Posts Tagged ‘dobrovoľník’

Drahí dobrovoľníci,

V závere týchto nezabudnuteľných Svetových dní mládeže som sa tu pred návratom do Ríma chcel zastaviť, aby som vám živo poďakoval za vašu neoceniteľnú službu. Je to povinnosť spravodlivosti a potreba srdca. Povinnosť spravodlivosti, pretože vďaka vašej pomoci sa mladým pútnikom dostalo srdečného prijatia a pomoci pri všetkých ich potrebách.
Svojou službou ste Svetovým dňom mládeže dali prívetivú tvár sympatie a starosti o druhých.

Moja vďaka je tiež potreba srdca, a to nielen preto, že ste boli pozorní k pútnikom, ale aj voči pápežovi. Vo všetkých chvíľach, ktorých som sa zúčastnil, ste boli prítomní: niektorí viditeľným spôsobom, iní zasa v pozadí, aby zabezpečili požadovaný poriadok a aby všetko išlo dobre. Nemôžem zabudnúť ani na námahu prípravy týchto dní. Koľko obetí, koľko lásky! Všetci, každý ako vedel a mohol, tak či onak, ste tkali svojou prácou a modlitbou nádherný a pestrý obraz týchto dní. Vďaka za vašu oddanosť! Som vám vďačný za tento hlboký prejav lásky.

Mnohí z vás sa museli vzdať priamej účasti na rôznych udalostiach, pretože ste boli zaneprázdnení inými organizačnými úlohami. Avšak, toto zriekanie sa bol veľmi pekný a evanjeliový spôsob účasti na týchto dňoch: išlo o pozornosť voči ostatným, o ktorej hovorí Ježiš. V istom zmysle ste realizovali Pánovo slovo: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ (Mk 9,35).

Som si istý, že tento zážitok ako dobrovoľníkov vás všetkých obohatil vo vašom kresťanskom živote, ktorý je v podstate službou lásky. Pán premení vašu nahromadenú únavu, starosti a ťažkosti mnohých okamihov na ovocie kresťanských cností: trpezlivosť, láskavosť, radosť z dávania sa iným, ochoty plniť vôľu Božiu. Milovať znamená slúžiť a v službe rastie láska. Myslím, že toto je jedno z najkrajších ovocí vášho príspevku k Svetovým dňom mládeže. Ale toto ovocie nezbierate len vy, ale celá Cirkev, ktorá ako tajomné spoločenstvo sa obohacuje príspevkom každého zo svojich členov.

Povzbudzujem vás k tomu, aby ste v bežnom živote, do ktorého sa teraz vrátite, uchovávali vo vašom srdci túto radostnú skúsenosť a aby ste každým dňom rástli v darovaní seba samých Bohu a ľuďom. Je možné, že mnohí z vás sú nesmelí alebo plní otázky, veľmi jednoduchej otázky: Čo Boh odo mňa chce? Aký je jeho plán pre môj život? Kristus ma volá, aby som ho bližšie nasledoval? Nemohol by som prežiť celý svoj život v poslaní ohlasovať svetu veľkosť jeho lásky skrze kňazstvo, zasvätený život alebo manželstvo? Ak vo vás vzniká toto znepokojenie, nechajte sa viesť Pánom, dobrovoľne sa ponúknite službe tomu, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10,45).

Váš život dosiahne neočakávanú plnosť. Možno, že niekto uvažuje takto: pápež prišiel poďakovať a teraz žiada. Áno, je to tak. To je poslanie pápeža, Petrovho nástupcu. A nezabúdajte, že Peter vo svojom prvom liste pripomína kresťanom cenu, ktorou boli vykúpení: Kristovu krv (porov. 1 Pt 1, 18-19). Kto hodnotí svoj život z tejto perspektívy vie, že na Kristovu lásku možno odpovedať iba láskou a toto je to, čo pápež od vás žiada pri tejto rozlúčke: aby ste odpovedali s láskou tomu, ktorý dal sám seba z lásky k vám. Ešte raz vám ďakujem a nech je Boh vždy s vami.

Preložil Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Freno – brzda, acelerador – plyn, embrague – spojka,” opakovala som si dookola základné slovíčka v španielčine, ktoré by sa mi pri jazde Madridom so španielským inštruktorom moholi zísť. Vybavili sa mi dávne stresy pred vodičákom, tentokrát však situácia bola úplne iná.

Európsky automobilový komisariát CEA ponúkol Svetovým dňom mládeže 2011 svoje profesionálne služby. V sobotu 9. apríla sa niekoľko dobrovoľníkov SDM11 mohlo zúčastniť na kurze o základných technikách efektívneho a bezpečného šoférovania. Presvedčili sa o tom, že jazdiť efektívne je možné a dokonca výhodné.

