Archive for the ‘Oficiálne správy’ Category

Jedným z hlavných dôvodov vzniku Svetových dní mládeže bola snaha opätovne prebudiť medzi mladými ľuďmi záujem o poklady viery. Sviatosť oltárna k nich nepochybne patrí a aj počas tohtoročných SDM bude jej prítomnosť kľúčová.

Svätý Otec bude počas sobotňajšej Vigílie na Cuatro Vientos viesť adoráciu a poklonu Sviatosti oltárnej.

Okrem toho, že počas stretnutia v Madride bude vo viac ako 50 kostoloch po celom meste vystavená Sviatosť oltárna, v sobotu 20. augusta počas vigílie na Cuatro Vientros vystaví Svätý Otec Benediktom XVI. Sviatosť oltárnu v monštrancii Arfe.

Táto monštrancia je známa tým, že sa v deň sviatku Kristovho tela a krvi používa počas procesie v uliciach mesta Toledo. Jedná sa o vrcholné dielo španielskeho zlatníctva, ktoré je staré 500 rokov.

Poklona sa bude konať taktiež na verejných priestranstvách, napríklad v Parku Retiro. Mladí tam nájdu veľkokapacitný stan, o ktorý sa budú starať misionárky Matky Terezy, kde bude sviatosť vystavená na poklonu od 10.00h do 24.00h.

Rôznorodosť hnutí a jazykov

V Katolíckej cirkvi existuje množstvo hnutí a inštitútov, ktoré majú vo svojej náplni poklonu Sviatosti oltárnej: Schoenstatt, rodina Dominikánov, Maristi, Regnum Christi, Fokoláre, Kresťankské krúžky, Rád Escalopios alebo Rád Svätého Jána z Boha.

Ďalšie podujatia budú medzinárodného rázu. Rytieri Kolomba budú organizovať veľký počet aktivít pre anglicky hovoriacich pútnikov v budove Palacio de Deportes, ktorá má kapacitu viac než 9 000 osôb. Kumunita Taizé z Francúzska a bosí Karmelitáni z Avignonu a Paríža pripravia modlitbové stretnutia pre francúzsky hovoriach pútnikov.

Niektoré z uvedených podujatí budú mať aj ďalší sprievodný program: hudbu, koncerty. Komunita Chemin Neuf sa po modlitbovom stretnutí vyberie šíriť odkaz evanjelia spevom prostredníctvom gigantického medzinárodného zboru. Cestou na námestie Plaza de Oriente budú pozývať okoloidúcich, aby sa k nim pridali.

Námestie Plaza de España bude ďalším z masových bodov šírenia odkazu kresťanstva. Festival Anuncio spolu s hnutím Charizmatická obnova budú mať na starosti duchovnú obnovu. V tejto časti Madridu budú taktiež vystavené pre verejnú úctu relikvie Terezky z Lisieux.

Mladí s obľubou vyhľadávajú miesta modlitby počas SDM, aby tak v tichosti predniesli svoje modlitby.

Ako vznikla táto iniciatíva

Počas Svetových dní mládeže v Ríme v jubilejnom roku 2000, vtedajší pápež Ján Pavol II. požiadal, aby rímske kostoly a chrámy ostali otvorené s vystavenou Sviatosťou oltárnou.

Mladým ľuďom sa takto dala možnosť v tichosti, v prítomnosti Sviatosti oltárnej, sa zamyslieť nad zážitkami a dojmami zo stretnutia. Výsledok bol prekvapujúci. Taktiež bola prekvapujúca nekonečná procesia mladých, hľadajúcich zmierenie s Bohom vo Sviatosti zmierenia.

FOTO: Archív SDM11.

Sieť mestskej hromadnej dopravy (MHD) v autonómnej oblasti Madrid je jednou z najkompletnejších na svete. Vďaka hustote liniek, prijateľnému cestovnému a poriadku a kvalitnému vybaveniu, obyvatelia Madridu využívajú na dopravu predovšetkým metro a mestské autobusy. Počas konania sa Svetových dní mládeže budú linky MHD posilnené tak, aby sa ponúkli čo najlepšie služby pútnikom.

Konzorcium verejnej dopravy regiónu Madrid je organizácia ktorá zastrešuje jednotlivých poskytovateľom služieb verejnej dopravy. Koordinuje služby, siete a ceny tak, aby cestujúcim bola poskytnutá čo najväčšia dopravná kapacita a služby na vysokej úrovni. O to sa spoločne usilujú vláda Autonómnej oblasti Madrid, Magistrát mesta Madrid, obecná samospráva ďalších lokalít, Španielska vláda, ako aj štátne a súkromné spoločnosti.

Všetky hlavné podujatia počas SDM sa budú konať v meste Madrid a preto vám odporúčame, aby ste využívali MHD. Pre pútnikov zaregistrovaných na 3 alebo 7 dní bude MHD v tomto období zdarma.

Ako sa dostanete do Madridu z medzinárodného letiska Barajas?

Ak pricestujete do Madridu lietadlom, do centra sa najrýchlejšie dostanete linkou metra č. 8, ktorá má na letisku 2 zastávky: Aeropuerto T1-T2-T3 a Aeropuerto T4 (konečná zastávka). Ďalej odtiaľ premávajú dve autobusové linky MHD (101 a 200) a takzvaná expresná autobusová linka.

