Posts Tagged ‘adorácia’

Nikto z organizátorov Svetových dní mládeže 2011 si takto sobotňajšiu vigíliu nepredstavoval, na druhej strane nemohla dopadnúť lepšie. Bol to zážitok, na ktorý viac než milión mladých ľudí na letisku Cuatro Vientos nikdy nezabudne.

Prichádzajúci dážď, ktorý nás všetkých prekvapil.

Niekoľko mesiacov pred začiatkom Svetových dní mládeže 2011 navštívil prípravný tím v Madride Alberto Gasbarri, hlavný organizátor ciest pápeža Benedikta XVI. Organizačný tím SDM11 sa na toto stretnutie dlho a zodpovedne pripravoval. Gasbarrimu predstavili podrobný plán cesty a program pápežovej návštevy Španielska minútu po minúte. Vo vzduchu bolo cítiť uspokojenie.

Vtom prišla od Gasbarriho nečakaná otázka, na ktorú Španieli akosi neboli pripravení: “Aký máte plán v prípade, že bude pršať?”. Nastalo hrobové ticho. Ľudia sa na seba prekvapene pozerali a nevedeli, čo na to povedať. Ani vysoko improvizačné schopnosti španielského národa nefungovali. A tak niekto narýchlo odvetil: “Na konci augusta v Madride nezvykne pršať”.

Táto milá situácia sa organizátorom veľmi živo pripomenula počas sobotňajšej vigílie, 20. augusta na Cuatro Vientos, keď po pápežovom dlhoočakávanom príchode, prišla aj menej očakávaná búrka, ktorá znemožnila pokojný a plánovaný priebeh celej slávnosti.

Prichádzajúce mračná

Mala som to šťastie, že som sa nachádzala priamo na pódiu, v blízkosti Svätého Otca, odkiaľ sme mali na celý areál prekrásny výhľad. Už po prvých minutách sme si v diaľke všimli prichádzajúce mračná a čierňavu. Bolo nám jasné, že je to len otázka času, kedy to dorazí aj k nám.

A tak sa aj stalo. Celá slávnosť bola na viac než 20 minút prerušená silným dažďom a studeným vetrom. O chvíľu k nám jeden z organizátorov pristúpil a môjmu španielskému kolegovi, s ktorým sme do príchodu pápeža celú udalosť moderovali povedal: “Priprav sa na to, že Vigília bude zrušená. Musíš to oznámiť na mikrofón”.

Musím sa priznať, že vtedy nám nebolo všetko jedno. Všetká tá obrovská príprava, očakávania a obety zo strany mladých, priamy prenos a pozornosť celého sveta. V tom čase nefungovala žiadna technika, vypadoli obraz i zvuk. Veľkoplošnú obrazovku vedľa kresla Svätého Otca museli “zachraňovať” požiarníci. Snáď ani v Holywoode by to lepšie neurobili.

Toto je pápežová mládež

Bolo to neuveriteľné! Všetci sme sa začali modliť a povzbudzovať Svätého Otca Benedikta XVI. pokrikmi Svetových dní mládeže 2011. Jedným z najemotívnejších a najmocnejších bol práve tento: “Esto es la juentud del papa!” (preklad. “Toto je pápežová mládež”).

Toto je pápežová mládež!

Zrazu na pódiu i pod pódiom vznikla atmosféra, ktorá dala ďažďu úplne iný zmysel: zmysel požehnania a jednoty.

Ako dážď začal pomaličky slabnúť, Svätý Otec sa išiel pripraviť na adoráciu, ktorá bola skutočným stredom celej vigílie. Na Cuatro Vientos zavládlo úplné ticho a ďážď prestal.

Eucharistický Kristus bol už medzi nami na pódiu a pohľady všetkých sa upreli na kustódiu z Toleda, v ktorej bola vystavená Oltárna Sviatosť. Svätý Otec predniesol modlitbu.

