Archive for the ‘Známe slovenské osobnosti o SDM’ Category

Pre vladyku Petera Rusnáka, bratislavského eparchu, budú Svetové dni mládeže 2011 v Madride prvé, ktoré osobne zažije v hosťujúcej krajine v službe biskupa. Rozhodol sa, že si toto dobrodružstvo nenechá ujsť ako správny pútnik, a tak sa do Madridu s mladými z Bratislavskej eparchie vyberie autobusom.

Vladyka Rusnák sa zúčastnil aj na paralelnom stretnutí počas SDM v Sydney vo Velehrade.

Teším sa najmä na prežívanie spoločenstva, spoločné putovanie, spoločnú modlitbu, spoločnú únavu i spoločnú posilu. Dúfam, že svet, ale i Španielsko, ktoré sa dnes nachádzajú v hlbokej morálnej kríze, nezatvoria oči a nezatvrdia srdce pred svedectvom viery týchto státisícov mladých ľudí z celého sveta. Nech sú tieto dni oslavou Boha!

Pre mňa samého je novinkou, že to budú moje prvé Svetové dni mládeže v službe biskupa. Roky nezastavíš, ale chcel som byť v kontakte s mladými v autobuse v ozajstnom putovaní, dúfam, že to zvládnem (veď som aj čosi potrénoval): byť im na blízku, ako priateľ, ako Cirkev, ktorá sprevádza človeka bez šomrania, čakajúc, kto požiada o pomoc.

Myslím najmä na Cirkev v Európe, ktorá potrebuje nanovo evanjelizovať, aj seba aj iných. Počuť z úst „Petra“ slovo o vzkriesení Kristovom, o potrebe nášho obrátenia a o dare krstu. Kerygma nikdy nezovšednie, nikdy sa neopočúva. Nech Pán vloží slovo do našich úst, a potom mu dá rast v našom srdci!

+ vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Vladyka Rusnák: "Nech sú tieto dni oslavou Boha!".

FOTO: Archív Sekcie pre mládež KBS.

Tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity a delegát slovenskej skupiny, kňaz Ján Buc zažil na vlastnej koži už niekoľko Svetových dní mládeže, prvýkrát v Čenstochovej. Podľa jeho slov sa na “atmosféru SDM len tak zabudnúť nedá”.

"Každé stretnutie je pre mňa znova objavením vitality Cirkvi ako mladej, zapálenej a plnej energie."

Svetové dni mládeže sú pre mňa stále obrovským povzbudením a vidno v nich Boží zámer. Je to stretnutie státisícov mladých a predsa je to stále veľmi osobné stretnutie s Bohom.

Každé stretnutie je pre mňa znova objavením vitality Cirkvi ako mladej, zapálenej a plnej energie. Nespomínam si ani na jedno stretnutie, kde by som ja, alebo iní ľudia prežili sklamanie. Je to stále o povzbudení a nadšení.

Verím že ešte aj v tomto poslednom čase prihlasovania sa, mladí urobia správne rozhodnutie a dokážu vykročiť spolu s ďalšími dvoma tisíckami mladých zo Slovenska v ústrety dobrodružstvu. Dobrodružstvu, ktoré prináša ovocie v duchovnej, ľudskej a priateľskej rovine.

Verím, že stretnutie v Madride bude ďalším krokom v novej evanjelizácii a v povzbudení pre mladých práve v tom, aby sa angažovali v evanjelizácií a budovaní Božieho kráľovstva.

FOTO: Ján Buc.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sa delí so svojími skúsenosťami zo Svetových dní mládeže, na ktorých sa osobne zúčastnil. Povzbudzuje mladých, aby neváhali prísť toto leto do Madridu a zakúsili tak silu a krásu spoločenstva Cirkvi, ktorá je stále mladá! Príspevok bol exkluzívne publikovaný dňa 24. mája na slovenskej oficiálnej stránke SDM11 na Facebooku

Biskup Gális počas katechézy v Sydney.

Biskup Galis počas katechézy v Sydney.

Osobne som sa ako biskup zúčastnil Svetových dní mládeže viackrát. Videl som zástupy mladých ľudí zo všetkých kontinentov, ako sa spoločne modlia, pristupujú k sviatosti zmierenia, spievajú, počúvajú katechézy Svätého Otca, adorujú Krista v Eucharistii.

Videl som ich, ako bezprostredne medzi sebou vzájomne komunikujú alebo si pomáhajú v rôznych sociálnych projektoch.