V každom prípade, cesta do centra mesta potrvá v rozpätí od 30 do 45 minút. Ak máte turistický časový lístok alebo lístok SDM, nemusíte platiť príplatok 1 € pri ceste na alebo z letiska. Časové lístky nie sú platné v expresnej autobusovej linke.

Mapa metra v meste Madrid, ktorú si ľahko stiahnete z internetu alebo ju dostanete k dispozícii na každej metro zastávke.

Popis MHD v Madride

Madrid má kvalitnú sieť MHD, ktorá uľahčí dopravu pútnikov počas SDM. Súčasťou systému MHD sú výmenné stanice, strategicky rozmiestnené po celom meste, ktoré umožňujú rýchly prestup medzi rôznymi druhmi dopravy.

Jednotlivé druhy MHD

Metro

Metro pozostáva z 12 liniek a jednej prípojky s celkovou dĺžkou takmer 300 km a 237 staníc. Bližšie informácie o trasách a staniciach nájdete na pláne MHD Madridu, ktorý dostanete spolu s batohom pútnika alebo na webe www.crtm.es.

Metro premáva väčšinou v meste Madrid, no čiastočne pokrýva aj ďalších 11 miest v autonómnej oblasti. Prevádzka metra bola zahájená v roku 1919. Z uvedeného dôvodu sa staršie a horšie prístupné stanice postavené pred mnohými rokmi používajú spolu s modernými stanicami s dobrou prístupnosťou.

Metro premáva v čase od 6.00 hod. do 01.30 hod., každý deň v roku. Prevádzková doba stanice Pitis (linka 7) a úseku Puerta de Arganda – Arganda del Rey na linke 9 je kratšia. Niektoré východy z metra sa zatvárajú skôr, avšak vždy je nablízku otvorený východ. Cestovný poriadok je vystavený priamo v stanici.

Ľahké metro a električka

Sieť ľahkého metra a električky tvoria štyri linky s celkovou dĺžkou 36 kilometrov. Sieť bola uvedená do prevádzky len nedávno a je plne prístupná. Pokrýva okrajové štvrte na severe Madridu a mestá Pozuelo de Alarcón, Boadilla del MonteParla. Prevádzková doba je podobne, ako v prípade metra, od 06.00 hod. do 01.30 hod., každý deň v roku.

Mestské autobusy MHD

Mestské autobusy MHD (modré a červené) premávajú v meste Madrid počas celého roka, 24 hodín denne. Existujú denné a nočné linky. Hustá sieť liniek autobusov MHD pozostáva z 216 liniek. Všetky autobusy majú dobrú prístupnosť a klimatizáciu. Vodič predáva lístky na jednotlivé cesty.

Prímestské vlaky

Sieť prímestských vlakov tvorí 8 liniek a 98 staníc. Prímestské vlaky spájajú najdôležitejšie lokalite v regióne s centrom hlavného mesta, kde sa nachádzajú viaceré stanice ako Sol, Atocha, Nuevos Ministerios alebo Príncipe Pío. Vlaky premávajú mestom v tuneloch a celá sieť je dobre prepojená s metrom ako aj dopravným systémom na povrchu.

Prímestské autobusy

Sieť prímestských autobusov v oblasti Madridu pozostáva z 349 liniek, z ktorých je 33 nočných. Spájajú rôzne lokality v oblasti predovšetkým s hlavným mestom.

Počiatočná stanica väčšiny liniek je na niektorej z autobusových staníc v meste Madrid, ktoré sa nachádzajú pri vstupných bodoch štátnych ciest. Autobusové stanice sú umiestnené väčšinou v podzemí, čo značne uľahčuje prestup na metro.

V súčasnosti je prevádzke 5 autobusových staníc tohto druhu: Plaza de Castilla (cesty A1 a M-607, autobusy s číselným radom 100), Avenida de América (cesta A-2, autobusy s číselným radom 200), Plaza Elíptica (cesta A-42), Príncipe Pío (cesta A-5, autobusy s číselným radom 500) a Moncloa (cesta A-6, autobusy s číselným radom 600).

Cestovný lístok SDM je neprenosný a počas SDM ho určite využijete. Dobre ho uschovajte a chráňte pred stratou, lebo organizačný výbor vám nemôže zaručiť, že v prípade straty vám bude vystavený náhradný lístok.

Na opačnej strane lístka je potrebné uviesť číslo OP alebo pasu.

Po každom nastúpení do dopravného prostriedku alebo prístupe do plateného priestoru MHD si lístok označte v označovacích strojoch. V prípade metra alebo prímestských vlakov sú umiestnené pred vstupom do stanice. V prípade autobusu alebo ľahkého metra sú umiestnené priamo vo vozidle. V niektorých prípadoch je potrebné lístok označiť aj pri výstupe.

Autobusy MHD v ďalších lokalitách

Okrem samotného Madridu je v regióne ďalších 38 lokalít, ktoré majú vlastnú, väčšinou malú sieť MHD. Umožňujú dopravu na hlavné podujatia, do nemocníc, zdravotných stredísk, dopravných staníc MHD, nákupných alebo zábavných centier a pod.

Bližšie informácie o trasách a staniciach nájdete v pláne MHD Madridu, ktorý dostanete spolu s batohom pútnika alebo opäť na webe www.crtm.es.

Ako môžete využívať MHD počas SDM?

Všetci pútnici, zapísaní na SDM budú mať k dispozícii cestovný lístok, vydaný pri príležitosti organizácie SDM. Cestovný lístok SDM je platný 3 alebo 7 dní od prvého použitia. Doba platnosti lístka je pondelka 22. augusta (v skutočnosti do 05.00 hod. dňa 23. augusta).

