Uvítací príhovor Benedikta XVI. po prílete do Madridu

Posted: August 25, 2011 in Svetové dni mládeže 2011
Tags: , , , , , , ,

Veličenstvo,
pán kardinál, arcibiskup Madridu,
páni kardináli,
ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe,
vážení predstavitelia štátu, kraja a mesta
drahí bratia a sestry Madridu a celého Španielska,

Veličenstvo, ďakujem Vám, že ste ma spolu s kráľovnou prišli privítať, i za Vaše láskavé a milé slová na privítanie. Slová, ktoré vo mne oživujú nezabudnuteľné prejavy sympatií, ktorých sa mi dostalo v priebehu mojich predchádzajúcich návštev Španielska, osobitne v priebehu mojej nedávnej cesty do Santiaga de Compostela a Barcelony. Čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých prítomných tu v Barajase, aj tých, ktorí sledujú túto ceremóniu prostredníctvom rozhlasu a televízie. S veľkou vďačnosťou sa chcem zmieniť i o tých, ktorí v cirkevnom i občianskom prostredí s nemalým úsilím a obetavosťou prispeli svojím nasadením a prácou k tomu, aby sa tieto Svetové dni mládeže v Madride mohli úspešne konať a priniesť hojné ovocie.

Rád by som tiež z celého srdca poďakoval za pohostinnosť mnohých rodín, farností, kolégií a ďalších inštitúcií, ktoré prijali mladých ľudí prichádzajúcich z celého sveta, najprv v rôznych regiónoch a mestách Španielska a teraz v Madride, v tomto veľkom a kozmopolitnom meste, ktorého brány sú stále otvorené.

Som tu, aby som sa stretol s tisíckami mladých ľudí celého sveta, katolíkmi, stúpencami Krista alebo tými, ktorí hľadajú pravdu, dávajúcu pravý zmysel ich existencii. Prichádzam ako Petrov nástupca, aby som utvrdil všetkých vo viere a prežil niekoľko dní v intenzívnej pastoračnej činnosti, aby som hlásal, že Ježiš Kristus je Cesta, Pravda a Život, aby som dal podnet k budovaniu Božieho kráľovstva vo svete, medzi nami; aby som povzbudil mladých ľudí k osobnému stretnutiu s priateľom Kristom a tak, aby zakorenení v jeho osobe konvertovali na jeho verných učeníkov a odvážnych svedkov.

Prečo a za akým účelom prišlo toto množstvo mladých ľudí do Madridu? I keď by odpoveď mali dať predovšetkým samotní mladí, možno si ľahko domyslieť, že ich sem priviedla túžba počúvať Božie Slovo, ako je to v motte týchto Svetových dní mládeže, aby stavali na Kristovi a boli pevní vo viere.

Mnohí z nich počuli Boží hlas, možno len ako ľahký vánok, ktorý ich podnietil hľadať ho usilovnejšie a zdieľať s druhými skúsenosť sily, ktorú má Boží hlas v ich živote. Tento objav živého Boha prebúdza mládež a otvára im oči k výzvam sveta v ktorom žijú, vrátane jeho obmedzení a možností. Vidia povrchnosť, konzumizmus a požívačnosť, banalizovanie sexuality, nedostatok solidarity, toľkú korupciu. A vedia, že bez Boha by bolo ťažko možné čeliť týmto výzvam, byť skutočne šťastnými a vkladať všetko svoje nadšenie do uplatňovania autentického života. S ním po boku sa im však dostane svetla na cestu i dôvod k nádeji, bez toho, aby ustupovali svojím najvznešenejším ideálom, ktoré budú motivovať ich veľkorysé úsilie pri budovaní spoločnosti, v ktorej je rešpektovaná ľudská dôstojnosť a skutočné bratstvo.

Tu, v týchto dňoch, majú prednostnú príležitosť spájať svoje očakávania, vzájomne si vymieňať bohatstvá svojich kultúr a skúseností, vzájomne sa oduševňovať na ceste viery a života, v ktorom sa niektorí možno cítia osamotení alebo zneuznávaní v každodennom prostredí. Avšak nijako nie sú osamotení. Mnohí ich vrstovníci majú tie isté túžby a s dôverou v Krista vedia o budúcnosti, ktorú majú pred sebou a neboja sa radikálnych záväzkov, ktoré dávajú platnosť celému životu. Je preto mojou nesmiernou radosťou ich počuť, modliť sa s nimi a sláviť eucharistiu spolu s nimi. Svetové dni mládeže nám prinášajú posolstvo nádeje, ako šum sviežeho a čistého vzduchu oživujúceho vanutia, ktoré nás napĺňa dôverou voči zajtrajšku Cirkvi a sveta.