“Veľa osôb získa vodičský preukaz, ale chýba im dodatočná formácia, ako šoférovať bezpečným a efektívnym spôsobom,” uviedla na začiatku projektu riaditeľka Komunikačného oddelenia CEA Nuria Alonso Martínez. Počas SDM11 sa bude organizácia snažiť, aby využívala dopravné prostriedky čo najefektívnejším a najšetrnejším spôsobom.

Skupina dobrovoľníkov po formácií o bezpečnom a efektívnom šoférovaní v hlavnej budove CEA v Madride.

Skupina dobrovoľníkov po formácií o bezpečnom a efektívnom šoférovaní v hlavnej budove CEA v Madride.

Účastníci kurzu boli na začiatku stretnutia najskôr otestovaní, koľko toho o efektívnom šoférovaní vedia...

Účastníci kurzu boli na začiatku stretnutia najskôr testovaní, koľko toho o efektívnom šoférovaní vedia...

Samozrejme nechýbala ani poriadna jazda známou madridskou cestou "Castellana".

Samozrejme nechýbala ani poriadna jazda známou madridskou cestou "Castellana".

Európsky automobilový komisariát CEA je španielským automobilovým združením a spolupracuje so SDM11.

Európsky automobilový komisariát CEA je španielským automobilovým združením, ktoré spolupracuje so SDM11.

FOTO: Archív SDM11.

Viac fotografií nájdete tu.

Online registrácia medzinárodných dobrovoľníkov SDM11 je uzatvorená! V priebehu nasledujúcich týždňoch bude Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 intenzívne pracovať na výbere tých, ktorí sú srdcom celého stretnutia a ktorí sa rozhodli dať svoje talenty a čas do služby Bohu a druhým.

Už čoskoro sa tí, ktorí sa prihlásili prostredníctvom oficiálnej stránky SDM11 dozvedia, či prešli výberovým konaním a či sa SDM zúčastnia ako dobrovoľníci. “Celkovo sa zaregistrovalo viac než 20.000 mladých ľudí z celého sveta, pričom najviac záujemcov pochádza z Poľska, Mexika, Talianska, Brazílie, Kolumbie, Filipín a USA. Pokryť musíme 35.000 miest,” vysvetľuje riaditeľ Oddelenia pre dobrovoľníkov SDM11 Pedro Besari. Jeden dobrovoľník však môže, podľa jeho slov, pokryť viac než jednu pozíciu.

Parametre pri výbere medzinárodných dobrovoľníkov

V súčasnosti Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 pracuje na výbere a selekcií medzinárodných doborovoľníkov. Rozhodujúcimi pri výbere záujemcov o dobrovoľníctvo budú predovšetkým jazykové schopnosti. Prednosť budú mať tí, ktorí v registračnom formulári uviedli, že ovládajú viacero svetových jazykov. Rovnako budú dôležité zručnosti a pracovné schopnosti potrebné na funkciu, ktorá má byť dobrovoľníkom obsadená.

Dobrovoľníci, ktorí budú akceptovaní obdržia kód prostredníctvom emailu, v ktorom budú tiež oboznámení s ďalšími podrobnosťami ich dobrovoľníckej služby.

Medzinárodní dobrovoľníci SDM11 musia zaplatiť finančný príspevok solidarity 90 eur (rovnakú sumu musia uhradiť aj dobrovoľníci zo Španielska; mladí dobrovoľníci z Madridu sa budú finančne podieľať 45 eurami).

Organizácia SDM11 dobrovoľníkov uhradí zdravotné poistenie, ktoré v sebe zahňuje ošetrenie v prípade nehody, či úrazu. Európskym dobrovoľníkov sa odporúča zabezpečiť si tiež európsky preukaz poistenca. Rovnako im bude pokryté ubytovanie, strava a cestovné v rámci Madridu počas ich dobrovoľníckej služby.

Spolupráca s biskupskými konferenciami

“Chceme spolupracovať so všetkými biskupskými konferenciami, z krajín ktorých sa budú mladí ľudia uchádzať o miesto dobrovoľníka,” upresňuje Pedro Besari. V praxi to znamená, že každý medzinárodný dobrovoľník sa musí preukázať referenciou od biskupa, či biskupskej konferencie, ktorá sa za medzinárodného dobrovoľníka zaručí.

Tí, ktorí nebudú na začiatku vybraní budú figurovať na zozname náhradných dobrovoľníkov a môžu byť oslovení v prípade, že niektorí z vopred určených dobrovoľníkov sa nakoniec nebude môcť SDM11 zúčastniť. Každý záujemca o post medzinárodného dobrovoľníka SDM11 má stále možnosť zúčastniť sa stretnutia ako pútnik.

Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 sa momentálne zameriava na hľadanie dobrovoľníkov medzi španielskou mládežou. Registrácia pre nich preto stále pokračuje (z toho dôvodu je registrácia na oficiálnej stránke v španielčine ešte otvorená). Pre dobrovoľníkov z Madridu bude registrácia ukončená ako posledná.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Oddelenie pre dobrovoľníkov SDM11 na voluntariosinternacional@jmj2011madrid.com.

FOTO: Archív SDM11.