchly prestup medzi rôznymi druhmi dopravy.

Jednotlivé druhy MHD

Metro

Metro pozostáva z 12 liniek a jednej prípojky s celkovou dĺžkou takmer 300 km a 237 staníc. Bližšie informácie o trasách a staniciach nájdete na pláne MHD Madridu, ktorý dostanete spolu s batohom pútnika alebo na webe www.crtm.es.

Metro premáva väčšinou v meste Madrid, no čiastočne pokrýva aj ďalších 11 miest v autonómnej oblasti. Prevádzka metra bola zahájená v roku 1919. Z uvedeného dôvodu sa staršie a horšie prístupné stanice postavené pred mnohými rokmi používajú spolu s modernými stanicami s dobrou prístupnosťou.

Metro premáva v čase od 6.00 hod. do 01.30 hod., každý deň v roku. Prevádzková doba stanice Pitis (linka 7) a úseku Puerta de Arganda – Arganda del Rey na linke 9 je kratšia. Niektoré východy z metra sa zatvárajú skôr, avšak vždy je nablízku otvorený východ. Cestovný poriadok je vystavený priamo v stanici.

Ľahké metro a električka

Sieť ľahkého metra a električky tvoria štyri linky s celkovou dĺžkou 36 kilometrov. Sieť bola uvedená do prevádzky len nedávno a je plne prístupná. Pokrýva okrajové štvrte na severe Madridu a mestá Pozuelo de Alarcón, Boadilla del MonteParla. Prevádzková doba je podobne, ako v prípade metra, od 06.00 hod. do 01.30 hod., každý deň v roku.

Mestské autobusy MHD

Mestské autobusy MHD (modré a červené) premávajú v meste Madrid počas celého roka, 24 hodín denne. Existujú denné a nočné linky. Hustá sieť liniek autobusov MHD pozostáva z 216 liniek. Všetky autobusy majú dobrú prístupnosť a klimatizáciu. Vodič predáva lístky na jednotlivé cesty.

Prímestské vlaky

Sieť prímestských vlakov tvorí 8 liniek a 98 staníc. Prímestské vlaky spájajú najdôležitejšie lokalite v regióne s centrom hlavného mesta, kde sa nachádzajú viaceré stanice ako Sol, Atocha, Nuevos Ministerios alebo Príncipe Pío. Vlaky premávajú mestom v tuneloch a celá sieť je dobre prepojená s metrom ako aj dopravným systémom na povrchu.

Prímestské autobusy

Sieť prímestských autobusov v oblasti Madridu pozostáva z 349 liniek, z ktorých je 33 nočných. Spájajú rôzne lokality v oblasti predovšetkým s hlavným mestom.

Počiatočná stanica väčšiny liniek je na niektorej z autobusových staníc v meste Madrid, ktoré sa nachádzajú pri vstupných bodoch štátnych ciest. Autobusové stanice sú umiestnené väčšinou v podzemí, čo značne uľahčuje prestup na metro.

V súčasnosti je prevádzke 5 autobusových staníc tohto druhu: Plaza de Castilla (cesty A1 a M-607, autobusy s číselným radom 100), Avenida de América (cesta A-2, autobusy s číselným radom 200), Plaza Elíptica (cesta A-42), Príncipe Pío (cesta A-5, autobusy s číselným radom 500) a Moncloa (cesta A-6, autobusy s číselným radom 600).

Cestovný lístok SDM je neprenosný a počas SDM ho určite využijete. Dobre ho uschovajte a chráňte pred stratou, lebo organizačný výbor vám nemôže zaručiť, že v prípade straty vám bude vystavený náhradný lístok.

Na opačnej strane lístka je potrebné uviesť číslo OP alebo pasu.

Po každom nastúpení do dopravného prostriedku alebo prístupe do plateného priestoru MHD si lístok označte v označovacích strojoch. V prípade metra alebo prímestských vlakov sú umiestnené pred vstupom do stanice. V prípade autobusu alebo ľahkého metra sú umiestnené priamo vo vozidle. V niektorých prípadoch je potrebné lístok označiť aj pri výstupe.