Zaiste, nechýbajú ťažkosti. Pretrvávajú napätia a strety na mnohých miestach sveta, vrátane prelievania krvi. Spravodlivosť a najvyššia hodnota ľudskej osoby sú ľahko podrobované sebeckým, materialistickým a ideologickým záujmom. Nie vždy je náležite rešpektované životné prostredie a príroda, ktorú Boh stvoril s toľkou láskou. Mnohí mladí pozerajú s obavami do budúcnosti, pretože hľadajú dôstojnú prácu, pretože o ňu prišli, alebo je neistá a nestála. Iní potrebujú byť varovaní, aby nepadli do osídiel drog, alebo potrebujú účinnú pomoc, pokiaľ do nich bohužiaľ upadli.

Nemálo ich v dôsledku svojej viery v Krista trpí diskrimináciami, ktoré prechádzajú k otvorenému či skrytému pohŕdaniu a prenasledovaniu, ku ktorému dochádza v rôznych regiónoch a krajinách. Sú prenasledovaní s cieľom donútiť ich, aby sa od neho vzdialili, sú odstraňované znamenia jeho prítomnosti vo verejnom živote a je zamlčované jeho sväté meno. Ja však prichádzam, aby som povedal mladým ľuďom s celou silou svojho srdca: nič a nikto vás neoberie o pokoj, nehanbite sa za Pána. On sa neváhal stať jedným z nás a zakúšať naše protivenstvá, aby nás priviedol k Bohu a tak nás zachránil.

V tejto súvislosti je treba naliehavo pomáhať mladým Ježišovým učeníkom, aby zostali pevní vo viere a vzali na seba úžasné dobrodružstvo ju hlásať a otvorene dosvedčovať vlastným životom. Vydávať odvážne, rozhodné a rozvážne svedectvo naplnené láskou k bratom, bez ukrývania vlastnej kresťanskej identity v ovzduší úctivého spolužitia s inými legitímnymi postojmi a vyžadovať zároveň patričný rešpekt k tomu svojmu.

Veličenstvo, ešte raz ďakujem za Vaše milé privítanie, a rád by som tiež vyjadril svoju úctu a blízkosť všetkým obyvateľom Španielska, rovnako ako svoj obdiv k tejto zemi, tak bohatej na dejiny a kultúru, životnosť viery, ktorá priniesla toľko plodov v mnohých svätých a sväticiach všetkých čias, v mnohých mužoch a ženách, ktorí opustili svoju vlasť, aby prinášali evanjelium do všetkých kútov sveta, a v toľkých priamych, solidárnych a dobrotou oplývajúcich ľuďoch na celom ich území. Je to obrovský poklad, ktorý zaiste stojí za to, aby bol uchovávaná konštruktívnym postojom k všeobecnému dobru dneška a ponúkať tak do budúcnosti žiarivý horizont novým generáciám. I napriek tomu, že v súčasnosti existujú dôvody ku starostiam, u Španielov prevláda túžba prekonať ich svojím charakteristickým dynamizmom, ku ktorému značne prispievajú ich hlboké kresťanské korene, ktoré boli tak plodné v uplynulých storočiach.

Čo najsrdečnejšie pozdravujem všetkých drahých španielskych a madridských priateľov a tých, ktorí prišli z iných krajín. V týchto dňoch budem s vami spojený a budem mať na mysli všetkých mladých ľudí, osobitne tých, ktorí prechádzajú skúškami najrôznejšieho druhu. Zverujem toto stretnutie Najsvätejšej Panne Márii a príhovoru svätých ochrancov týchto dní a prosím Boha, aby synov i dcéry Španielska stále požehnával a chránil. Ďakujem.

Dňa 18. augusta 2011, Madrid

Preložil: Peter Dufka.
Zdroj: TKKBS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s