Boli to požehnané dni stretnutia s iným typom prežívania viery a celkovej kultúry života. Mnohé kontakty zostali živé aj po rokoch, mladí sa navštevujú, píšu si, spoločne zdieľajú svoju viery a pomáhajú si v ťažkostiach.

Preto kde môžem, všade odporúčam mladým ľuďom, aby sa zúčastnili Svetových dní mládeže, lebo načerpajú nové impulzy pre osobný život viery a dúfajme, že ich to vyprovokuje k väčšej angažovanosti vo svojich farnostiach, keď sa vrátia domov.

Svetové dni mládeže v mnohých naštartovali nový život viery alebo našli svoje životné povolanie. Som presvedčený, že v takomto duchu sa bude niesť aj stretnutie v Madride.

Teším sa, že sa tam stretneme!

Každý pútnik potrebuje správnu výbavu a prípravu...

Každý pútnik potrebuje správnu výbavu a prípravu...

FOTO: Tkkbs.

Príspevok vladyku Milana Chautura, košického eparchu bol dňa 5.05.2011 exkluzívne publikovaný na slovenskom profile SDM11 na FB.

Vladyka Chautur počas katechéz pre Slovenských pútnikov, ktorí sa zúčastnili Svetových dní mládeže v Sydney.

Vladyka Chautur počas katechéz pre Slovenských pútnikov, ktorí sa zúčastnili Svetových dní mládeže v Sydney.

Svetové dni mládeže od svojich počiatkov prinášajú mladým ľuďom celého sveta mnohé inšpirácie pre kresťanské nasmerovanie všetkých ich snáh.

Sprevádzajúc slovenskú mládež na piatich miestach svetových stretnutí mladých môžem skonštatovať, že myšlienky podané hlavou Katolíckej cirkvi ich sprevádzali nielen do svojich domovov, ale aj ich mladými životmi.

Preto s radosťou dávam svoje požehnanie a sprevádzam svojimi modlitbami všetkých, ktorí sa toho roku plánujú zúčastniť na SDM v Madride. Prajem im z celého srdca, aby zakorenení v Kristovi prinášali veľa ovocia viery a dobrých skutkov, ktoré svet tak veľmi potrebuje

FOTO: http://www.tkkbs.sk.

Príspevok otca Mareka Forgáča, duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Článok bol dňa 3.03.2011 exkluzívne publikovaný na slovenskom profile SDM11 na FB.

Moja prvá skúsenosť Svetových dní mládeže bola v roku 1991 v Čenstochovej. Ako stredoškolák, ktorý väčšinu školopovinného času presedel v laviciach totalitného režimu, som atmosféru stretnutia mladých veriacich z celého sveta vnímal veľmi intenzívne.

Pre nás z Východnej Európy to bol nezabudnuteľný zážitok vidieť toľkých mladých z iných kútov planéty, ktorí tak spontánne vyjadrovali a manifestovali svoju vieru nielen v kostoloch, ale aj na uliciach. My sme tomu nechceli uveriť, lebo za takéto prejavy viery sme v minulosti boli prenasledovaní.

Neľahké podmienky ubytovania a cestovania nič neznamenali oproti tomu, čo sme si odtiaľ odnášali. Ján Pavol II. mal naozaj charizmu pre mladých…

Moja posledná skúsenosť Svetových dní mládeže bola v roku 2008 v Sydney. Mal som tú milosť, že som sa tam dostal. Rovnako aj to bol silný zážitok, ale v mnohých okolnostiach rozdielny od toho prvého. Podmienkami, vybavením i organizáciou to bolo oveľa pokrokovejšie. Už mi nepripadalo zvláštne, že toľkí mladí verejne vyjadrujú svoju vieru.

Tentoraz som obdivoval odhodlanie ľudí precestovať kus sveta, obetovať čas i svoje úspory, aby mohli byť súčasťou veľkolepého stretnutia s pápežom. Obdivoval som všetkých, ktorí napriek anti-kampani neustále prebiehajúcej aj počas svetového stretnutia nebojácne obhajovali postoje svojej viery. Obdivoval som opatrnosť Benedikta XVI., ktorý dobre vedel, do akého „uvoľneného a nezávislého sveta u protinožcov“ prišiel. Benedikt má naozaj charizmu pre túto dobu…

Povzbudzujem všetkých, ktorí uvažujú o svojej účasti na Svetových dňoch mládeže v Madride. Niektoré príležitosti sú jednoducho výnimočné.

Otec Forgáč so skupinou mladých z košického UPC počas prvomájového výletu v roku 2010 v Smrekovici.