Autobusy MHD v ďalších lokalitách

Okrem samotného Madridu je v regióne ďalších 38 lokalít, ktoré majú vlastnú, väčšinou malú sieť MHD. Umožňujú dopravu na hlavné podujatia, do nemocníc, zdravotných stredísk, dopravných staníc MHD, nákupných alebo zábavných centier a pod.

Bližšie informácie o trasách a staniciach nájdete v pláne MHD Madridu, ktorý dostanete spolu s batohom pútnika alebo opäť na webe www.crtm.es.

Ako môžete využívať MHD počas SDM?

Všetci pútnici, zapísaní na SDM budú mať k dispozícii cestovný lístok, vydaný pri príležitosti organizácie SDM. Cestovný lístok SDM je platný 3 alebo 7 dní od prvého použitia. Doba platnosti lístka je pondelka 22. augusta (v skutočnosti do 05.00 hod. dňa 23. augusta).

Je platný v tarifnej zóne T, vo všetkých typoch integrovanej verejnej dopravy madridskej autonómnej oblasti (metro, ľahké metro, prímestské vlaky, mestské autobusy MHD a prímestské autobusy), okrem expresnej autobusovej linky na letisko v Madride.

Odporúčame, aby ste sa vopred informovali o trasách a druhoch verejnej dopravy, ktorú môžete používať. Informácie získate v ubytovni, centrách organizácie alebo informačných bodoch v staniciach MHD.

Odporúčania o spôsoboch dopravy

V dňoch od 16. do 19. augusta

 • V Madride požívajte verejnú dopravu. Nepoužívajte vlastné vozidlo.
 • Dávajte si pozor na osobné veci, hlavne vo vozidlách verejnej dopravy.
 • Pre uľahčenie nástupu a výstupu z vozidiel MHD, pred nástupom umožnite najskôr výstup cestujúcich.
 • Neostávajte pri dverách vozidla a postupujte dovnútra autobusu alebo vagónu.
 • Ak cestujete v skupine, poznačte si telefónne číslo vedúceho skupiny.
 • Venujte pozornosť informáciám na oznamovacích tabuliach a hláseniam rozhlasu v MHD.
 • Vzdialenosti v historickom centre Madridu nie sú veľké a v prípade veľkého počtu cestujúcich na jednej zastávke vám odporúčame, aby ste išieli na druhú, kde bude menej cestujúcich. Ak ste v centre mesta, môžete ísť na podujatia, ktoré sa budú konať v oblasti Cibeles – Colón peši.
 • Počas podujatí v oblasti Cibeles – Colón budú z bezpečnostných dôvodov s najväčšou pravdepodobnosťou zatvorené počas časti dňa stanice metra Banco de España, Colón a vlaková stanica Recoletos. Odporúčame vám, aby ste s dostatočným predstihom využili niektorú z najbližších staníc: Serrano, Alonso Martínez, Chueca, Sevilla alebo Retiro.
 • Je vhodné, aby ste sa oboznámili s cestovným poriadkom MHD na informačných paneloch v staniciach tak, aby ste sa moholi dopraviť na miesto, kde ste ubytovaní, hlavne mimo mesta Madrid.