Až neskôr sme sa dozvedeli, že to bol práve Benedikt XVI., ktorý nechcel slávnosť zrušiť, ale žiadal, aby sa vyčkalo, kým prestane pršať. Premoknutých mladých, ktorí však ani na chvíľu nestratili radosť a pokoj povzbudil slovami: “Vaša sila je silnejšia než dážď!”. I keď jeho plánovaný príhovor nezaznel v plnom rozsahu, bol to jeden z najsilnejších duchovných zážitkov pre státisíce mladých z celého sveta, medzi ktorými som bola aj ja.

Adorácia eucharistického Krista sa stala stredobodom celej vigílie.

FOTO: Archív SDM11.

Jedným z hlavných dôvodov vzniku Svetových dní mládeže bola snaha opätovne prebudiť medzi mladými ľuďmi záujem o poklady viery. Sviatosť oltárna k nich nepochybne patrí a aj počas tohtoročných SDM bude jej prítomnosť kľúčová.

Svätý Otec bude počas sobotňajšej Vigílie na Cuatro Vientos viesť adoráciu a poklonu Sviatosti oltárnej.

Okrem toho, že počas stretnutia v Madride bude vo viac ako 50 kostoloch po celom meste vystavená Sviatosť oltárna, v sobotu 20. augusta počas vigílie na Cuatro Vientros vystaví Svätý Otec Benediktom XVI. Sviatosť oltárnu v monštrancii Arfe.

Táto monštrancia je známa tým, že sa v deň sviatku Kristovho tela a krvi používa počas procesie v uliciach mesta Toledo. Jedná sa o vrcholné dielo španielskeho zlatníctva, ktoré je staré 500 rokov.

Poklona sa bude konať taktiež na verejných priestranstvách, napríklad v Parku Retiro. Mladí tam nájdu veľkokapacitný stan, o ktorý sa budú starať misionárky Matky Terezy, kde bude sviatosť vystavená na poklonu od 10.00h do 24.00h.

Rôznorodosť hnutí a jazykov

V Katolíckej cirkvi existuje množstvo hnutí a inštitútov, ktoré majú vo svojej náplni poklonu Sviatosti oltárnej: Schoenstatt, rodina Dominikánov, Maristi, Regnum Christi, Fokoláre, Kresťankské krúžky, Rád Escalopios alebo Rád Svätého Jána z Boha.

Ďalšie podujatia budú medzinárodného rázu. Rytieri Kolomba budú organizovať veľký počet aktivít pre anglicky hovoriacich pútnikov v budove Palacio de Deportes, ktorá má kapacitu viac než 9 000 osôb. Kumunita Taizé z Francúzska a bosí Karmelitáni z Avignonu a Paríža pripravia modlitbové stretnutia pre francúzsky hovoriach pútnikov.

Niektoré z uvedených podujatí budú mať aj ďalší sprievodný program: hudbu, koncerty. Komunita Chemin Neuf sa po modlitbovom stretnutí vyberie šíriť odkaz evanjelia spevom prostredníctvom gigantického medzinárodného zboru. Cestou na námestie Plaza de Oriente budú pozývať okoloidúcich, aby sa k nim pridali.

Námestie Plaza de España bude ďalším z masových bodov šírenia odkazu kresťanstva. Festival Anuncio spolu s hnutím Charizmatická obnova budú mať na starosti duchovnú obnovu. V tejto časti Madridu budú taktiež vystavené pre verejnú úctu relikvie Terezky z Lisieux.

Mladí s obľubou vyhľadávajú miesta modlitby počas SDM, aby tak v tichosti predniesli svoje modlitby.

Ako vznikla táto iniciatíva

Počas Svetových dní mládeže v Ríme v jubilejnom roku 2000, vtedajší pápež Ján Pavol II. požiadal, aby rímske kostoly a chrámy ostali otvorené s vystavenou Sviatosťou oltárnou.

Mladým ľuďom sa takto dala možnosť v tichosti, v prítomnosti Sviatosti oltárnej, sa zamyslieť nad zážitkami a dojmami zo stretnutia. Výsledok bol prekvapujúci. Taktiež bola prekvapujúca nekonečná procesia mladých, hľadajúcich zmierenie s Bohom vo Sviatosti zmierenia.

FOTO: Archív SDM11.