Je platný v tarifnej zóne T, vo všetkých typoch integrovanej verejnej dopravy madridskej autonómnej oblasti (metro, ľahké metro, prímestské vlaky, mestské autobusy MHD a prímestské autobusy), okrem expresnej autobusovej linky na letisko v Madride.

Odporúčame, aby ste sa vopred informovali o trasách a druhoch verejnej dopravy, ktorú môžete používať. Informácie získate v ubytovni, centrách organizácie alebo informačných bodoch v staniciach MHD.

Odporúčania o spôsoboch dopravy

V dňoch od 16. do 19. augusta

 • V Madride požívajte verejnú dopravu. Nepoužívajte vlastné vozidlo.
 • Dávajte si pozor na osobné veci, hlavne vo vozidlách verejnej dopravy.
 • Pre uľahčenie nástupu a výstupu z vozidiel MHD, pred nástupom umožnite najskôr výstup cestujúcich.
 • Neostávajte pri dverách vozidla a postupujte dovnútra autobusu alebo vagónu.
 • Ak cestujete v skupine, poznačte si telefónne číslo vedúceho skupiny.
 • Venujte pozornosť informáciám na oznamovacích tabuliach a hláseniam rozhlasu v MHD.
 • Vzdialenosti v historickom centre Madridu nie sú veľké a v prípade veľkého počtu cestujúcich na jednej zastávke vám odporúčame, aby ste išieli na druhú, kde bude menej cestujúcich. Ak ste v centre mesta, môžete ísť na podujatia, ktoré sa budú konať v oblasti Cibeles – Colón peši.
 • Počas podujatí v oblasti Cibeles – Colón budú z bezpečnostných dôvodov s najväčšou pravdepodobnosťou zatvorené počas časti dňa stanice metra Banco de España, Colón a vlaková stanica Recoletos. Odporúčame vám, aby ste s dostatočným predstihom využili niektorú z najbližších staníc: Serrano, Alonso Martínez, Chueca, Sevilla alebo Retiro.
 • Je vhodné, aby ste sa oboznámili s cestovným poriadkom MHD na informačných paneloch v staniciach tak, aby ste sa moholi dopraviť na miesto, kde ste ubytovaní, hlavne mimo mesta Madrid.

Odporúčania počas podujatia v Cuatro Vientos, v dňoch 21. a 22. augusta

 • Prístup autobusov a súkromných vozidiel nebude v blízkosti objektu povolený. Na leteckú základňu Cuatro Vientos príďte verejnou dopravou alebo peši. Puerta del Sol je od Cuatro Vientos vzdialená 7 kilometrov a cestu je možné absolvovať peši za dve hodiny cez ulice alebo parky s množstvom stromov. Najbližšie vlakové stanice a zastávky metra: Aviación Española (Metro, linka 10), Las Águilas (vlaková stanica, linka C-5), La Peseta (Metro, linka 11), Aluche (Metro, linka 5, vlaková stanica, linka C-5), odkiaľ bude premávať špeciálna autobusová linka MHD. Pešia vzdialenosť uvedených zastávok a staníc od objektu je menej ako 30 minút. Zo stanice Cuatro Vientos (metro a vlak) nebude prístup do objektu a preto sa jej používanie neodporúča. Overte si trasy odporúčané organizačným výborom.
 • Overte si sektor, ktorý vám bol pridelený a podľa toho sa dopravte na najbližšiu stanicu k vstupnej bráne.
 • Zoberte si so sebou jedine tie veci, ktoré budete potrebovať. Vo vozidlách MHD si zložte batoh a uložte si ho k nohám.
 • Zariaďte sa tak, aby ste docestovali do Cuatro Vientos bez časovej tiesne. Majte na zreteli, že vo vozidlách MHD a pri vstupnej bráne bude veľké množstvo ľudí. Za normálnych okolností je ktorákoľvek vlaková stanica alebo zastávka metra vzdialená z okolia Cuatro Vientos menej ako 60 minút.
 • V každom momente dodržiavajte pokyny pracovníkov poriadkových a dopravných služieb.
 • Pre urýchlenie dopravy vlakov sa nesnažte nastúpiť po zaznení zvukového signálu alebo pri veľkom počte cestujúcich. Ostaňte pri vstupných dverách a počkajte na nasledujúci vlak.
 • Po skončení podujatí na Cuatro Vientos buďte trpezliví pri čakaní a snažte sa spolupracovať počas odchodu z objektu.

Ďalšie informácie

Informačný telefón pútnika: 902 20 11 08
Informácie o MHD: 012
http://www.madrid11.com

Organizácia pripravila rôzne druhy ubytovania, aby ste sa v Madride cítili ako doma. Ak ste sa zaregistrovali ako pútnici a požiadali ste o ubytovanie, pravdepodobne ste už dostali informáciu od organizačného výboru ohľadom ubytovania.

Ako už pravdepodobne viete, existujú dva druhy ubytovania:

 • Veľkokapacitné ubytovanie (výstavné haly, školy alebo farnosti)
 • Ubytovanie v rodinách

Organizačný výbor ponúka tieto priestory pútnikom, ktorí pri registrácii zvolili nasledovné varianty:

 • A1 (celý týždeň: ubytovanie a strava)
 • A3 (celý týždeň: iba ubytovanie)
 • B1 (iba víkend: ubytovanie a strava)

Privítanie pútnikov začína 15. augusta v dopoludňajších hodinách. V zvláštnych prípadoch sa ubytovne zatvoria v pondelok 22. augusta v dopoludňajších hodinách. V rámci variantov A1 a A3 je ubytovanie možné od 15.augusta do 22.augusta dopoludnia. V rámci variantu B1 je ubytovanie možné od popoludnia 19. augusta do 22. augusta dopoludnia.

