Slovenské katechézy v dvoch farnostiach

Posted: August 13, 2011 in Svetové dni mládeže 2011
Tags: , , , , , ,

Pre veľký záujem zo strany slovenských pútnikov a ich počet sa organizácia rozhodla, že Slovákom udelí dve farnosti. Slovenské katechézy sa tak uskutočnia v okrem Farnosti sv. Any a nádeje aj vo Farnosti de la Merced.

Vo Farnosti de la Merced v Madride bude mať počas Svetových dní mládeže katechézy v slovenčine vladyka Peter Rusnák.

Mladí Slováci si tam budú môcť počas Svetových dní mládeže vypočuť katechézy žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa v farnosti augustiniánov alebo bratislavského eparchu Petra Rusnáka vo Farnosti de la Merced, ktorá má kapacitu približne 400 ľudí.

Na prípravu katechéz vladyku Rusnáka sa podujala skupina Saleziánov, ktorá pripraví všetky potrebné veci na to, aby Slováci v Madride mohli prežiť intenzívne spoločenstvo a posilnenie sa vo viere. Obe farnosti sú od seba vzdialené 5 min chôdzy, čo pútnikom umožní rýchly a pohodlný presun.

Témy sú na každý deň iné a pochádzajú predovšetkým z listu Svätého Otca Benedikta XVI. mladým pri tejto príležitosti. V stredu – podľa inštrukcií organizácií – by sa mali biskupi z celého sveta zamerať na tému Upevnení vo viere, vo štvrtok Zakorenení v Kristovi a v piatok Svedkovia Krista vo svete.

Slovenská delegácia udelila každému dňu symbol, v ktorom sa celé stretnutie bude niesť: symbolom stredy sú Korene, štvrtka Kríž, piatku Svedectvo. Program sa začína o 9.45h a končí sa slávením sv. omše o 12.30h.

Vzdialenosť medzi Farnosťou de la Merced (A) a Farnosťou sv. Any a nádeje (B).

Adresa farnosti:

Parroquia de la Nuestra Seňora de la Merced
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101, 28030 Madrid, Španielsko
Metro: Artilleros (linea 9)

FOTO: Alexandra Ščasnovičová.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s