Posts Tagged ‘akreditácia’

Seminaristi a rehoľníci pripravujúci sa na kňazstvo sa môžu zúčastniť na slávení eucharistie, ktorú bude v sobotu 20. augusta o 10.00 hodine celebrovať v Katedrále Panny Márie Almudenskej v Madride Svätý Otec Benedikt XVI.

Každý záujemca sa musí oficiálne akreditovať na www.acreditacionseminaristas.org. Bude pritom potrebovať užívateľské meno a heslo, ktoré sa dajú získať zaslaním emailu na seminaristas@jmj2011madrid.com. V priebehu kráteho času záujemca obdrží potrebné informácie (meno a heslo) emailom.

Akreditácia pre seminaristov, ktorí sa chcú zúčastniť na slávení eucharistie celebrovanej Svätým Otcom je otvorená.

Akreditácia pre seminaristov, ktorí sa chcú zúčastniť na slávení eucharistie celebrovanej Svätým Otcom je otvorená.

Akreditácia spočíva vo vyplnení formulára, ku ktorému je potrebné pripojiť farebnú fotografiu. Akreditácia je k dispozícii v oficiálnych jazykoch SDM11: v španielčine, angličtine, francúzštine a taliančine a je otvorená do 30. júna 2011. Žiadateľ si akreditáciu bude môcť vyzdvihnúť osobne na mieste, ktorej bude upresnené neskôr.

Pri preukázaní sa bude potrebovať doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a poverovací certifikát. Certifikát je oficiálny doklad o tom, že dotyčný je v skutočnosti kandidátom na kňaza a musí byť opečiatkovaný a podpísaný zodpovednou osobou. Najvyšší možný vek účastníka je 35 rokov.

Poverovací formulár môže byť vyplnený v španielčine, angličtine, francúzštine alebo taliančine. Toto osobné poverenie k účasti na eucharistii nedáva možnosť získať ľahšie vízum, ani nenahrádza registráciu na Svetové dni mládeže, ani neumožňuje vstup na ďalšie podujatia SDM určené pre zaregistrovaných pútnikov.

Seminaristi a rehoľníci, ktorí sú diakonmi a majú záujem asistovať na slávení eucharistie so Svätým Otcom sa musia zaregistrovať na vyššie uvedenej webovej stránke a tiež ako diakoni na stránke www.acreditacionsacerdotesjmj.org.

V prípade záujmu o vyzdvihnutie viacerých akreditácií naraz, je nevyhnutné zachovať nasledujúci postup: seminarista či rehoľník, ktorý je kandidátom na kňazstvo bude môcť vyzdvihnúť viacero akreditácií pod podmienkou, že sa predstaví osobným dokladom a poskytne originálne poverovacie certifikáty ostatných seminaristov, či kandidátov na kňažstvo.

S akoukoľvek otázkou sa môžete obrátiť na emailovej adrese: seminaristas@jmj2011madrid.com.

FOTO: Archív SDM11.

Od 1. júna do 31. júla je oficiálne otvorená akreditácia pre novinárov, ktorí majú záujem informačne pokryť Svetové dni mládeže 2011 v Madride. Proces akreditácie môžu novinári uskutočniť online vyplnením oficiálneho formulára.

Akreditácia SDM11 pre novinárov je otvorená

Akreditácia SDM11 pre novinárov je otvorená

Podanie žiadosti o akreditáciu neznamená jej akceptovanie zo strany organizácie. Tá bude oficiálne komunikovaná Tlačovou kanceláriou SDM11 po tom, ako realizuje overenie dokumentov.

Novinári, ktorí obdržia potvrdenie akreditácie si ju budú môcť vyzdvihnúť v Medzinárodnom tlačovom centre SDM11 od 15. augusta.

Pri prevzatí sa musia preukázať platným preukazom totožnosti. Miesto a otváracie hodiny budú komunikované neskôr.

Akreditácia novinárom umožní exkluzívny vstup do Medzinárodného tlačového centra SDM11. V najbližších dňoch bude možná aj online akreditácia pre média, ktoré budú žiadať o prenos a iné technické výhody počas rôznych aktivít.

Každý novinár, ktorý bude chcieť vstúpiť a voľne sa pohybovať na rôznych vystúpeniach počas SDM11 bude potrebovať špeciálny novinársky preukaz. Hlavný program Svetových dňoch mládeže 2011 je k dispozícií na webovej stránke www.madrid11.com.

FOTO: Archív SDM11.