Veľkokapacitné ubytovanie

Veľkokapacitné ubytovanie je určené predovšetkým pre veľké skupiny pútnikov. Účastníkom, ktorí prídu v rámci veľkých skupín bude poskytnuté ubytovanie vo veľkokapacitných priestoroch, ktoré budú upravené ako ubytovne a spoločné priestory pre účastníkov Svetových dní mládeže.

Vo väčšine ubytovní sa nachádzajú sociálne zariadenia, priestory na spanie a skupinové stretnutia. S ohľadom na charakteristiku tohto druhu ubytovania je vhodné, aby si pútnici priniesli spací vak a karimatku alebo nafukovačku. V priestore na spanie budú účastníci rozdelení podľa pohlavia.

Niektoré ubytovne budú mať kaplnku vhodnú pre slávenie svätej omše, poklonu sviatosti oltárnej alebo na modlitbu a meditáciu.

Mesto Madrid a jeho okolie bolo rozdelené podľa jazykových zón. Taktiež katechézy biskupov sa budú konať v rôznych zónach tak, aby sa pútnici ubytovaní v priestoroch spravovaných organizačným výborom nemuseli zbytočne presúvať na dlhé vzdialenosti na miesta, kde sa bude konať katechéza v ich jazyku.

Každá ubytovňa bude mať vedúceho logistiky zodpovedného za ubytovanie, ktorý bude spolu s dobrovoľníkmi organizačného výboru k dispozícii pre vybavenie požiadaviek pútnikov ubytovaných v týchto priestoroch.

Vďaka spôsobu registrácie sa nám podarilo ubytovať v blízkosti skupiny, ktoré o to požiadali a docieliť, aby členovia tej istej komunity alebo skupiny neboli od seba vzdialení.

U koho sa prihlásiť po príchode na ubytovňu?

 • Organizačný výbor pridelil každej ubytovni vedúceho ubytovania
 • Každá ubytovňa bude mať zároveň osobu zodpovednú za privítanie. Bude mať na starosti hlavné záležitosti ohľadom privítania pútnikov.

Aké veci je potrené doniesť na ubytovňu?

 • Spací vak
 • Karimatka alebo nafukovačka
 • Uterák
 • Plavky
 • Šľapky
 • Športová obuv

Po príchode na ubytovňu sa hláste u vedúceho privítania, ktorý vám odovzdá batoh pútnika a podá nasledovné informácie: miesto, kde si môžete vyzdvihnúť akreditáciu, stravné lístky, dátum a čas odchodu každej skupiny, miesto katechézy a ďalšie informácie o dôležitých miestach, doprave a pod.

Ak ste vedúcim skupiny pútnikov po príchode na ubytovňu sa musíte hlásiť u vedúceho ubytovania, ktorý vím podá nasledovné informácie: ubytovací poriadok, základné pravidlá spolunažívania a zloženie podporných tímov (ich členmi sú pútnici rôznych skupín a boli vytvorené za účelom dodržiavania čistoty , poriadku a bezpečnosti).

Ako budú vyzerať sociálne zariadenia a sprchy?

V mnohých ubytovniach bude bývať veľké množstvo pútnikov. Sociálne zariadenia a sprchy sa budú používať spoločne podľa okolností.

 • Odporúčame používať plavky a šľapky, aby sa uvoľnil priestor čo najrýchlejšie ďalším pútnikom a bola zachovaná čistota.
 • Príslušný podporný tím bude mať na starosti upratovanie, dopĺňanie toaletného papiera, atď.
 • Je potrebné rešpektovať oddelené priestory pre ženy a mužov.

Otváracie hodiny ubytovní

Presný otvárací čas ubytovne oznámi vedúci ubytovania. Všeobecné pravidlá sú nasledovné:

 • Dopoludnia sa ubytovne zatvoria približne o 10.30 hod.
 • Večer sa otvoria o 22.30 hod. a opätovne budú zatvorené o polnoci.
 • Počas dňa budú ubytovne zatvorené z bezpečnostných dôvodov a nikto tam nemôže zostať. V prípade choroby, vedúci privítania zavedie pútnika do príslušnej farnosti.
 • Taktiež z dôvodu bezpečnosti, budú ubytovne uzavreté aj v nočných hodinách. Pre zabezpečenie odpočinku pútnikov sa bude zatvárací čas striktne dodržiavať.
 • Noc zo soboty na nedeľu strávia pútnici na letisku Cuatro Vientos. Ubytovne ostanú v uvedenú noc zatvorené. V sobotu 20. augusta sa zatvoria a opätovne sa otvoria v nedeľu približne o 22.30 hod. (vedúci ubytovania vím podá bližšie informácie ohľadom otváracej doby počas týchto dní).

Ubytovací poriadok 

Kde si môžete odpočinúť v čase, keď bude ubytovňa zatvorená?

 • Na odpočinok vám odporúčame okolité parky. Obzvlášť park Retiro, kde je nespočetné množstvo zelene a kde si môžete oddýchnuť v tieni.
 • V prípade choroby, vedúci privítania môže zaviesť pútnika do príslušnej farnosti.