Odporúčania počas podujatia v Cuatro Vientos, v dňoch 21. a 22. augusta

 • Prístup autobusov a súkromných vozidiel nebude v blízkosti objektu povolený. Na leteckú základňu Cuatro Vientos príďte verejnou dopravou alebo peši. Puerta del Sol je od Cuatro Vientos vzdialená 7 kilometrov a cestu je možné absolvovať peši za dve hodiny cez ulice alebo parky s množstvom stromov. Najbližšie vlakové stanice a zastávky metra: Aviación Española (Metro, linka 10), Las Águilas (vlaková stanica, linka C-5), La Peseta (Metro, linka 11), Aluche (Metro, linka 5, vlaková stanica, linka C-5), odkiaľ bude premávať špeciálna autobusová linka MHD. Pešia vzdialenosť uvedených zastávok a staníc od objektu je menej ako 30 minút. Zo stanice Cuatro Vientos (metro a vlak) nebude prístup do objektu a preto sa jej používanie neodporúča. Overte si trasy odporúčané organizačným výborom.
 • Overte si sektor, ktorý vám bol pridelený a podľa toho sa dopravte na najbližšiu stanicu k vstupnej bráne.
 • Zoberte si so sebou jedine tie veci, ktoré budete potrebovať. Vo vozidlách MHD si zložte batoh a uložte si ho k nohám.
 • Zariaďte sa tak, aby ste docestovali do Cuatro Vientos bez časovej tiesne. Majte na zreteli, že vo vozidlách MHD a pri vstupnej bráne bude veľké množstvo ľudí. Za normálnych okolností je ktorákoľvek vlaková stanica alebo zastávka metra vzdialená z okolia Cuatro Vientos menej ako 60 minút.
 • V každom momente dodržiavajte pokyny pracovníkov poriadkových a dopravných služieb.
 • Pre urýchlenie dopravy vlakov sa nesnažte nastúpiť po zaznení zvukového signálu alebo pri veľkom počte cestujúcich. Ostaňte pri vstupných dverách a počkajte na nasledujúci vlak.
 • Po skončení podujatí na Cuatro Vientos buďte trpezliví pri čakaní a snažte sa spolupracovať počas odchodu z objektu.

Ďalšie informácie

Informačný telefón pútnika: 902 20 11 08
Informácie o MHD: 012
http://www.madrid11.com

Cestuješ na Svetové dni mládeže autom alebo autobusom a máš voľné miesto? Alebo naopak, hľadáš niekoho, kto by ťa mohol zviesť? Máme pre teba odpoveď: carpooling SDM (poz. redak. z anglického car = auto, pooling = zdieľanie)!

Ak hľadáš, ako sa dopraviť na SDM11 do Madridu, delí ťa od toho už iba jeden klik.

"Zem je dar... Staraj sa o ňu!", znie slogan "carpoolingovej" stránky SDM11.

Prostredníctvom webovej stránky carpooling.madrid11.com sa môžete skontaktovať s pútnikmi, ktorí cestujú na SDM a ponúkajú voľné miesto alebo naopak, na tých, ktorí sa na podujatí chcú zúčastniť, ale nemajú spôsob ako sa tam dopraviť. Stránka je určená hlavne mladým z Európy a k dispozícii je v španielčine a angličtine.

Vedúca projektu 100% Natural, Eva Latonda, poznamenala, že táto jednoduchá aplikácia umožní znížiť počet použitých dopravných prostriedkov, prispeje k ochrane životného prostredia a úspore nákladov. Na druhej strane sprostredkuje kontakt medzi mladým, ktorí nie sú v žiadnom spoločenstve a nemajú spôsob ako pricestovať na SDM.

Úlohou stránky, ktorá bola realizovaná pod patronátom spoločnosti Abengoa je prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého do atmosféry, zefektívniť dopravu a ušetriť náklady cestujúcich a vodičov. V konečnom dôsledku, táto iniciatíva chce umožniť, aby bol pobyt počas na Svetových dňoch mládeže čo najpríjemnejší a dať do popredia ochranu životného prostredia a medziľudské vzťahy.

Hľadáte alebo ponúkate dopravu?

Stránku na delenie miesta v dopravných prostriedkov môžu využívať farnosti, mládežnícke spoločenstvá, cirkevné inštitúcie a nespočetné množstvo mladých. Aplikácia umožňuje zvoliť jednoduchým spôsobom dve možnosti: „hľadám dopravu“ a „ponúkam dopravu“.

Tí čo chcú ponúknuť dopravu sa musia zaregistrovať a uviesť miesto odjazdu a dátumy cesty tam aj späť. Taktiež je možné uviesť určité podmienky: možnosť fajčiť alebo jesť v aute, cestovné náklady, príspevok na pohonné hmoty a pod.

Záujemcovia o dopravný prostriedok môžu vyhľadať či niekto ponúka dopravu z ich miesta bydliska v požadovaných dátumoch. Prostredníctvom aplikácie je možné kontaktovať osobu, ktorá ponúka dopravu.