Fotowww.upcke.sk.

Príspevok sestry Heleny Torkošovej z Kongregácie školských sestier sv. Františka, o tom, prečo sú Svetové dni mládeže dôležité a čo pre ňu znamenajú. Sestra Helena pôsobí v Prešove a je aktívna v katolíckom spoločenstve Maranatha. Článok bol dňa 23.02.2011 exkluzívne publikovaný na slovenskom profile SDM11 na FB.

Na Svetových dňoch mládeže som sa osobne zúčastnila dvakrát, a to v Čenstochovej (1991) a Ríme (2000). Je to pre mňa zážitok univerzálnej Cirkvi, na ktorý nikdy nezabudnem.

Pravdou je, že niečo podobné sa dá len veľmi ťažko vytvoriť v malom formáte, ako napríklad vo farnosti alebo v spoločenstve. Poznám ľudí, ktorí nemajú radi „masovky“ a ktorí sa nakoniec rozhodli ísť. Rýchlo zmeli postoj, lebo medzinárodnosť, ktorú môžu zakúsiť na SDM, môžeme len ťažko vytvoriť na Slovensku. To by bolo možné jedine vtedy, keby sa SDM mali uskutočniť u nás doma…

Keď som bola so skupinou mladých na SDM všetci sme sa povzbudili vo viere; získali sme veľa kontaktov a s mnohými ľuďmi zo zahraničia spolupracujeme ako spoločenstvo dodnes. Načerpali sme veľa inšpirácie v oblasti evanjelizácie a priniesli si domov veľa nápadov, ktoré sme pri príprave rôznych duchovných obnov a evanjelizačných programoch vo farnosti aplikovali aj niekoľko rokov po SDM.

Veľkým zážitkom bola pre mňa osobne účasť na medzinárodných svätých omšiach, či na nočných modlitbových bdeniach so Svätým Otcom. Reprezentovať Slovensko v zahraničí a vydať svedectvo iným o našej viere bola pre nás česť. Vždy nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, koľko nás je zo Slovenska.

K nášmu prežívaniu viery patrí aj putovanie, ktoré je spojené s obetou a tú môžeme za niečo obetovať. SDM sú príležitosťou putovať a vydobyť niečo s Kristom. V súčasnosti hľadám spôsob, ako nájsť dostatočné množstvo peňazí, aby som sa mohla Svetových dní mládeže zúčastniť aj tento rok!

Sestra Helena Torkošová, ktorá je aktívna v katolíckom spoločenstve Maranatha v Prešove je známa svojou ráznosťou a zapálenosťou pre Božie veci.

Foto: Archív sestry Heleny Torkošovej, www.maranathapo.sk.

Príspevok špišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru o tom, prečo sú Svetové dni mládeže dôležité a prečo by sa ich slovenská mládež mala zúčastniť. Článok bol dňa 14.02.2011 exkluzívne publikovaný na slovenskom profile SDM11 na FB.

Svetové dni mládeže sú obdivuhodným dielom veľkého pápeža Jána Pavla II. Ako sa v mnohých iných oblastiach života Cirkvi prejavil ako prorok, ktorý vníma znamenia časov a predvída budúcnosť, tak sa to stalo aj v prípade ustanovenia Svetových dní mládeže.

Videl mnohostranné ohrozenia mládeže v súčasnej dobe, ktorá hľadá orientáciu a cestu života. Jej postoje ešte nie sú upevnené ani potvrdené životnou skúsenosťou. Jánovi Pavlovi II. mládež veľmi ležala na srdci. Často ju oslovoval.

Svetové dni mládeže sú pre Cirkev veľkou príležitosťou osloviť ju a ukázať že Cirkvi, a v nej Kristovi, veľmi záleží na tom, aby dostala správnu orientáciu, aby vedela medzi premnohými postojmi k životu zaujať ten, ktorý jej zabezpečí vnútornú radosť, istotu pravdy a pevnú nádej v budúcnosť, ktorá presahuje horizonty tohto sveta.

Okrem toho je to veľké medzinárodné stretnutie mládeže. Vznikajú nové kontakty a možnosti výmeny skúseností i fyzických návštev. Nadväzujú sa tu mnohé komunikácie, najmä cez e-mail a internet, či Facebook.

V novej dobe treba vidieť nové pozitívne možnosti a tak budovať nový svet, ktorého budúcnosť je v rukách mládeže. Svetové dni mládeže sú pre mňa znamením a nádejou na lepšiu budúcnosť sveta.

Foto: www.tkkbs.sk.