Je ubytovanie bezpečné?

 • Vedúci ubytovania budú robiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Z bezpečnostných dôvodov budú ubytovne uzatvorené v stanovenom čase. Odporúčame, aby si pútnici so sebou brali cennosti a veci väčšej hodnoty.
 • Vstup do ubytovne bude možný jedine s akreditáciou pútnika.
 • Akúkoľvek škodu, poškodenie veci alebo krádež ohláste ihneď vedúcemu ubytovania.

Čistota a poriadok na ubytovni taktiež záležia od každého

Batohy a spacie vaky v triedach a miestach vyhradených pre spanie je potrebné uložiť do radu tak, aby sa medzi nimi dalo prechádzať.

Odpadky podľa možnosti odhadzujte do smetných košov a rešpektujte separovaný zber tak, aby bolo možné odpad recyklovať.

Podporné tímy zodpovedné za čistotu budú mať na starosti nasledovné úlohy: vyprázdnenie smetných košov, výmena plastových vreciek a pod.

Ubytovanie v rodinách

Ubytovanie v rodinách je druhou z možností, ktorú SDM Madrid ponúkajú. Túto formu ubytovania si spoločenstvo môže zvoliť pri zápise. Je obzvlášť vhodná pre malé spoločenstvá. Pobyt v rodinách určite obohatí pobyt na stretnutí. Mladí spoznajú spôsob života kresťanských rodín v Madride a potreba starostlivosti o pútnika bude určite obohacujúca aj pre rodinu.

Rodiny ponúkajú jedine ubytovanie. Stravovanie si hradia pútnici sami. Bude zabezpečené organizačným výborom pre pútnikov, ktorí o to požiadali pri zápise (varianty A1 a B1: ubytovanie a stravovanie).

Keďže ubytovanie v rodinách je závislé od srdečnej ponuky rodín v Madride, nie je možné zaručiť ubytovanie v blízkosti jazykovej zóny, do ktorej bude pútnik začlenený. Taktiež nie je možné zabezpečiť, že členovia tej istej skupiny budú ubytovaní nablízku.

Ako sa správať v rodine?

 • Rodina, ktorá vás prichýli bude počas týchto dní aj vaša rodina a ponúkne vám všetku svoju starostlivosť. Odvďačte sa im za to.
 • Dodržujte pokyny hostiteľa.
 • Snažte sa podľa možností prispôsobiť režimu vašej novej domácnosti.
 • Dbajte o poriadok a dávajte pozor na veci ešte viac, ako vo vlastnej domácnosti.
 • V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov a námetov sa obráťte na vedúceho farnosti, do ktorej vaša rodina patrí.

Čo urobiť v prípade straty pasu alebo nehody? Ako predísť núdzovým prípadom alebo sa postarať o 100% bezpečnosť členov skupiny? Organizácia Svetových dní mládeže 2011 ponúka v rámci Sprievodcu pútnika dôležité inštrukcie, ktoré vám môžu pomôcť v mimoriadnych a núdzových situáciách.

Telefonát v prípade núdze

Madrid má jednu z najlepších organizácií pre núdzové prípady na svete, ktorá je prístupná na čísle 112. Na tomto čísle vám poskytnú akýkoľvek druh pomoci, ktorý potrebujete. Oddelenie pre bezpečnosť a núdzové prípady Svetových dní mládeže spolu s Generálnym riaditeľstvom pre núdzové prípady a civilnú ochranu madridskej radnice vydávajú pre pútnikov nasledujúce odporúčania:

Telefónne číslo pre núdzové prípady: 112
Telefónne číslo prístupné 24 h denne na pomoc osobám s postihnutím: 91 177 50 08
Telefónne číslo na pomoc pútnikom: 902 2011 08

Skôr než zavoláte, premyslite si informáciu, ktorú idete poskytnúť. Hovory na telefónne číslo 112 a na číslo určené pre osoby s postihnutím sú bezplatné, pričom je možné zavolať z akéhokoľvek telefónu, vrátane mobilu. Falošné hovory sú problémom všetkých, no zodpovednosť nesie jednotlivec.

Čo možno najpokojnejšie a najjasnejšie opíšte váš problém a uveďte, či je niekto zranený alebo v nebezpečenstve. Čas je dôležitý, ale nebuďte príliš unáhlení. Nepredpokladajte, že niekto už zavolal, spravte to vy.

Upresnite, kde sa nehoda stala – ulica a číslo, cesta. V niektorých prípadoch uľahčíte identifikáciu miesta nehody, ak udáte nejaký záchytný bod. Počkajte na príchod volanej služby a po jej príchode im uveďte miesto nehody a všetky informácie, ktoré máte.

Veľká koncentrácia ľudí

Nasledujúce rady by ste mali mať na pamäti pred, počas a po každom podujatí SDM:

Pred podujatím

Prídite sýti a s dobrým dostatkom tekutín v tele. Prineste si vodu, najlepšie v plastovom obale.

Oblečte si pohodlné a vhodné oblečenie. Na stretnutia, ktoré sa budú konať vonku si prineste potrebné vecí na ochranu pred teplom, dažďom alebo zimou.

Vezmite si vhodnú, najlepšie uzavretú obuv. Najväčší počet zranení pri takýchto podujatiach vzniká na chodidlách.

Mali by ste mať pri sebe preukaz totožnosti. V prípade, že ste zodpovední za skupinu, pripravte si zoznam s ich osobnými údajmi a aspoň s jedným telefónnym kontaktom, najlepšie na mobil a pripevnite ho každému pútnikovi na viditeľné miesto na oblečení. To isté platí aj pre osoby zodpovedné za osoby s postihnutím.

S osobami, ktoré vás sprevádzajú si dohodnite miesto stretnutia v lokalite konania slávnosti, aj mimo nej pre prípad, že by ste sa stratili.

Informujte niekoho z rodiny alebo známych o tom, kde sa budete nachádzať.

V prípade, že beriete lieky, nezabudnite si ich vziať.

Počas podujatia

Venujte pozornosť pokynom bezpečnostného a organizačného personálu.

Oboznámte sa s únikovými východmi a evakuačným plánom, ktorý pripravila organizácia.

Dávajte si pozor na svoje osobné veci.

Po podujatí

Riaďte sa pokynmi bezpečnostného a organizačného personálu.

Dbajte na svoje osobné veci.

Pokojne opustite miesto.

V prípade núdze

Informujte o udalosti a venujte pozornosť odporúčaniam Pohotovostnej služby.

Nasledujte pokyny Pohotovostnej služby a nenarúšajte záchranné práce.

Ak je potrebná evakuácia, choďte pokojne a v rade na miesto stretnutia. Nikdy necúvajte a nevracajte sa späť. Netlačte sa, nebežte, nekričte. Toto všetko vyvoláva poplach a reakcie nebezpečné pre všetkých.

Keď sa dostanete do bezpečnej zóny, uistite sa, že celá vaša skupina je prítomná. Ak by tomu tak nebolo, oboznámte Pohotovostnú službu o neprítomných osobách, uveďte ich popis a miesto, kde ste ich naposledy videli.

Vlna horúčav

Ako iste viete, v auguste je v Madride poriadne horúco a je potrebné, aby ste sa chránili. Žiadame vás preto, aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi a vyhli sa tak dehydratácii.

Vonku

Na ochranu pred slnkom použite klobúk, slnečné okuliare a ochranné krémy.

Dlhodobé vystavovanie sa slnku môže vyvolať náhlu horúčosť a neskôr aj rakovinu kože. Preto sa chráňte a oblečte si ľahké oblečenie.

Snažte sa nebyť na slnku počas najväčšej horúčavy (medzi 12 a 18 hodinou). Počas týchto hodín znížte telesnú aktivitu.

Ak musíte vonku vykonávať aktivity počas týchto hodín, nezabudnite na odpočinok a na ochranu pred slnkom.

Vyhýbajte sa alkoholu a kofeínu, môžu spôsobiť dehydratáciu! Pite vodu, aj keď nie ste smädní.

Oblečte si ľahké, voľné oblečenie svetlých farieb, vyrobené z prírodných materiálov.

Ak vás čaká dlhá cesta, nezabudnite si odpočinúť a osviežiť sa. Buďte predvídaví a vezmite si so sebou dostatok tekutín na cestu.

V interiéri

Nechajte žalúzie spustené a okná otvorené.

Často sa sprchujte v studenej vode.

Vypite najmenej 3 litre vody denne.

Z času na čas sa spýtajte, ako sa majú  členovia vašej skupiny. Ak vidíte, že sa niekto z nich zle cíti, oznámte to osobe zodpovednej za skupinu.

Jedzte malé porcie a viackrát za deň.

Alkoholické nápoje požívajte s mierou.

Inštrukcie pre prípad hromobitia

Nikdy vonku nepoužívajte mobilný telefón v čase hromobitia (predovšetkým ak je sprevádzané bleskami).

Vyhnite sa zotrvaniu na vysokých miestach.

Neschovávajte sa v tom čase pod stromami, hlavne ak sú opustené.

Vzdiaľte sa od drôtov, mreží a kovových predmetov.

Ak vás hromobitie prekvapí v čase, keď šoférujete, zapamätajte si, že uzatvorené auto môže byť dobrým útočiskom. Znížte rýchlosť, buďte obozretní, vyhnite sa cestám, ktoré sú zaplavené a nezastavujte sa v zónach, kde sa môže zdržiavať veľké množstvo vody.

Nalaďte si rádio, aby ste boli informovaní o predpovedi počasia.

Straty a nálezy

V prípade krádeže alebo straty pasu, či víz musíte kontaktovať konsultát alebo diplomata vašej krajiny alebo to oznámiť Telefónnemu centru SDM11 na čísle 902 2011 08.

Odporúča sa, aby ste cestovali s fotocópiou vášho pasu a originál uschovali na bezpečnom mieste. V prípade straty vášho pasu pútnika, prídite sa do hlavného sídla SDM11 (Námestie San Juan de la Cruz, 2 b) spýtať, či ho náhodou niekto našiel a vrátil.

Každý zaregistrovaný účastník Svetových dní mládeže obdrží v jednom z jedenástich Koordinačných a príjmových centier pre pútnikov (CECAP) alebo vo svojej farnosti batoh a pas. V batohu nájde potrebnú výbavu a pas mu umožní vstup na kľúčové miesta súvisiace so Svetovými dňami mládeže 2011.

Ubytovanie, strava, doprava, účasť na kultúrnych aktivitách, toto všetko je pripravené pre tých, ktorí sa v predstihu zaregistrovali a dali organizácií vedieť, že sa na Svetových dňoch mládeže zúčastnia.

Počas Svetových dňoch mládeže budú pre pútnikov k dispozícií jedenásť Koordinačných centier CECAP v celom Madride.

Prvé, čo by mal každý zaregistrovaný pútnik po príchode do Madridu urobiť, je obrátiť sa na miesto, kde bude ubytovaný. Tam mu bude – ako účastníkovi Svetových dní mládeže – odovzdaný batoh.

Tí, ktorí sa zaregistrovali bez ubytovania, obdržia batoh pútnika v priestoroch IFEMA (adresa sa dá zistiť na Linke pre pútnikov: 0034/902 2011 08).

Ak si účastník stretnutia zabezpečil ubytovanie sám, môže navštíviť ktorékoľvek z jedenástich Koordinačných a príjmových centier pre pútnikov CECAP (pozn. red.: CECAP zo španiel. Centros de Coordinación y Acogida al Peregrino), ktorých zoznam a kontakty sú uvedené nižšie a vyzdvihnúť si svoj batoh a pas.

Každý batoh pútnika Svetových dní mládeže 2001 bude obsahovať:

1. Evanjelium.
2. Knihu pútnika (ktorá poslúži pri liturgických slávnostiach).
3. Sprievodcu pútnika (s programom a potrebnými informáciami pre účastníkov SDM11).
4. Kultúrnu a liturgickú agendu (s viac než 300 kultúrnymi akciami a katechézami).
5. Katechizmus YouCat.
6. Plán dopravy mesta Madrid.
7. Tričko SDM11.
8. Šiltovku SDM11.
9. Vejár SDM11.
10. Kríž a ruženec.

Bez pasu pútnika ani na krok!

Pri vyzdvihnutí si batohu v Koordinačných centrách CECAP alebo vo svojej farnosti, každý zaregistrovaný účastník tiež obdrží pas pútnika, ktorý mu zabezpečí vstup zadarmo na všetky kultúrne aktivity, rovnako ako aj vstup do múzeí a návštevu madridských pamiatok.

Pre lepšiu identifikáciu a organizáciu je dôležité nosiť pas so sebou. Pútnik musí na pase uviesť svoje osobné údaje (meno), názov miesta ubytovania počas SDM11 a telefónne číslo.

Každý zaregistrovaný pútnik sa bude môcť pri vstupe na kultúrne podujatia preukázať pasom, ktorý mu umožní vstup zadarmo.

Každý zaregistrovaný pútnik sa bude môcť pri vstupe na kultúrne podujatia preukázať pasom, ktorý mu umožní vstup zadarmo.

Pútnik rovnako získa predplatný cestovný lístok, aby sa mohol voľne pohybovať v rámci mesta počas svojho pobytu v Madride. Podľa typu zvolenej registrácie, ďalej obdrží stravné lístky.

Organizácia poskytne počas SDM11 k dispozícií tiež rozmerné Registračné a príjmové centrá, kde sa bude pútnik môcť obrátiť s akýmkoľvek problémom, čo sa týka registrácie. V prípade, že sa nenachádzajú v jeho blízkosti, môže sa so svojou otázkou obrátiť na ktorékoľvek centrum CECAP.

Okrem toho na letisku v Madride a na ďalších kľúčových miestach v centre mesta, kde pútnici budú prichádzať a pohybovať sa, budú umiestnení dobrovoľníci, aby poskytli informácie a pomohli v akejkoľvej situácií.

Zoznam Koordinačných a príjmových centier CECAP

1. Hlavné sídlo SDM11
Námestie San Juan de la Cruz, 2b; (0034)913426779.

2. CECAP Madrid Sever (Vikariát I)
Farnosť San Fernando, Avenida de Alberto Alcocer, 9; (0034)913500841.

3. CECAP Madrid Nordeste (Vikariát II)
Hlavné sídlo Vikariátu, Calle Ignacio Ellacuría, 2; (0034)917252104.

4. CECAP Madrid Východ (Vikariát III)
Farnosť San Jerónimo el Real, Calle Moreto, 2; (0034)914203578.

5. CECAP Madrid Juhovýchod (Vikariát IV)
Farnosť Nuestra Señora de la Misericordia, Calle Arroyo del Olivar, 100; (0034)917773597.

6. CECAP Madrid Juh (Vikariát V)
Hlavné sídlo Vikariátu, Paseo de las Delicias, 27; (0034)915280315.

7. CECAP Madrid Juhozápad (Vikariát VI)
Hlavné sídlo Vikariátu, Plaza Gándara de Oro, 2 bis; (0034)914726761.

8. CECAP Madrid Západ (Vikariát VII)
Kostol de San Aurelio, Calle Evaristo San Miguel, 24; (0034)915599134.

9. CECAP Madrid Severozápad (Vikariát VIII)
Farnosť Santa María Micaela y San Enrique, Calle General Yague, 23; (0034)915794269.

10. CECAP Diecéza ALCALÁ
Biskupský úrad Alcalá de Henares, Plaza de Palacio, 1, Alcalá de Henares; (0034)918886294.

11. CECAP Diecéza GETAFE
Mládežnícka delegácia, Avenida de Juan Carlos I, 3, Getafe; (0034)916958852.

Zoznam Informačných centier pre pútnikov

1. Námestie nezávislosti (Plaza de la Independencia)

2. Letisko Barajas – Madrid (Terminál 1)

3. Letisko Barajas – Madrid (Terminál 2)

4. Letisko Barajas – Madrid (Terminál 4)

5. Letisko Barajas – Madrid (Metro)

6. Stanica Atocha

7. Stanica Chamartín

8. Nuevos Ministerios (Metro)

9. Nuevos Ministerios (Mostradores)

10. Moncloa

11. Námestie Castilla (Plaza de Castilla)

12. Avenida de América

13. Príncipe Pío

14. Plaza Elíptica

15. IFEMA

FOTO: Archív SDM11.

Sprievodca Svetových dní mládeže 2011 má za úlohu uľahčiť pútnikom pobyt a účasť na stretnutí sa so Svätým Otcom. Táto 288 stranová brožúrka o veľkosti 11 x 17 cm bude k dispozícií v šiestich oficiálnych jazykoch: v angličtine, španielčine, taliančine, francúzštine, nemčine a poľštine. 

Štruktúra Sprievodcu SDM11

Sprievodca SDM11 sa vyznačuje svojou praktickosťou, pohodlným spracovaním informácií a jednoduchou prenosnosťou. Svojou veľkosťou sa zmestí do každej kabelky, či cestovného batohu.

Sprievodca pútnica SDM11 ponúka dôležité informácie o stretnutí a ešte oveľa viac.

Sprievodca pútnica SDM11 ponúka dôležité informácie a ešte oveľa viac.

Na začiatku brožúrky si mladí budú môcť prečítať uvítací list kardinála a arcibiskupa Madridu Mons. Antonia M. Rouca Varelu, nájsť údaje a čísla o Cirkvi v Španielsku, dozvedieť sa viac o patrónoch SDM11, či zaspomínať si na Svetové dni mládeže v Santiago de Compostela.

Druhá dôležitá časť Sprievodcu obsahuje samotný program SDM11 spolu zo zaujímavými informáciami o mládežníckom stretnutí. Popri každodennom programe si pútnici budú môcť v rámci Sprievodcu viesť aj malý denník, aby im ani jeden z výnimočných zážitkov neušiel.

Organizácia pripravila aj podrobné informácie ohľadom ubytovania, stravy, dopravy, bezpečnosti pútnikov počas SDM11. Malou pozornosťou je dvadsať madridských miest, ktoré by si mladí nemali nechať ujsť.

Sprievodca obsahuje aj mapu metra, mapu mesta Madrid z pohľadu všetkých dôležitých miest, kde sa uskutočnia hlavné udalosti SDM11, mapu letiska Cuatro Vientos, námestia Cibeles a oveľa viac.

Pól milióna výtlačkov

Celkovo sa vytačí 500.000 kusov Sprievodcu: 165.000 v španielčine, 155.000 v angličtine, 56.000 vo francúzštine, 80.000 v taliančine, 20.000 v nemčine, 15.500 v polštine. Okrem Sprievodcu obdržia pútnici aj Kultúrnu a liturgickú agendu, ktorá sa zatiaľ iba pripravuje a v ktorej nájdu podrobné informácie o viac než 300 kultúrnych podujatí v rámci SDM11.

Sprievodca a Kultúrna a liturgiská agenda nebudú distribuované v batohu pútnika. Vyzdvihnúť si ich budú zaregistrovaní pútnici môcť v rámci Koordinačných centier (v meste Madrid ich bude osem, ďalšie dve budú v diecézach Alcalá a Getafe a posledná sa bude nachádzať v hlavnom sídle SDM11 na Plaza San Juan de la Cruz 2) a na Príjme pútnikov.

FOTO: Archív SDM11.

V súčasnosti je zaregistrovaných 400.000 mladých, 14.000 kňazov, 744 biskupov a 23.000 dobrovoľníkov. Zo Slovenska je zatiaľ prihlásených 3.073 pútnikov. Miest, kde sa uskutočnia katechézy je zatiaľ 250, pričom biskupov – katechistov sa prihlásilo 263. Pripravuje sa 700.000 výtlačkov katechizmu pre mladých YouCat v 6 jazykoch. Toto sú čísla, ktoré dnes na tlačovej konferencii v Ríme predstavila delegácia Svetových dní mládeže 2011.

Skupina dobrovoľníkov v Tlačovej kancelárii Vatikánu.

Skupina dobrovoľníkov v Tlačovej kancelárii Vatikánu.

“Jedinečná skúsenosť z Cirkvi, ktorá je priateľkou mladých a ktorá slúži nových generáciám,” týmito slovami opísal kardinál Stanislaw Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov Svetové dni mládeže. Okrem neho na konferencii vystúpili aj kardinál Antonio María Rouco, výkonný riaditeľ SDM11 Yago de la Cierva, medzinárodná dobrovoľníčka Elsa Vázquez a José Antonio Martínez, ktorý je zodpovendý za príjem pútnikov počas SDM11.

“Pre organizáciu je to veľkým potešením, že sa Svätý Otec rozhodol do svojho programu počas Svetových dní mládeže zaradiť aj spovedanie mladých. Je to prvýkrát v histórií týchto stretnutí mládeže s pápežom,” uviedol Yago de la Cierva. Okrem toho bude Svätý Otec v piatok 19. augusta obedovať s 12 mladými na Apoštolskej nunciatúre v Madride.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnila aj skupina dobrovoľníkov v tričkách SDM11, aby tak reprezentovali hlavnú cieľovú skupinu celého podujatia. Okrem toho delegácia SDM11 na stretnutí predstavila video v španielčine, ktoré si môžete pozrieť priamo tu!